Barnets rättigheter

Barnets rättigheter utgår från FN:s barnkonvention och handlar om att ta tillvara på barn och ungas rättigheter och intressen i samhället. Området omfattar alla verksamheter där barn är berörda, till exempel utbildningspolitiken, migrationspolitiken, kulturpolitiken och socialtjänstpolitiken.

Aktuellt om barnets rättigheter

 • Rapportering till FN fokus när barnrättsdelegationen samlades

  • Anders Hagsgård och Karin Åhman, båda utredare för utredningar kopplade till inkorporeringen av barnkonventionen till svensk lag.

   Anders Hagsgård och Karin Åhman, arbetar båda med utredningar som rör inkorporeringen av barnkonventionen till svensk lag.

   Foto: Emma Gårdsäter/Regeringskansliet

  • Statssekreterare Madeleine Harby Samuelsson inledde höstens möte i Barnrättsdelegationen. Till vänster om henne utredare Anders Hagsgård.

   Statssekreterare Madeleine Harby Samuelsson inledde höstens möte i Barnrättsdelegationen. Till vänster om henne utredare Anders Hagsgård.

   Foto: Emma Gårdsäter/Regeringskansliet

  Den 6 november samlades Barnrättsdelegationen på Socialdepartementet. Temat var Sveriges rapportering till FN:s barnrättskommitté år 2020. Vid mötet gav även de två utredarna, som arbetar med utredningarna kopplade till inkorporeringen av barnkonventionen, en lägesbeskrivning av sitt arbete.

 • Riksdagen röstade för att barnkonventionen blir lag

  Photo: Folio

  Onsdag den 13 juni röstade en majoritet i riksdagen för regeringens förslag att göra FN:s konvention om barnets rättigheter till svensk lag. Lagen föreslås träda i kraft den 1 januari 2020.

Barnminister Lena Hallengren presenterar nya Barnombudsmannen Elisabeth Dahlin.
Barnminister Lena Hallengren presenterar nya Barnombudsmannen Elisabeth Dahlin. Foto: Regeringskansliet

Elisabeth Dahlin ny barnombudsman

Regeringen har idag utnämnt Elisabeth Dahlin som barnombudsman. Dahlin är sedan 2008 generalsekreterare för Rädda Barnen.

Tonårspojke i skolan.
Ett kunskapscentrum för ensamkommande barn och unga ska bildas inom Socialstyrelsen från och med den 1 april 2017. Foto: Folio

Informationsinsats om hälsa och jämställdhet för nyanlända barn och unga

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) fick i uppdrag att i samverkan med UMO, ta fram och sprida en digital plattform med information om hälsa och jämställdhet riktad till nyanlända och asylsökande barn och unga. Resultatet blev Youmo - en vägledning som finns på sex olika språk.

Foto: Folio

Ökad kunskap om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Regeringen ger Myndigheten för delaktighet i uppdrag att i samarbete med Diskrimineringsombudsmannen genomföra en kommunikationssatsning för att öka kunskapen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. När det gäller betydelsen för barn och unga av rättigheterna, ska expertstöd ges av Barnombudsmannen.

Tre barn leker med en skateboard
Foto: Folio Foto: Folio

Barnkonventionens väg mot svensk lag

Samlad information om processen för att FN:s konvention om barnets rättigheter ska bli svensk lag.

För att navigera med tangentbord i sökfilter använder du en kombination av TAB, RETUR och PIL tangenterna. Initialt TABBAR du dig in i filtermodulen. Med fokus på flikarna använder du dig av piltangenterna för att gå mellan flikarna. För att kliva ned i en önskad flik använd TAB

Hjälp: få hjälp med filtret

Du kan filtrera innehållet

Innehållstyper
Innehållstyper
Innehållstyper
Politiknivå
Områden
Områden
Områden
Statsråd
Statsråd
Statsråd
Departement/Övriga avsändare
Välj tidsperiod, skriv in datum i formatet ÅÅÅÅ-MM-DD eller välj från kalendern som visas när du markerar i inmatningsfältet

Ditt urval

Hittar du inte vad du söker? Sök i allt innehåll.

Sök

Totalt 501 träffar.

Visa som
Antal träffar per sida