Utbildnings­departementet

Utbildningsdepartementet ansvarar för regeringens utbildnings- och forskningspolitik. Departementet arbetar med frågor som exempelvis handlar om skolresultat, lärarnas villkor och studiefinansiering.

Aktuellt från Utbildningsdepartementet

Foto: Johnér Bildbyrå

Nytt samlat förskolebidrag för mindre barngrupper och ökad kvalitet

Regeringen har beslutat om ett nytt samlat statsbidrag för kvalitetshöjande åtgärder inom förskolan. Det nya bidraget kommer i likhet med likvärdighetsbidraget att ha en socioekonomisk viktning så att mest resurser går till de förskolor som behöver det bäst.

Statsminister Stefan Löfven och utbildningsminister Anna Ekström.
Statsminister Stefan Löfven och utbildningsminister Anna Ekström. Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

Sveriges åtaganden för hågkomst av Förintelsen

Inför Malmöforumet presenterar regeringen nu Sveriges åtaganden. I budgetpropositionen för 2022 föreslås satsningar för totalt 95 miljoner kronor, bland annat för ett nytt museum för att bevara och föra vidare minnet av Förintelsen, en utbildningssatsning för att förebygga antisemitism och andra former av rasism samt en satsning för att stärka forskningen om Förintelsen.

Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

Matilda Ernkrans tog emot utredning om högskoleprovet

Den 7 september överlämnade Högskoleprovsutredningen sina förslag gällande högskoleprovets organisation och styrning. I samband med detta höll Matilda Ernkrans, minister för högre utbildning och forskning, och regeringens särskilda utredare Peter Honeth en pressträff.

Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

8 miljarder för att jobba Sverige ur krisen

Tisdag den 7 september höll arbetsmarknadsminister Eva Nordmark, utbildningsminister Anna Ekström och Matilda Ernkrans minister för högre utbildning och forskning en digital pressträff för att presentera budgetnyheter. Under pressträffen deltog även IF Metalls förbundsordförande Marie Nilsson.

Foto: Folio

Ämnesbetyg införs på gymnasiet för att bättre spegla elevers kunskaper

Regeringen har beslutat om en lagrådsremiss med förslag till ändringar i betygssystemet. Bland annat föreslås att ämnesbetyg ska ersätta kursbetyg i gymnasieskolan.

Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

Närundervisning i skolan ska vara huvudregeln i höst

Regeringen har beslutat om en ändring av den tillfälliga förordning som gäller för skolan under pandemin. När höstterminen börjar kommer fjärr- eller distansundervisning som huvudregel att kunna användas i öppna skolor endast om Folkhälsomyndigheten har lämnat en rekommendation om sådan undervisning.

Foto: Maskot

Förslag om ett nytt offentligt omställningsstudiestöd

Som en del av genomförandet av partsöverenskommelsen om trygghet, omställning och anställningsskydd ska ett nytt och parallellt offentligt studiestöd införas.

Corona

Om skola och utbildning med anledning av covid-19

Här finns samlad information om regeringens beslut och åtgärder inom skola och utbildning med anledning av coronapandemin. Sidan uppdateras löpande.

Innehåll från Utbildningsdepartementet

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 4373 träffar.