Barn- och ungdomsutbildning

Till barn– och ungdomsutbildningen hör förskola, fritidshem, den obligatoriska skolan samt gymnasieskolan. Elever ska utifrån sina olika förutsättningar och behov få utbildning så att de uppnår kunskapskraven och därmed får möjlighet att utvecklas så långt som möjligt.

Ansvariga för barn- och ungdomsutbildning

Ansvarigt statsråd

Anna Ekström, Utbildnings­minister
Anna Ekström Utbildnings­minister

Ansvarigt departement

Aktuellt om barn- och ungdomsutbildning

 • Fler obehöriga lärare och förskollärare ska nå behörighetsgivande examen genom VAL

  Matilda Erkrans på regeringens sommarfika.
  Matilda Erkrans på regeringens sommarfika. Foto: Linnea Jungert/Regeringskansliet

  Kunskapsresultaten i skolan behöver fortsatt stärkas och då behövs fler behöriga lärare och förskollärare. Allt färre antas dock till satsningen Vidareutbildning av lärare (VAL) trots att det finns många kvalificerande sökande – och det beror på detaljerade och byråkratiska bestämmelser. Nu beslutar regeringen om förändringar i regelverket så att fler obehöriga lärare och de som har medverkat i undervisningen i förskolan och förskoleklassen ska kunna nå en behörighetsgivande examen via VAL.

 • Förändrad klagomålshantering kan göra att lärare och rektorers arbetsbörda minskar

  Lektion i klassrum - en elev räcker upp handen.
  Lärare och elever på Sätraskolan. Foto: Jessica Gow/Regeringskansliet

  Regeringen ger Statskontoret i uppdrag att utreda klagomålshanteringen i skolväsendet och ta fram rekommendationer för att fler ärenden ska hanteras av huvudmannen. Utredningen ska bland annat leda till att lärares och rektorers dokumentation ska minska och att elever ska få hjälp snabbare.

Innehåll om barn- och ungdomsutbildning

Prenumerera

Totalt 1494 träffar.