Barnets rättigheter

Barnets rättigheter utgår från FN:s barnkonvention och handlar om att ta tillvara barns och ungas rättigheter och intressen i samhället. Området omfattar alla verksamheter där barn är berörda, till exempel utbildningspolitiken, migrationspolitiken, kulturpolitiken och socialtjänstpolitiken.

Aktuellt om barnets rättigheter

  • Barnkonventionen blir svensk lag

    Den 1 januari 2020 blev FN:s konvention om barnets rättigheter svensk lag. Det är den viktigaste reformen för barn i Sverige på 30 år.

  • Regeringen beslutar om utbildningsinsatser om vägledning vid tolkning av barnkonventionen

    Den 1 januari blir barnkonventionen svensk lag. Nu publiceras en vägledning för tolkning och tillämpning av barnkonventionen, som ska ge stöd i rättstillämpningen. Regeringen har även beslutat att ge Barnombudsmannen i uppdrag att genomföra utbildningsinsatser om vägledningen och att sprida den till myndigheter, kommuner och landsting.

Innehåll om barnets rättigheter

Prenumerera

Totalt 535 träffar.