Sverige har stått värd för försvarsministermöte inom Nordefco och NB8

Publicerad

Onsdag och torsdag den 22 och 23 november stod försvarsminister Pål Jonson värd för ett försvarsministermöte inom Nordefco och sedan ett inom den nordisk-baltiska kretsen (NB8). I samband med Nordefcomötet medverkade försvarsministrarna även i ett digitalt möte inom Ukraine Defence Contact Group, även kallat Ramsteingruppen.

 • De nordiska flaggorna vajar en gråmulen novembermorgon med vy av Kungsholmen utanför Karlberg slott längs Karlbergssjön.

  De nordiska flaggorna.

  Niklas Forsström/Regeringskansliet

 • Ministrar och representanter sitter längs ett u-format bord. På borden står flaggorna för de baltiska och nordiska länderna. Centrerat i mitten sitter Pål Jonson.

  De nordiska och baltiska länderna ska strax inleda första mötet under NB8-mötet.

  Niklas Forsström/regeringskansliet

 • De nordiska försvarsministrarna står med ryggen till Karlbergssjön och Kungsholmen. I bakgrunden ser man de nordiska flaggorna.

  Fr.v. Bjarni Benediktsson, Island, Bjørn Arild Gram, Norge, Pål Jonson, Janne Kuusela, Defence Policy Director Finland, Kasper Høeg-Jensen, Defense Housing Manager Danmark

  Niklas Forsström/Regeringskansliet

– Under två dagar har jag haft uppdraget att stå värd för försvarsministermöten inom ramen för Nordefco och NB8-kretsen, dvs de nordiska och de baltiska länderna. Mötena har varit produktiva och samarbetet mellan våra länder utvecklas och ökar också i betydelse, säger försvarsminister Pål Jonson.

Försvarsminister Pål Jonson tog onsdag den 22 november emot försvarsministrar och regeringsrepresentanter för ett Nordefcomöte på Karlbergs slott i Solna. På mötet diskuterades det försvars- och säkerhetspolitiska läget i regionen. De avhandlade även olika aspekter av det nordiska försvarssamarbetet.

På onsdagen deltog försvarsministrarna även i ett digitalt möte i Ramsteingruppen med de närmare 60-tal länder som tillsammans med representanter från Nato och EU ingår i Ukraine Defence Contact Group. Under mötet gavs en uppdatering av situationen i Ukraina och fokus på mötet låg på hur UDCG långsiktigt kan bidra till att stärka Ukrainas militära förmåga.

På torsdagen anslöt de tre försvarsministrarna från Baltikum till Karlberg. Ministrarna inom NB8-kretsen att diskuterade bland annat kritisk undervatteninfrastruktur, stöd till Ukraina och säkerhetssituationen i Norden och i Östersjön, till exempel hur Ryssland utnyttjar migranter för att skapa destabiliserande gränsproblem.

– Att använda migranter som ett medel för att skapa oro längs den finska gränsen är något som vi har sett Ryssland göra förut. Finland hanterar situationen på ett bra sätt och vi i de nordiska och baltiska länderna är redo att stöjda om det efterfrågas. Situationen längs gränsen och de händelser som ägt rum i Östersjön belyser hur viktigt det är att länderna i Norden och Baltikum har ett starkt samarbete kring försvaret av våra gränser och kritisk infrastruktur, avslutar Pål Jonson.