Barn- och ungdomsutbildning

Till barn– och ungdomsutbildningen hör förskola, fritidshem, den obligatoriska skolan samt gymnasieskolan. Elever ska utifrån sina olika förutsättningar och behov få utbildning så att de uppnår kunskapskraven och därmed får möjlighet att utvecklas så långt som möjligt.

Ansvariga för barn- och ungdomsutbildning

Ansvariga statsråd

Gustav Fridolin, Utbildningsminister
Gustav Fridolin Utbildnings­minister
Anna Ekström, Gymnasie- och kunskapslyfts­minister
Anna Ekström Gymnasie- och kunskapslyfts­minister

Ansvarigt departement

Aktuellt om barn- och ungdomsutbildning

  • Försöksverksamhet med fjärr- och distansundervisning får fortsätta

    Regeringen har förlänger giltighetstiden av försöksverksamheter med fjärr- och distansundervisning. Det innebär att Torsås kommun får bedriva distansundervisning även nästa år, och att Lapplands kommunalförbund samt Storumans och Värmdö kommun kan fortsätta försöksverksamhet med fjärrundervisning.

  • Modersmålsundervisningen ska utredas

    Elever som får möjlighet att utveckla sitt modersmål har som regel lättare att lära sig svenska och får bättre resultat i skolan. Regeringen tillsätter nu en utredning som ska se över modersmålsundervisningen och studiehandledningen på modersmål i skolan.

Mer läsning för barn och unga – regeringen vill stärka läslovet

Regeringen ger Skolverket i uppdrag att stärka läslovet. Insatserna ska stimulera läsintresset och väcka nyfikenheten för olika sorters litteratur. Alla barn och elever behöver få förutsättningar att upptäcka läsningens möjligheter och utveckla sin läslust.

Förtydligad läroplan ska öka jämställdheten i skolan

Hur skolan organiserar utbildningen, hur elever blir bemötta samt vilka krav och förväntningar som ställs på dem, bidrar till att forma deras uppfattning om vad som är manligt och kvinnligt. Nu har regeringen beslutat om ett förtydligande av skolans jämställdhetsuppdrag i läroplanerna.

Ämnesbetyg kan ersätta kursbetyg i gymnasieskolan

– Dagens betygsystem fokuserar på elevernas misslyckanden. En svag prestation i en del av ett ämne kan inte vägas upp av en bättre prestation i andra delar, och ett tidigt misslyckande i gymnasieskolan riskerar att följa med hela livet. Det leder till att elever tappar sugen och slutar kämpa, att elever blir stressade i onödan och det leder till orättvisa betyg. Därför ser vi nu över systemet så att lärare ska kunna sätta betyg utifrån en mer långsiktig och sammanvägd bild av elevens kunskap, säger Anna Ekström.

Regeringen satsar på fler böcker i förskolan i vårändringsbudgeten

– Förskolan spelar en viktig roll när det gäller att uppmuntra barns nyfikenhet och skapa intresse för läsning hos både barn och föräldrar. Genom denna nya satsning får varje svensk förskola mer likvärdiga möjligheter att ge barn – oavsett socioekonomiska förutsättningar och geografisk hemvist – lust att läsa och lyssna på böcker, säger Gustav Fridolin.

För att navigera med tangentbord i sökfilter använder du en kombination av TAB, RETUR och PIL tangenterna. Initialt TABBAR du dig in i filtermodulen. Med fokus på flikarna använder du dig av piltangenterna för att gå mellan flikarna. För att kliva ned i en önskad flik använd TAB

Hjälp: få hjälp med filtret

Du kan filtrera innehållet

Innehållstyper
Innehållstyper
Innehållstyper
Politiknivå
Områden
Områden
Områden
Statsråd
Statsråd
Statsråd
Departement/Övriga avsändare
Välj tidsperiod, skriv in datum i formatet ÅÅÅÅ-MM-DD eller välj från kalendern som visas när du markerar i inmatningsfältet

Ditt urval

Hittar du inte vad du söker? Sök i allt innehåll.

Sök

Totalt 1132 träffar.

Visa som
Antal träffar per sida