Barnets rättigheter

Barnets rättigheter utgår från FN:s barnkonvention och handlar om att ta tillvara barns och ungas rättigheter och intressen i samhället. Området omfattar alla verksamheter där barn är berörda, till exempel utbildningspolitiken, migrationspolitiken, kulturpolitiken och socialtjänstpolitiken.

Aktuellt om barnets rättigheter

  • Stiftelsen Allmänna Barnhuset får medel för arbete mot våld och sexuella övergrepp mot barn

    Det krävs mer insatser för att motverka våld mot barn och unga. Regeringen beviljar därför Stiftelsen Allmänna Barnhuset 4,9 miljoner kronor för tre olika projekt gällande sexuella övergrepp, sexuell exploatering och fysiskt våld mot barn och ungdomar.

  • Kunskapslyftet för barnets rättigheter utvidgas till att omfatta fler myndigheter

    Barnombudsmannen har sedan 2017 i uppdrag att stödja myndigheter, kommuner och landsting i deras arbete med den praktiska tillämpningen av barnkonventionen i respektive verksamheter – det så kallade Kunskapslyftet för barnets rättigheter. Våren 2019 utvidgade regeringen satsningen till att omfatta tolv myndigheter istället för tio. Regeringen har nu beslutat att utvidga satsningen ytterligare så att den kommer att omfatta 16 myndigheter. Länsstyrelserna ges även i uppdrag att stödja arbetet med den praktiska tillämpningen av barnets rättigheter i kommuner och landsting.

Innehåll om barnets rättigheter

Prenumerera

Totalt 518 träffar.