Socialtjänst

Socialtjänst handlar om samhällets stöd och hjälp till människor som är särskilt utsatta eller i svårigheter. Området omfattar individ- och familjeomsorg och stöd till personer med funktionsnedsättning.

Ansvariga för socialtjänst

Ansvarigt statsråd

Camilla Waltersson Grönvall Socialtjänst­minister

Ansvarigt departement

Aktuellt om socialtjänst

  • Sex kommuner deltar i pilotprojekt med förstärkningsteam inom socialtjänsten

    I juli 2023 inrättades en delegation för brottsförebyggande åtgärder inom socialtjänstens område. Delegationens första uppdrag var att utreda förstärkningsteam inom socialtjänsten. Nu har delegationen utsett sex kommuner som ska delta i ett pilotprojekt där förstärkningsteam kommer att prövas.

  • Socialtjänstministern besökte Malmö

    Under tisdagen den 27 februari besökte socialtjänstminister Camilla Waltersson Grönvall Malmö. Besöket gjordes med anledning av stadsrevisions senaste granskning av arbetsmarknads- och socialnämndens verksamhet avseende arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck gällande barn.

  • Utredning för att reformera den statliga barn- och ungdomsvården tillsätts

    Barn och unga i samhällets vård befinner sig ofta i en utsatt situation och riskerar att fara illa om de inte får adekvat vård, omsorg och behandling. För att bättre kunna möta barn och ungas vårdbehov i den samhällsutveckling som nu sker behövs ett omfattande förändringsarbete. Regeringen tillsätter därför en utredning i syfte att reformera och se över den statliga barn- och ungdomsvårdens uppdrag och organisation.

Innehåll om socialtjänst

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 788 träffar.