Utbildnings­departementet

Utbildningsdepartementet ansvarar för regeringens utbildnings- och forskningspolitik. Departementet arbetar med frågor som exempelvis handlar om skolresultat, lärarnas villkor och studiefinansiering.

Ansvariga statsråd

Anna Ekström, Gymnasie- och kunskapslyfts­minister
Anna Ekström Utbildnings­minister
Matilda Ernkrans, minister för högre utbildning och forskning
Matilda Ernkrans Minister för högre utbildning och forskning

Aktuellt från Utbildningsdepartementet

  • Pliktlagstiftningen och annan hantering av material vid Kungl. biblioteket ses över

    Framsidan på Kungl. biblioteket i Stockholm
    Kungl. biblioteket i Stockholm. Foto: Margareta Stridh/Regeringskansliet

    Delar av kulturarvet samlas i dag inte in. Det beror bland annat på att formerna för framställning av material har förändrats i ett digitaliserat samhälle. En utredare får därför i uppdrag att se över vilket material som bör samlas in, bevaras och tillhandahållas med stöd av pliktlagstiftning. Utredaren ska också se över regelverket för insamlingen av material som ligger utanför pliktlagstiftningen hos Kungl. biblioteket.

  • Reformering av lärarutbildningen

    Lärarutbildningen behöver reformeras genom att kraven på utbildningen skärps. Två utredare ska nu biträda Utbildningsdepartementet med att ta fram förslag på åtgärder för ökad kvalitet i lärarutbildningen samt åtgärder för att underlätta för fler att bli lärare.

Innehåll från Utbildningsdepartementet

Prenumerera

Totalt 3516 träffar.