Det nordiska försvarssamarbetet Nordefco

Det nordiska försvarssamarbetet Nordefco bedrivs på både militär och politisk nivå och omfattar exempelvis samarbete kring utbildning och övning, logistik, internationella insatser och materiel. Ordförandeskapet roterar mellan de nordiska länderna.

Ansvariga statsråd
Peter Hultqvist
Ansvariga departement
Försvars­departementet

Aktuellt

  • Finskt ordförandeskap i Nordefco 2021

    Grafik: Finlands försvarsministerium

    Vid årsskiftet tog Finland över ordförandeklubban i det nordiska försvarssamarbetet Nordefco. Bland de finska prioriteringarna hör frågor som att stärka och utveckla nordiskt samarbete i fred, kris och konflikt, samt fortsatt arbete med att genomföra Nordefcos Vision 2025.

  • Försvarsministermöten i tre format

    Försvarsminister Peter Hultqvist deltog den 5 november i tre försvarsministermöten via videokonferens. Mötena genomfördes i nordisk och nordisk-baltisk krets samt inom ramen för Norra gruppen.

Sverige ordförande i Nordefco 2019

Det här är Nordefco

Det nordiska försvarssamarbetet Nordefco är ett samarbete mellan alla de nordiska länderna inom försvarsområdet. Samarbetet bedrivs på både militär och politisk nivå och omfattar exempelvis samarbete kring utbildning och övning, logistik, internationella insatser och materiel.

Prioriteringar under det svenska ordförandeskapet i Nordefco

Under 2019 var Sverige ordförande i Nordefco. Inför och under ett ordförandeskapet har ordförandelandet möjlighet att peka ut ett antal områden som man avser fokusera på under året. Läs mer om Sveriges prioriteringar under ordförandeskapet 2019.

Vision för Nordefco

Den 13 november 2018 enades de nordiska försvarsministrarna om en ny vision för det nordiska försvarssamarbetet. Den nya visionen konstaterar att de nordiska länderna har olika säkerhetspolitiska tillhörigheter, men att man står inför samma utmaningar och därför ska eftersträva ett nära, effektivt och kostnadseffektivt samarbete.

Innehåll om det nordiska försvarssamarbetet Nordefco

Prenumerera

Totalt 57 träffar.