Barnets rättigheter

Barnets rättigheter utgår från FN:s barnkonvention och handlar om att ta tillvara barns och ungas rättigheter och intressen i samhället. Området omfattar alla verksamheter där barn är berörda, till exempel utbildningspolitiken, migrationspolitiken, kulturpolitiken och socialtjänstpolitiken.

Aktuellt om barnets rättigheter

  • Regeringen stärker familjehemsvården

    Socialminister jakob Forssmed och socialtjänstminister Camilla Waltersson Grönvall
    Socialminister Jakob Forssmed och socialtjänstminister Camilla Waltersson Grönvall. Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

    Det råder i dag brist på vissa typer av platser inom den sociala barn- och ungdomsvården. Det gäller till exempel familjehem, förstärkta familjehem, behandlingsfamiljer och ungdomshem inom Statens institutionsstyrelse. Det är inte hållbart. För att möta de behov som finns går regeringen fram med en satsning på att stärka familjehemsvården. Alla barn och unga har rätt till en trygg uppväxt.

  • Utredningen En uppväxt fri från våld presenterar sitt betänkande

    I dag tar socialtjänstminister Camilla Waltersson Grönvall emot slutbetänkandet från utredningen En uppväxt fri från våld. I samband med överlämningen hålls en pressträff med socialtjänstministern och den särskilde utredaren Fredrik Malmberg.

Innehåll om barnets rättigheter

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 290 träffar.