Barn- och ungdomsutbildning

Till barn– och ungdomsutbildningen hör förskola, fritidshem, den obligatoriska skolan samt gymnasieskolan. Elever ska utifrån sina olika förutsättningar och behov få utbildning så att de uppnår kunskapskraven och därmed får möjlighet att utvecklas så långt som möjligt.

Ansvariga för barn- och ungdomsutbildning

Ansvarigt statsråd

Anna Ekström, Utbildnings­minister
Anna Ekström Utbildnings­minister

Ansvarigt departement

Aktuellt om barn- och ungdomsutbildning

  • Anna Ekström kommenterar betygsstatistik

    I dag, torsdag 24 september, ger utbildningsminister Anna Ekström kommentarer om Skolverkets slutliga statistik för betyg i årskurs nio, vårterminen 2020, och andelen behöriga till gymnasieskolan.

  • Ny förordning ska göra skolenhetsregistret tillgängligt igen

    På grund av ett ändrat rättsläge när det gäller sekretess i statistikverksamhet till skydd för enskilda huvudmäns ekonomiska förhållanden har Skolverket stängt ned sitt skolenhetsregister med uppgifter om vilka skolor som finns i Sverige. Det finns därför ett akut behov av att göra det möjligt att fortsätta samla in uppgifter och behandla dem i skolenhetsregistret. I en promemoria som Utbildningsdepartementet nu skickar ut på remiss föreslås en ny förordning om skolenhetsregister.

Innehåll om barn- och ungdomsutbildning

Prenumerera

Totalt 1537 träffar.