Barnets rättigheter

Barnets rättigheter utgår från FN:s barnkonvention och handlar om att ta tillvara barns och ungas rättigheter och intressen i samhället. Området omfattar alla verksamheter där barn är berörda, till exempel utbildningspolitiken, migrationspolitiken, kulturpolitiken och socialtjänstpolitiken.

Aktuellt om barnets rättigheter

 • Åsa Lindhagen i möte med Barnrättsdelegationen

  • Jämställdhetsminister Åsa Lindhagen och Britta Holmberg, World Childhood Foundation.

   Jämställdhetsminister Åsa Lindhagen och Britta Holmberg, World Childhood Foundation.

   Foto: Regeringskansliet.

  • Jämställdhetsminister Åsa Lindhagen i ett digitalt möte med Barnrättsdelegationen.

   Jämställdhetsminister Åsa Lindhagen i ett digitalt möte med Barnrättsdelegationen.

   Foto: Regeringskansliet.

  Måndag den 23 mars hade jämställdhetsminister Åsa Lindhagen ett digitalt möte med Barnrättsdelegationen för att få en lägesbeskrivning av barn och ungas situation med anledning av det nya coronaviruset.

Innehåll om barnets rättigheter

Prenumerera

Totalt 561 träffar.