Barn- och ungdomsutbildning

Till barn– och ungdomsutbildningen hör förskola, fritidshem, den obligatoriska skolan samt gymnasieskolan. Elever ska utifrån sina olika förutsättningar och behov få utbildning så att de uppnår kunskapskraven och därmed får möjlighet att utvecklas så långt som möjligt.

Ansvariga för barn- och ungdomsutbildning

Ansvarigt statsråd

Anna Ekström, Gymnasie- och kunskapslyfts­minister
Anna Ekström Utbildnings­minister

Ansvarigt departement

Genvägar

Aktuellt om barn- och ungdomsutbildning

 • Så ska lärare avlastas av lärarassistenter och andra yrkesgrupper

  Regeringen har gjort stora satsningar på fler anställda i skolan. I vårändringsbudgeten för 2019 föreslår regeringen att 475 miljoner kronor ska anslås till ett statsbidrag för att fler lärarassistenter ska kunna anställas. Syftet är att lärarna i större utsträckning ska kunna fokusera på undervisningen. Nu får Skolverket i uppdrag att ta fram stödmaterial för hur lärarassistenter, socionomer och andra yrkesgrupper ska kunna avlasta lärare.

 • Stopp för nya religiösa friskolor utreds

  Utbildningsminister Anna Ekström
  Utbildningsminister Anna Ekström Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

  Nu har regeringen beslutat om ett tilläggsdirektiv till utredningen om konfessionella inslag i skolväsendet. Regeringens särskilda utredare Lars Arrhenius ska enligt det utvidgade uppdraget lämna förslag för att ett etableringsstopp för fristående grund- och gymnasieskolor med konfessionell inriktning ska kunna införas.

  – De senaste åren har vi sett exempel på skolor som i religionens namn separerar flickor och pojkar, knappt undervisar om sex- och samlevnad och jämställer evolutionen med religiösa skapelsemyter. Det är fullkomligt oacceptabelt. Nu tar regeringen de första stegen mot att stoppa nya religiösa friskolor, säger utbildningsminister Anna Ekström.

Innehåll om barn- och ungdomsutbildning

Prenumerera

Totalt 1281 träffar.