Socialtjänst

Socialtjänst handlar om samhällets stöd och hjälp till människor som är särskilt utsatta eller i svårigheter. Området omfattar individ- och familjeomsorg och stöd till personer med funktionsnedsättning.

Ansvariga för socialtjänst

Ansvarigt statsråd

Camilla Waltersson Grönvall Socialtjänst­minister

Ansvarigt departement

Aktuellt om socialtjänst

 • Utredning för att reformera den statliga barn- och ungdomsvården tillsätts

  Barn och unga i samhällets vård befinner sig ofta i en utsatt situation och riskerar att fara illa om de inte får adekvat vård, omsorg och behandling. För att bättre kunna möta barn och ungas vårdbehov i den samhällsutveckling som nu sker behövs ett omfattande förändringsarbete. Regeringen tillsätter därför en utredning i syfte att reformera och se över den statliga barn- och ungdomsvårdens uppdrag och organisation.

 • Camilla Waltersson Grönvall deltar vid statsbesöket från Frankrike

  Socialtjänstministern i regeringens pressrum
  Camilla Waltersson Grönvall på pressträff. Foto: Regeringskansliet

  Den 30–31 januari besöker president Emmanuel Macron Sverige tillsammans med sin hustru Brigitte Macron. Under onsdagen besöker H.M Drottningen, Birgitte Macron och Socialtjänstminister Camilla Waltersson Grönvall Barnahus i Malmö. De gör också ett gemensamt besök på stiftelsen Friends.

 • Stärkt barnrättsperspektiv i LVU

  Barns rättigheter och trygghet är ett prioriterat område för regeringen och barns rätt till skydd och vård behöver värnas. Det gäller särskilt den utsatta grupp av barn och unga som vårdas enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU. Regeringen har därför tillsatt en ny utredning för att stärka barnrättsperspektivet och skyddet för barn och unga i LVU.

 • Regeringen tar ett helhetsgrepp om ungdomsbrottsligheten

  Sverige befinner sig i ett exceptionellt allvarligt läge. Regeringen presenterar nu ett paket av insatser för att bryta rekryteringen till gängen. Fotboja för unga, fler platser på Statens institutionsstyrelse (SiS) och en ny samverkansstruktur för att bryta rekryteringen av barn och unga in i grov brottslighet är några av insatserna som nu läggs fram.

Innehåll om socialtjänst

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 784 träffar.