Försvars­departementet

Försvarsdepartementet ansvarar för Sveriges militära försvar och dess stödmyndigheter. Departementet planerar på strategisk nivå internationella insatser och säkerhetsfrämjande verksamhet och ger uppdrag till myndigheterna att genomföra samt följa upp dessa insatser.

Ansvarigt statsråd

Peter Hultqvist Försvars­minister
Peter Hultqvist Försvars­minister

Aktuellt från Försvarsdepartementet

  • Försvarsministrarna i Norra gruppen diskuterade corona-påverkan under videomöte

    Peter Hultqvist mötte försvarsministrarna i det säkerhets- och försvarspolitiska samarbetet Norra gruppen den 20 maj. Mötet behandlade i huvudsak krishanteringen i spåren av coronapandemin och Covid-19-virusets påverkan på militär kapacitet och beredskap i medlemsländerna.

  • Försvars- och säkerhetspolitiska konsekvenser av covid-19 på dagordningen under EU:s försvarsministermöte

    Peter Hultqvist deltog vid EU:s försvarsministermöte den 12 maj. Mötet ägde rum via videolänk. Vid mötet diskuterades försvars- och säkerhetspolitiska konsekvenser av covid-19, med särskilt fokus på de militära implikationerna av covid-19. Även Natos generalsekreterare Jens Stoltenberg och FN:s chef för fredsfrämjande insatser Jean-Pierre Lacroix deltog vid en del av mötet. Hultqvist betonade vikten av samarbete och gemensamma lösningar inom EU och tillsammans med partner för att hantera konsekvenserna av coronaviruset.

Foto: Finansdepartementet/Regeringskansliet

Förstärkning av det militära försvaret i budgeten

Regeringen, Centerpartiet och Liberalerna har kommit överens om att det militära försvaret tillförs fem miljarder kronor år 2022 och ytterligare fem miljarder kronor årligen under den resterande försvarsinriktningsperioden.

Sverige Finland
Svensk-finskt försvarsamarbete Försvarsdepartementet

Försvarssamarbetet Sverige Finland

Sverige och Finland har ett nära försvarspolitiskt samarbete och samverkar både bilateralt och inom olika internationella forum.

Ett modent försvar
Ett modernt försvar Regeringskansliet

Utveckling av ett modernt totalförsvar

Totalförsvar är den verksamhet som behövs för att förbereda samhället för krig och består av både militärt försvar och civilt försvar. Under högsta beredskap är totalförsvar all samhällsverksamhet som då ska bedrivas.

Regeringskansliet

Prenumerera på nyheter om försvarspolitiken från regeringens webbplats

Följ regeringens arbete inom försvarspolitiken genom att prenumerera på innehåll från regeringen.se och få nya publiceringar och länkar direkt via e-post. Ställ in politikområde, typ av innehåll, departement eller statsråd och skapa en anpassad prenumeration.

Innehåll från Försvarsdepartementet

Prenumerera

Totalt 1224 träffar.