Försvars­departementet

Försvarsdepartementet ansvarar för Sveriges militära försvar och dess stödmyndigheter. Departementet planerar på strategisk nivå internationella insatser och säkerhetsfrämjande verksamhet och ger uppdrag till myndigheterna att genomföra samt följa upp dessa insatser.

Ansvarigt statsråd

Peter Hultqvist Försvars­minister
Peter Hultqvist Försvars­minister

Aktuellt från Försvarsdepartementet

  • Strategisk kompass på dagordningen vid EU:s försvarsministermöte (FAC-försvar)

    Foto: Vilhelm Rundquist/Regeringskansliet

    Försvarsminister Peter Hultqvist deltog den 20 november i EU:s försvarsministermöte (FAC-försvar) via videolänk. Vid mötet diskuterades bland annat den strategiska översynen av EU:s permanenta strukturerade försvarssamarbete (Pesco) och arbetet med EU:s strategiska kompass.

  • Bilateralt möte med brittisk försvarsmaterielminister

    Försvarsminister Peter Hultqvist deltog den 10 november i ett digitalt möte med Storbritanniens minister med ansvar för försvarsmaterielfrågor, Jeremy Quin. På agendan stod bland annat det svensk-brittiska försvarssamarbetet på flygområdet.

Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

Det militära försvaret förstärks

Regeringen föreslår att det militära försvaret tillförs fem miljarder kronor 2021. Inriktningen att årligen tillföra det militära försvaret fem miljarder kronor fram till 2025 ligger fast.

Sverige Finland
Svensk-finskt försvarsamarbete Försvarsdepartementet

Försvarssamarbetet Sverige Finland

Sverige och Finland har ett nära försvarspolitiskt samarbete och samverkar både bilateralt och inom olika internationella forum.

Ett modent försvar
Ett modernt försvar Regeringskansliet

Utveckling av ett modernt totalförsvar

Totalförsvar är den verksamhet som behövs för att förbereda samhället för krig och består av både militärt försvar och civilt försvar. Under högsta beredskap är totalförsvar all samhällsverksamhet som då ska bedrivas.

Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

Omfattande satsningar på totalförsvaret

Regeringen föreslår i propositionen Totalförsvaret 2021–2025 en avsevärd förmågeökning inom såväl det militära som civila försvaret.

Innehåll från Försvarsdepartementet

Prenumerera

Totalt 1291 träffar.