Barn- och ungdomsutbildning

Till barn– och ungdomsutbildningen hör förskola, fritidshem, den obligatoriska skolan samt gymnasieskolan. Elever ska utifrån sina olika förutsättningar och behov få utbildning så att de uppnår kunskapskraven och därmed får möjlighet att utvecklas så långt som möjligt.

Ansvariga för barn- och ungdomsutbildning

Ansvarigt statsråd

Lotta Edholm Skol­minister

Ansvarigt departement

Aktuellt om barn- och ungdomsutbildning

  • Regeringen vill säkra god beredskap för skolan vid kris eller krig

    Foto: Jessica Gow/Regeringskansliet

    Vid kris eller krig har skolan en viktig roll att långt som möjligt fortsätta undervisningen och även att tillgodose behovet av omsorg för barn vars vårdnadshavare har uppgifter i samhällsviktig verksamhet. Utbildningsdepartementet har därför tillsatt en utredning för att se över och modernisera reglerna för skolväsendet vid extraordinära händelser i fredstid, krigsfara eller krig.

  • Regeringen stärker rätten till undervisning i nationella minoritetsspråk

    Foto: Ulrika Westerberg/Regeringskansliet

    Det ska inte längre ställas krav på förkunskaper i ett nationellt minoritetsspråk för att en elev i gymnasieskolan som tillhör en nationell minoritet ska ha rätt till modersmålsundervisning i språket. Det föreslår regeringen i en lagrådsremiss.

Innehåll om barn- och ungdomsutbildning

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 580 träffar.