Utbildnings­departementet

Utbildningsdepartementet ansvarar för regeringens utbildnings- och forskningspolitik. Departementet arbetar med frågor som exempelvis handlar om skolresultat, lärarnas villkor och studiefinansiering.

Ansvariga statsråd

Anna Ekström, Utbildnings­minister
Anna Ekström Utbildnings­minister
Matilda Ernkrans, minister för högre utbildning och forskning
Matilda Ernkrans Minister för högre utbildning och forskning

Aktuellt från Utbildningsdepartementet

  • Skolverket ska föreslå hur central rättning av nationella prov kan införas

    Anna Ekström utomhus vid regeringens fikabord
    Anna Ekström vid regeringens pressfika den 22 juli. Foto: Magnus Liljegren/Regeringskansliet

    Regeringen har beslutat att ge Skolverket i uppdrag att i sitt arbete med att digitalisera de nationella proven ta hänsyn till att central rättning av nationella prov ska införas, och att föreslå hur det ska gå till. Syftet är att detta ska bidra till en högre grad av likvärdighet vid bedömningen av proven.

  • Pandemins effekter på breddad rekrytering till högre utbildning ska följas upp

    Regeringen har beslutat att ge ett tilläggsuppdrag till Universitetskanslersämbetet (UKÄ) för att särskilt studera covid-19-pandemins effekter på breddad rekrytering till högre utbildning.

Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

Närundervisning i skolan ska vara huvudregeln i höst

Regeringen har beslutat om en ändring av den tillfälliga förordning som gäller för skolan under pandemin. När höstterminen börjar kommer fjärr- eller distansundervisning som huvudregel att kunna användas i öppna skolor endast om Folkhälsomyndigheten har lämnat en rekommendation om sådan undervisning.

Johan Carlson vid talarstolen.
Folkhälsomyndighetens generaldirektör Johan Carlson. Foto: Armin Dröge/Regeringskansliet

Rekommenderad vaccinering av barn från det år man fyller 16

Den 22 juni meddelade utbildningsminister Anna Ekström och Folkhälsomyndighetens generaldirektör Johan Carlson att Folkhälsomyndigheten har fattat beslut om att rekommendera vaccinering av barn från det år man fyller 16 år.

Foto: CSN

Fribeloppet för studerande slopas under hela 2021

Det finns ett fortsatt behov av att studerande ska kunna arbeta och avlasta i vården och andra samhällsbärande verksamheter med anledning av covid-19-pandemin. I den åttonde extra ändringsbudgeten för 2021 föreslår regeringen medel för att förlänga det tillfälligt slopade fribeloppet till och med den 31 december 2021.

Foto: Maskot

Förslag om ett nytt offentligt omställningsstudiestöd

Som en del av genomförandet av partsöverenskommelsen om trygghet, omställning och anställningsskydd ska ett nytt och parallellt offentligt studiestöd införas.

Foto: Magnus Liljegren/Regeringskansliet

Rekommendation om distansundervisning för vuxna upphör

Folkhälsomyndighetens rekommendation om att högre utbildning, kommunal vuxenutbildning och annan utbildning för vuxna sker på distans som utgångsläge upphör från och med den 1 juni.

Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

Nationell plan för trygghet och studiero i skolan

Trygghet och studiero i skolan är en förutsättning för att kunskapsresultaten ska fortsätta uppåt. Den 18 maj presenterade utbildningsminister Anna Ekström innehållet i den nationella plan för skolans arbete med trygghet och studiero som Utbildningsdepartementet nu skickar på remiss.

Corona

Om skola och utbildning med anledning av covid-19

Här finns samlad information om regeringens beslut och åtgärder inom skola och utbildning med anledning av coronapandemin. Sidan uppdateras löpande.

Innehåll från Utbildningsdepartementet

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 4327 träffar.