Barnrättsdelegationen

Publicerad

Barnrättsdelegationen består av representanter från civilsamhällesorganisationer som arbetar med barnets rättigheter samt Barnombudsmannen och Stiftelsen Allmänna Barnhuset. Delegationen inrättades av regeringen 2016 som forum för dialog mellan regeringen och bl.a. civilsamhällesorganisationer i Sverige som arbetar med barnets rättigheter nationellt och internationellt.

Ett systematiskt samarbete med bl.a. civilsamhället är ett viktigt led i regeringens arbete med barnets rättigheter. Regeringen har regelbundna möten med Barnrättsdelegationen och där ges delegationens medlemmar möjlighet att komma med inspel och synpunkter till regeringens fortsatta arbete. Dialogen tar sin utgångspunkt i rekommendationer från FN:s kommitté för barnets rättigheter (barnrättskommittén).

Barnrättsdelegationen består av representanter från:

 • Barnombudsmannen
 • Barnrättsbyrån
 • Barnens Rätt i Samhället (Bris)
 • ECPAT
 • Friends
 • Global Child Forum
 • Maskrosbarn
 • Nätverket för barnkonventionen
 • Riksförbundet för rörelsehindrade Barn och Unga (RBU)
 • Rädda Barnen
 • Rädda Barnens Ungdomsförbund
 • SOS barnbyar
 • Stiftelsen Allmänna Barnhuset
 • Synskadades riksförbund
 • Sveriges Ungdomsorganisationer (LSU)
 • UNICEF Sverige
 • World Childhood Foundation