Försvars­­departementet

Försvarsdepartementet ansvarar för frågor om Sveriges militära försvar, samordning av civilt försvar och samhällets krisberedskap samt skydd mot olyckor. Departementet planerar på strategisk nivå internationella insatser och säkerhetsfrämjande verksamhet och ger uppdrag till myndigheterna att genomföra samt följa upp dessa insatser.

Aktuellt från Försvarsdepartementet

Pressmeddelande
Pressmeddelande Illustration: Regeringskansliet

Sveriges underrättelseverksamhet ska utredas

Regeringen har fattat beslut om att göra en översyn av den svenska underrättelseverksamheten. Före detta statsministern och utrikesministern Carl Bildt har utsetts till särskild utredare. Utredningens uppdrag är att se över underrättelseverksamheten till stöd för svensk utrikes-, säkerhets- och försvarspolitik samt i övrigt för kartläggning av hot mot Sveriges säkerhet.

Foto: Niklas Forsström/Regeringskansliet

Arbetet mot illegala sprängningar intensifieras

Regeringen har beslutat att ge myndigheterna som ingår i nationellt forum för sprängämnessäkerhet i uppdrag att driva på, intensifiera och utveckla arbetet med att förebygga och förhindra illegala sprängningar. Samordnande myndighet är Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Regeringen har även beslutat att hantera frågan om ett nationellt tillståndsregister för explosiva varor i ett snabbspår. Målsättningen är att ha ett ändamålsenligt register på plats den 1 juli nästa år.

Foto: Niklas Forsström/Regeringskansliet

Nytt militärt stödpaket till Ukraina

Den 6 oktober fattade regeringen beslut om en extra ändringsbudget som innebär ett förslag till nytt stödpaket till Ukraina. Detta stödpaket innehåller artilleriammunition, reservdelar, infanteriutrustning, kommunikationsutrustning och ammunition till Stridsfordon 90 till ett värde av cirka 1,7 miljarder kronor. Regeringen presenterade också ett uppdrag till Försvarsmakten att analysera och redovisa förutsättningar att stödja Ukraina med JAS 39 Gripen.

Illustration: Regeringskansliet

Budgetnyheter inom Försvars­­­departementets områden

Här finns samlad information om de budgetnyheter för departementets områden som regeringen föreslår i budgetpropositionen för 2024.

Innehåll från Försvarsdepartementet

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 1100 träffar.