Barn- och ungdomsutbildning

Till barn– och ungdomsutbildningen hör förskola, fritidshem, den obligatoriska skolan samt gymnasieskolan. Elever ska utifrån sina olika förutsättningar och behov få utbildning så att de uppnår kunskapskraven och därmed får möjlighet att utvecklas så långt som möjligt.

Ansvariga för barn- och ungdomsutbildning

Ansvarigt statsråd

Anna Ekström, Utbildnings­minister
Anna Ekström Utbildnings­minister

Ansvarigt departement

Aktuellt om barn- och ungdomsutbildning

  • Digital pressträff om skolan med utbildningsministern och Folkhälsomyndigheten

    Den 15 juni höll utbildningsminister Anna Ekström en digital pressträff tillsammans med Britta Björkholm, avdelningschef på Folkhälsomyndigheten. Beskedet var att närundervisning som huvudregel ska bedrivas i alla skolor från höstterminens start.

  • Nationell plan för trygghet och studiero i skolan

    Trygghet och studiero i skolan är en förutsättning för att kunskapsresultaten ska fortsätta uppåt. Den 18 maj presenterade utbildningsminister Anna Ekström innehållet i den nationella plan för skolans arbete med trygghet och studiero som Utbildningsdepartementet nu skickar på remiss.

Innehåll om barn- och ungdomsutbildning

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 1708 träffar.