Utbildnings­departementet

Utbildningsdepartementet ansvarar för regeringens utbildnings-, forsknings- och ungdomspolitik. Departementet arbetar med frågor som exempelvis handlar om skolresultat, lärarnas villkor, studiefinansiering och levnadsvillkor för unga.

Ansvariga statsråd

Gustav Fridolin Utbildnings­minister
Anna Ekström Gymnasie- och kunskapslyfts­minister
Helene Hellmark Knutsson Minister för högre utbildning och forskning

Aktuellt från Utbildningsdepartementet

  • Riksdagsbehandlingen av budgetpropositionen för 2019

    Den 12 december beslutade riksdagen om ramarna för statens utgifter 2019 samt förändringar inom skatte- och avgiftsområdet. Regeringen kommer nu att utfärda de lagar som riksdagen har beslutat om samt påbörja arbetet med tillkännagivandena. Rambeslutet ligger till grund för den fortsatta riksdagsbehandlingen i utskotten.

  • Samhällets tolktjänster ska bli mer effektiva

    Tisdag den 11 december överlämnade Tolkutredningen sitt betänkande ”Att förstå och bli förstådd – ett reformerat regelverk för tolkar i talade språk” till gymnasie- och kunskapslyftsminister Anna Ekström vid en pressträff.

EU:s forskningsministrar har enats om inriktningen för nästa europeiska forskningsprogram Horisont Europa

Igår enades EU:s forskningsministrar i konkurrenskraftsrådet om inriktningen för Horisont Europa, EU:s nya ramprogram för forskning och innovation för åren 2021–2027.

Ny direktör för Etikprövningsmyndigheten

Regeringen har i dag beslutat att anställa den särskilda utredaren Johan Modin som direktör och myndighetschef för den nya Etikprövningsmyndigheten. Han verkar i dag som särskild utredare för inrättandet av den nya myndigheten.

Fastställd ränta på studielån

Regeringen har i dag beslutat att nästa års ränta på studielån blir 0,16 procent. Det är 0,03 procentenheter högre än 2018 års ränta. I snitt har räntan under perioden 2008–2018 legat på 1,36 procent.

Helene Hellmark Knutsson tog emot utredning om specialistsjuksköterskeutbildningen

Torsdag den 1 november överlämnade Utredningen om specialistsjuksköterskeutbildning och vissa andra hälso- och sjukvårdsutbildningar sitt betänkande ”Framtidens specialistsjuksköterska – ny roll, nya möjligheter” till Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning, vid en pressträff.

För att navigera med tangentbord i sökfilter använder du en kombination av TAB, RETUR och PIL tangenterna. Initialt TABBAR du dig in i filtermodulen. Med fokus på flikarna använder du dig av piltangenterna för att gå mellan flikarna. För att kliva ned i en önskad flik använd TAB

Hjälp: få hjälp med filtret

Du kan filtrera innehållet

Innehållstyper
Innehållstyper
Innehållstyper
Politiknivå
Områden
Områden
Områden
Statsråd
Statsråd
Statsråd
Departement/Övriga avsändare
Välj tidsperiod, skriv in datum i formatet ÅÅÅÅ-MM-DD eller välj från kalendern som visas när du markerar i inmatningsfältet

Ditt urval

Hittar du inte vad du söker? Sök i allt innehåll.

Sök

Totalt 3229 träffar.

Visa som
Antal träffar per sida