Utbildnings­departementet

Utbildningsdepartementet ansvarar för regeringens utbildnings- och forskningspolitik. Departementet arbetar med frågor som exempelvis handlar om skolresultat, lärarnas villkor och studiefinansiering.

Ansvariga statsråd

Anna Ekström, Utbildnings­minister
Anna Ekström Utbildnings­minister
Matilda Ernkrans, minister för högre utbildning och forskning
Matilda Ernkrans Minister för högre utbildning och forskning

Aktuellt från Utbildningsdepartementet

 • Stora satsningar på forskning i årets budget

  Foto på statsrådet Matilda Ernkrans
  Matilda Ernkrans, minister för högre utbildning och forskning Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

  Sverige är en ledande forskningsnation med en lång tradition av investeringar i forskning och utveckling som skapar välfärd, jobb och tillväxt. För att försvara Sveriges position krävs fortsatta satsningar och stärkt kvalitet inom svensk forskning. I budgetpropositionen för 2021 föreslår regeringen bland annat fortsatta investeringar på 3,4 miljarder kronor för forskning och innovation genom satsningar på bland annat forskningsinfrastruktur och en tidig ökning av universitets och högskolors basanslag. Från och med 2024 beräknas nivåökningen till drygt 3 miljarder kronor, men till skillnad mot tidigare propositioner görs stora investeringar tidigt i perioden för propositionen. Den totala satsningen som regeringen föreslår för forskning och innovation för 2021 är 3,4 miljarder kronor och en beräknad nivåhöjning till 3,75 miljarder kronor 2024. Regeringens förslag bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

 • Satsningar för höjda kunskapsresultat och fler behöriga lärare

  Foto på de två statsråden
  Statsråden Matilda Ernkrans och Anna Ekström. Foto: Margareta Stridh/Regeringskansliet.

  För att kunskapsresultaten ska fortsätta att höjas och fler elever lära sig mer behövs nya satsningar på skolan, fler utbildade och behöriga lärare och mer tid för lärande. I budgetpropositionen för 2021 föreslår regeringen därför bland annat att det statliga stödet till skolväsendet förstärks med 1 miljard kronor nästa år och att satsningar på fler vägar till läraryrket utökas. Regeringens förslag bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

 • Regeringens arbete inom utbildningsområdet med anledning av nya coronaviruset

  Anna Ekström vid en pressträff.
  Utbildningsminister Anna Ekström vid en pressträff torsdagen den 12 mars. Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

  Här finns samlad information om de åtgärder som regeringen vidtagit inom Utbildningsdepartementets politikområden med anledning av virusutbrottet. Sidan uppdateras löpande.

Innehåll från Utbildningsdepartementet

Prenumerera

Totalt 3927 träffar.