Försvars­departementet

Försvarsdepartementet ansvarar för Sveriges militära försvar och dess stödmyndigheter. Departementet planerar på strategisk nivå internationella insatser och säkerhetsfrämjande verksamhet och ger uppdrag till myndigheterna att genomföra samt följa upp dessa insatser.

Ansvarigt statsråd

Peter Hultqvist Försvars­minister
Peter Hultqvist Försvars­minister

Aktuellt från Försvarsdepartementet

  • Ökad militär förmåga tema i försvarsministerns tal på Rikskonferensen

    Försvarsminister Peter Hultqvist talar.
    Försvarsminister Peter Hultqvist talar på Folk och Försvars Rikskonferens 2021. Foto: Folk och Försvar

    Försvarsminister Peter Hultqvist deltog den 12 januari i Folk och Försvars Rikskonferens. I sitt tal tog Hultqvist bland annat upp riksdagens försvarsbeslut för perioden 2021–2025, som kommer att öka den militära förmågan avsevärt i förhållande till dagens läge.

Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

Det militära försvaret förstärks

Regeringen föreslår att det militära försvaret tillförs fem miljarder kronor 2021. Inriktningen att årligen tillföra det militära försvaret fem miljarder kronor fram till 2025 ligger fast.

Sverige Finland
Svensk-finskt försvarsamarbete Försvarsdepartementet

Försvarssamarbetet Sverige Finland

Sverige och Finland har ett nära försvarspolitiskt samarbete och samverkar både bilateralt och inom olika internationella forum.

Grafik: Regeringskansliet

Försvarspolitiska utvecklingen inom EU:s säkerhets- och försvarssamarbete

Sedan 2016 har det skett en snabb utveckling av EU:s gemensamma säkerhets- och försvarspolitik och det övriga säkerhets- och försvarssamarbetet. Sverige deltar aktivt i utvecklingen och medverkar i flera olika initiativ på försvarsområdet.

Foto: Jimmy Croona/Försvarsmakten

Totalförsvarsproposition 2021–2025 - inriktning av Sveriges försvarspolitik

Regeringen föreslår i propositionen Totalförsvaret 2021–2025 en avsevärd förmågeökning inom såväl det militära som civila försvaret.

Innehåll från Försvarsdepartementet

Prenumerera

Totalt 1309 träffar.