Hoppa till huvudinnehåll
Remiss från Socialdepartementet

Remiss SOU 2024:25 En mer effektiv tillsyn över socialtjänsten Diarienummer: S2024/00953

Publicerad

Här kan du ta del av till vilka instanser som regeringen har remitterat SOU 2024:25 En mer effektiv tillsyn över socialtjänsten.

Remissinstanser:

Sista dag att svara på remissen är den 16 september 2024.

Remisser

Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter. Regeringen vill veta vad de som berörs tycker och vilket stöd som förslaget har. Även allmänheten har rätt att lämna synpunkter.

På webbplatsen publiceras svar från de som har ombetts att svara. Alla svar och yttranden med anledning av remissen finns med i underlaget för de beslut som följer efter remissen.

Laddar...