Det nordiska försvarssamarbetet Nordefco

Det nordiska försvarssamarbetet Nordefco bedrivs på både militär och politisk nivå och omfattar exempelvis samarbete kring utbildning och övning, logistik, internationella insatser och materiel. Ordförandeskapet roterar mellan de nordiska länderna. Under 2019 är Sverige ordförandeland i Nordefco.

Ansvariga statsråd
Peter Hultqvist
Ansvariga departement
Försvars­departementet

Aktuellt

 • Stärkt nordisk dialog och informationsutbyte i händelse av kris och konflikt - summering av försvarsministermöten den 19–20 november

  • Natos högste militära befälhavare i Europa General Tod D. Wolters och försvarsminister Peter Hultqvistvid sammanträdesbordet.

   Natos högste militära befälhavare i Europa (SACEUR) General Tod D. Wolters tackade länderna i Norra gruppen för deras åtaganden för den gemensamma säkerheten.

   Foto: Magnus Liljegren/Regeringskansliet

  • De nordiska försvarministrarna vid sammanträdesbordet på Karlbergs slott.

   Nordefcos ministermöte sammanfattade det svenska ordförandeskapet och vad som uppnåtts under året. Målet med mötet har bland annat varit att förbättra förutsättningarna för att kunna samarbeta i alla konfliktnivåer.

   Foto: Magnus Liljegren/Regeringskansliet

  • Försvarsminister Hultqvist på Nordefcomötet på Karlbergs slott med Arnór Sigurjónsson, Island och Danmarks försvarsminister Trine Bramsen till vänster och Finlands försvarsminister Antti Kaikkonen samt Norges försvarsminister Frank Bakke-Jensen till höger på bilden.

   Försvarsminister Peter Hultqvist på Nordefcomötet på Karlbergs slott med Arnór Sigurjónsson, Island och Danmarks försvarsminister Trine Bramsen till vänster och Finlands försvarsminister Antti Kaikkonen samt Norges försvarsminister Frank Bakke-Jensen till höger på bilden.

   Foto: Magnus Liljegren/Regeringskansliet

  • Islands Arnór Sigurjónsson undertecknar avtal vid sammanträdesbordet på Karlbergs slott.

   Under Nordefco-mötet på Karlberg undertecknade den isländske representanten Arnór Sigurjónsson ALB II-avtalet avseende möjligheten att kunna använda alternativa landningsbaser i ett annat nordiskt land för beväpnade flygplan.

   Foto: Magnus Liljegren/Regeringskansliet

  • Presskonferens med de nordiska försvarsministrarna.

   Under Nordefco-mötet på Karlberg har de nordiska länderna enats om gemensamma rutiner för konsultationer i händelse av kris eller konflikt.

   Foto: Magnus Lindgren/Regeringskansliet

  • Gruppbild av de nordiska och baltiska försvarsministrarna.

   Från vänster: Arnór Sigurjónsson, Island, Trine Bramsen, Danmark, Jüri Luik, Estland, Peter Hultqvist, Sverige, Frank Bakke-Jensen, Norge, Artis Pabriks, Lettland, Raimundas Karoblis, Litauen samt Antti Kaikkonen, Finland.

   Foto: Magnus Liljegren/Regeringskansliet

  • Bild från mötet mellan de nordiska och baltiska försvarsministrarna.

   Försvarsministrar från Estland, Lettland och Litauen diskuterade tillsammans med de nordiska ministrarna säkerhetsläget i närområdet, EU-frågor samt hur det nordisk-baltiska samarbetet kan utvecklas.

   Foto: Magnus Liljegren/Regeringskansliet

  • Försvarsminister peter Hultqvist och SACEUR Tod D. Wolters.

   Nordefco-mötet gästades av Natos högste militära befälhavare i Europa (SACEUR), general Tod D. Wolters. Både SACEUR och försvarsminister Hultqvist underströk betydelsen av dialogen i Norra gruppen vid detta och kommande möten.

   Foto: Magnus Liljegren/Regeringskansliet

  Det svenska ordförandeskapet i det nordiska försvarssamarbetet Nordefco sammanfattades när de nordiska försvarsministrarna möttes den 19 november i Stockholm. - Sverige har under 2019 tillsammans med våra nordiska grannar lagt grunden för närmare dialog i händelse av en allvarlig kris eller konflikt i närområdet. Vi har förstärkt förmågan att nå en gemensam bild av säkerhetsläget under kris, säger försvarsminister Peter Hultqvist.

Sverige ordförande i Nordefco 2019

Det här är Nordefco

Det nordiska försvarssamarbetet Nordefco är ett samarbete mellan alla de nordiska länderna inom försvarsområdet. Samarbetet bedrivs på både militär och politisk nivå och omfattar exempelvis samarbete kring utbildning och övning, logistik, internationella insatser och materiel.

Prioriteringar under det svenska ordförandeskapet i Nordefco

Under 2019 är Sverige ordförande i Nordefco. Inför och under ordförandeskapet har ordförandelandet möjlighet att peka ut ett antal områden som man avser fokusera på under året. Läs mer om Sveriges prioriteringar.

Vision för Nordefco

Den 13 november 2018 enades de nordiska försvarsministrarna om en ny vision för det nordiska försvarssamarbetet. Den nya visionen konstaterar att de nordiska länderna har olika säkerhetspolitiska tillhörigheter, men att man står inför samma utmaningar och därför ska eftersträva ett nära, effektivt och kostnadseffektivt samarbete.

Du kan filtrera innehållet

Prenumerera

Totalt 55 träffar.