Hoppa till huvudinnehåll
Pressmeddelande från Utbildningsdepartementet

570 miljoner till skolor med svårare förutsättningar – nu är det klart vilka kommuner som omfattas

Publicerad

För att förbättra arbetsmiljön och arbetsvillkoren för de lärare som arbetar i skolor med svårare förutsättningar avsatte regeringen ytterligare 165 miljoner kronor för 2024. Det innebär att statsbidraget uppgår till 570 miljoner kronor. Nu är det också klart vilka kommuner och skolor som omfattas.

– Regeringen vill göra det mer attraktivt att arbeta på skolor med svårare förutsättningar. Bättre arbetsförhållanden kan göra det enklare att rekrytera och behålla både erfarna lärare och rektorer. Pengarna kan till exempel användas till att anställa fler lärare eller annan personal, men även till att stärka skolornas arbete med trygghet och studiero på olika sätt, säger skolminister Lotta Edholm.

Skolverket har nu beslutat vilka kommuner och skolor som får ta del av statsbidraget. Detta går att läsa på Skolverkets webbplats. Pengarna är öronmärkta för vissa utvalda skolor och kan användas utifrån de lokala behoven. Där finns även information om vilka fristående skolor som omfattas.

Statsbidraget bygger på en överenskommelse mellan regeringen och Sverigedemokraterna.

Statsbidrag för bättre arbetsmiljö och arbetsvillkor för lärare i socioekonomiskt utsatta områden

Statsbidraget går till utvalda skolor för åtgärder för förbättrad arbetsmiljö och förbättrade arbetsvillkor för lärare i förskoleklass eller grundskola med socioekonomiska utmaningar. Under 2024–2026 har regeringen höjt statsbidraget till 570 miljoner kronor per år. Skolverket använder sig av en fördelningsnyckel vid fördelningen av pengarna, som utgår från en uppskattning av sannolikheten att en enskild elev blir behörig till gymnasieskolan eller inte.

Presskontakt

Elin Söderholm
Politiskt sakkunnig hos Lotta Edholm
Mobil 076-142 93 47
e-post till Elin Söderholm
Laddar...