Hoppa till huvudinnehåll

Lättläst: Fri och trygg utan våld och förtryck

Publicerad

Regeringen har tagit fram en plan för att minska och bekämpa våld. Denna plan kallas för ett åtgärdsprogram.
Åtgärdsprogrammet ska minska mäns våld mot kvinnor.
Det ska också bekämpa våld från någon man har en nära relation med och våld från släktingar. Och motarbeta att människor tvingas till prostitution.
Åtgärdsprogrammet gäller för perioden 2024–2026.

De politiker som bestämmer i Sverige kallas för regeringen.
Med åtgärdsprogrammet ökar regeringen sina satsningar för att få bort våld och förtryck.
Våld och förtryck är ett allvarligt problem i samhället.
Regeringen vill bekämpa detta våld lika mycket som organiserad brottslighet. 

Åtgärdsprogrammet ska bekämpa våld och förtryck.
Men också öka tryggheten, friheten och jämställdheten.

För regeringen är denna sak väldigt viktig.
Alla ska ha rätt att bestämma över sina liv och kroppar. 
Alla ska ha rätt att bestämma och välja sin livspartner. 

Åtgärdsprogrammet har 132 åtgärder som ska minska våld och förtryck. 
Åtgärderna görs brett i hela samhället över hela Sverige.
Åtgärderna har regeringen tagit fram tillsammans med forskare och experter på myndigheter och i organisationer.

Arbetet stärks på 4 särskilda områden

Regeringen har 4 särskilda områden som den vill prioritera. 

1. Ett program med åtgärder som ska hjälpa människor att lämna dåliga förhållanden 

Många personer som lever i ett förhållande med våld och förtryck söker inte hjälp.
Det måste bli enklare att söka hjälp om man lever under våld och förtryck.
Man måste få mer möjlighet till hjälp och mer information.
Alla ska ha möjlighet att komma ur våldsamma och hotfulla livssituationer. 
Regeringen prioriterar mer stöd för dom som är utsatta för våld.
Regeringen stärker också rättigheterna för barn i skyddat boende.

Regeringen ökar också möjligheterna till kontaktförbud och skydd av personuppgifter.
Det betyder att dom som utövar våld inte får ta kontakt eller komma nära den utsatta längre.

2. Kraftsamling mot hedersrelaterat våld och förtryck från släktingar

Våld och förtryck från släktingar är ett allvarligt samhällsproblem.
Det kan kallas för hedersrelaterat våld om det beror på att någon utövar våld eller förtryck på grund av traditioner eller familjens ära.
I åtgärdsprogrammet finns flera åtgärder för att bekämpa hedersrelaterat våld.
Lagarna mot hedersrelaterat våld ska bli starkare.
Det ska också bli bättre stöd och skydd för dom som blir utsatta för våldet.
Regeringen vill också öka forskningen om hedersrelaterat våld.
Då kan regeringen få ett bättre arbetssätt som motverkar våldet effektivt.  

Flera personer som utsätts för hedersrelaterat våld och förtryck behöver få stöd. 
Det behövs mer kunskap om hedersrelaterat våld och förtryck hos dom som jobbar för samhället.
Till exempel inom skolan, socialtjänsten och sjukvården. 
Med mer kunskap kan fler personer förebygga våldet och ge stöd till dom utsatta. 

3. Stärkt stöd till barn och unga som utsätts för våld eller som förs utomlands 

Att bekämpa våld mot barn och unga är en viktig del i regeringens arbete. 
Åtgärderna ska göra insatser så att vuxna i skolan ska känna igen tecken på om ett barn har utsatts för våld.
Åtgärderna ska också stärka kunskapen hos dom som jobbar för samhället.
Till exempel inom sjukvård, socialtjänst, skola, polis och domstolar.

Om barn och unga utsätts för våld av någon måste de veta var de kan få hjälp. 

Det är viktigt att tjejer och killar inte utsätts för våld av någon som de är tillsammans med.
Att bekämpa hedersrelaterat våld och förtryck mot unga är också viktigt.

Det läggs extra mycket resurser på att förhindra att barn förs utomlands av släktingar i hederskontext.
Hederskontext betyder att någon utövar våld eller förtryck på grund av traditioner eller familjens ära.

Regeringen vill också se om det finns samband mellan hur ett barn växer upp och hur barn hamnar i kriminalitet. 
Regeringen vill ge extra stöd för unga så dom inte hamnar i kriminalitet eller blir utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck. 

4. Ökad kunskap om digitalt våld

Digitalt våld är till exempel sexuella trakasserier och att försöka kontakta barn under 18 år på nätet.
Det kan också vara stalking som betyder att man kontaktar någon flera gånger mot deras vilja.
Även psykiskt våld som betyder att man säger elaka saker till någon är en del av ett digitalt våld.
Regeringen vill motverka och förebygga allt digitalt våld. 

Åtgärderna ska öka kunskapen hos personer som jobbar åt samhället och i verksamheter.
Då kan fler personer bli bättre på att motverka det digitala våldet.
Regeringen vill också veta mer om hur digitala enheter används i skolan.
För att se hur elever i skolan utsätts för digitalt men också hedersrelaterat våld.
På så sätt kommer det tas fram bättre åtgärder för hur våldet förebyggs och motverkas.

Laddar...