Hoppa till huvudinnehåll

Socialtjänst

Socialtjänst handlar om samhällets stöd och hjälp till människor som är särskilt utsatta eller i svårigheter. Området omfattar individ- och familjeomsorg och stöd till personer med funktionsnedsättning.

Ansvariga för socialtjänst

Ansvarigt statsråd

Camilla Waltersson Grönvall Socialtjänst­minister

Ansvarigt departement

Aktuellt om socialtjänst

Inom ramen för Sveriges ordförandeskap i Nordiska ministerrådet träffades nordiska justitie- och socialtjänstministrar i Stockholm onsdag den 20 mars för ett högnivåmöte.
Under mötet, där både justitieminister Gunnar Strömmer och socialtjänstminister Camilla Waltersson Grönvall deltog, diskuterades bland annat metoder för att förebygga och förhindra ungdomskriminalitet. Foto: Regeringskansliet

Nordiskt ­ministermöte om barn och unga i kriminalitet

Fler och fler barn och unga involveras i kriminella nätverk och för att stoppa nyrekryteringen krävs tidiga insatser, kunskapsbaserade metoder och samverkan. Därför bjöd justitieminister Gunnar Strömmer och socialtjänstminister Camilla Waltersson Grönvall in justitie- och socialtjänstministrar från de nordiska länderna, inklusive de självstyrande områdena, till ett samtal om barn och unga som är, eller riskerar att involveras, i kriminalitet. Mötet hölls inom ramen för det pågående svenska ordförandeskapet i Nordiska ministerrådet.

Socialtjänstminister Camilla Waltersson Grönvall, Olivia Wigzell, generaldirektör Socialstyrelsen och Martin Valfridsson, som leder arbetet inom brottsförebyggande åtgärder inom socialtjänsten.
Pilotkommunerna har på olika sätt utmaningar kopplat till barn och unga i kriminalitet. Foto: Natalia Santos/Regeringskansliet

Sex kommuner deltar i pilotprojekt med förstärkningsteam inom socialtjänsten

I juli 2023 inrättades en delegation för brottsförebyggande åtgärder inom socialtjänstens område. Delegationens första uppdrag var att utreda förstärkningsteam inom socialtjänsten. Nu har delegationen utsett sex kommuner som ska delta i ett pilotprojekt där förstärkningsteam kommer att prövas.

Socialtjänst­ministern besöker Lidköping och Skara

Måndag den 4 mars reser Camilla Waltersson Grönvall till Lidköping och Skara. I Lidköping kommer hon att göra ett verksamhetsbesök på Statens institutionsstyrelses (SiS) ungdomshem Margretelund. I Skara kommer statsrådet att träffa medarbetare inom socialtjänsten, Centrumbostäder och kommunens och regionens gemensamma familjecentral för att ta del av hur de arbetar i sina verksamheter.

Pressträff den 5 februari 2024 med socialtjänstminister Camilla Waltersson Grönvall.
Pressträff den 5 februari 2024 med socialtjänstminister Camilla Waltersson Grönvall. Foto: Regeringskansliet

Utredning för att reformera den statliga barn- och ungdomsvården tillsätts

Barn och unga i samhällets vård befinner sig ofta i en utsatt situation och riskerar att fara illa om de inte får adekvat vård, omsorg och behandling. För att bättre kunna möta barn och ungas vårdbehov i den samhällsutveckling som nu sker behövs ett omfattande förändringsarbete. Regeringen tillsätter därför en utredning i syfte att reformera och se över den statliga barn- och ungdomsvårdens uppdrag och organisation.

Innehåll om socialtjänst

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 808 träffar.

Laddar...