Hoppa till huvudinnehåll

Utbildnings­­departementet

Utbildningsdepartementet ansvarar för regeringens utbildnings- och forskningspolitik. Departementet arbetar med frågor som exempelvis handlar om skolresultat, lärarnas villkor och studiefinansiering.

Aktuellt från Utbildningsdepartementet

 • Utbildningsministern tog emot Folkbildningsutredningens betänkande

   Utredaren Christer Nylander och utbildningsminister Mats Persson.
  Utredaren Christer Nylander och utbildningsminister Mats Persson. Foto: Margareta Stridh/Regeringskansliet

  I dag, den 13 juni, överlämnade regeringens särskilda utredare Christer Nylander Folkbildningsutredningens betänkande ”Bildning, utbildning och delaktighet – folkbildningspolitik i en ny tid (SOU 2024:42)” till utbildningsminister Mats Persson.

 • Nya åtgärder för att stärka STEM-området

  Skolminister Lotta Edholm och utbildningsminister Mats Persson sitter inomhus i varsin fåtölj.
  Skolminister Lotta Edholm och utbildningsminister Mats Persson. Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

  I slutet av 2024 beräknas regeringen presentera en STEM-strategi som syftar till att Sverige ska få fler personer med gedigna kunskaper inom naturvetenskap, teknik, ingenjörsvetenskap och matematik. Flera åtgärder har redan vidtagits för att stärka STEM-området och nu har regeringen fattat beslut om ytterligare uppdrag.

Foto: Fredrik Storm/Regeringskansliet

Allvarligt att 30 procent av eleverna störs av mobiler under lektionstid

Ungas användning av mobiler under skoltid påverkar deras studieresultat på ett negativt sätt. Det var temat när skolminister Lotta Edholm deltog i ett seminarium arrangerat av OECD som samlade beslutsfattare och experter från olika länder för att diskutera skärmanvändningen i klassrummet och konsekvenserna av skärmförbud.

– Den svenska regeringen ser att en mobilfri miljö i skolan är rätt väg att gå. Utgångspunkten ska vara att skoldagen är mobilfri, säger skolminister Lotta Edholm.

Foto: Johnér Bildbyrå

Skol­ministern bjuder in Sveriges Lärare och SKR till dialog om reglering av lärarnas undervisningstid samt tid till för- och efterarbete

Att ha ordentlig tid att planera och följa upp sin undervisning är helt centralt för lärarnas möjligheter att bedriva en god undervisning. Det är tid som i dag ofta saknas. Regeringen avser därför att utreda en reglering av lärares undervisningstid samt tid till för- och efterarbete och bjuder in Sveriges Lärare och SKR till dialog.

Foto: Johnér Bildbyrå

Stockholms universitet ska genomföra prov för tillträde till ukrainsk högskoleutbildning även i år

Sedan Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina 2022 har Sverige på olika sätt stöttat Ukraina. Det ukrainska utbildningsdepartementet har efterfrågat stöd för att organisera och genomföra tillträdesprov för ukrainska medborgare i Sverige. För tredje året i rad ger regeringen Stockholms universitet i uppdrag att genomföra proven.

Mats Persson
Mats Persson Foto: Marcus Nilsen/Regeringskansliet

Regeringen tar initiativ till en nationell kvantstrategi

Kvantteknikområdet har stor strategisk betydelse som en ny och banbrytande teknik. Nu ger regeringen Vetenskapsrådet i uppdrag att ta fram ett underlag på hur en nationell kvantstrategi för perioden 2025–2030 kan utformas. Syftet är att stärka Sveriges förmåga och position inom kvantområdet på lång sikt och utveckla svenska forskares och forskningsmiljöers attraktivitet som internationella samarbetspartners.

Foto: Ulrika Westerberg/Regeringskansliet

Regeringen vill se bättre förutsättningar för rektorer

(Ny version) Rektorernas ledarskap spelar en central roll för förskolans och skolans kvalitet. I dag får rektorerna inte alltid goda förutsättningar att genomföra sitt uppdrag. Regeringen tillsätter därför en utredning som ska se över hur rektorerna i förskolan och skolan kan få bättre förutsättningar.

Foto: Ulrika Westerberg/Regeringskansliet

Skolverket ska kartlägga hur kriminalitet i närområdet påverkar skolan

Insatser som riktar sig till barn och unga är avgörande i det brottsförebyggande arbetet och här kan skolan spela en viktig roll. Regeringen har därför gett Skolverket i uppdrag att kartlägga hur skolan påverkas av kriminalitet i närområdet, exempelvis i form av kriminella nätverk och grupperingar.

Foto: Ulrika Westerberg/Regeringskansliet

Stärkt stöd till skolor för att minska skolfrånvaron för elever med NPF-diagnoser

Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) som adhd och autism kan vara en riskfaktor för långvarig skolfrånvaro om eleverna inte får rätt stöd i skolan. Många skolledare vill ha ett mer konkret och verksamhetsanpassat myndighetsstöd och regeringen ger därför Specialpedagogiska skolmyndigheten ett nytt uppdrag.

Foto: Jessica Gow/Regeringskansliet

Elevers tillgång till läroböcker stärks

För att vända kunskapsresultaten i svensk skola behöver skolan gå tillbaka till grunderna, att öka tillgången till fysiska läroböcker är ett viktigt led i detta. Regeringen har nu fattat beslut om förordningsändringar som bland annat säkerställer att läroböcker används i undervisningen.

Innehåll från Utbildningsdepartementet

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 2616 träffar.

Laddar...