Barnets rättigheter

Barnets rättigheter utgår från FN:s barnkonvention och handlar om att ta tillvara barns och ungas rättigheter och intressen i samhället. Området omfattar alla verksamheter där barn är berörda, till exempel utbildningspolitiken, migrationspolitiken, kulturpolitiken och socialtjänstpolitiken.

Aktuellt om barnets rättigheter

  • Åsa Lindhagen höll pressträff i samband med att hon tog emot Barnkonventionsutredningen

    Torsdag den 12 november tog jämställdhetsminister Åsa Lindhagen emot Barnkonventionsutredningens betänkande. I samband med det hölls en pressträff där utredningens resultat presenteras. Regeringens särskilda utredare Anders Hagsgård medverkade på pressträffen.

Innehåll om barnets rättigheter

Prenumerera

Totalt 622 träffar.