Diplomatprogrammet

Diplomatprogrammet är ett traineeprogram som förbereder blivande svenska diplomater för ett arbete i utrikesförvaltningen, det vill säga på utrikesdepartementet i Stockholm och vid Sveriges cirka 100 utlandsmyndigheter. Utrikesförvaltningen är en del av Regeringskansliet.

I arbetet som diplomat ingår bland annat att bistå svenska medborgare utomlands, att främja svenska intressen utomlands och att analysera utvecklingen i länder och regioner. I uppdraget ingår att tjänstgöra såväl i Stockholm som i olika delar av världen där Sverige är representerat, inklusive i länder med relativt krävande levnadsförhållanden.

Vi vänder oss till akademiker med goda språkkunskaper och ett levande intresse för svensk inrikes- och utrikespolitik som har internationell erfarenhet i form av exempelvis studier, praktik eller arbete. När man antas till diplomatprogrammet deltar man i utbildningsdelen under något av de tre första åren vid departementet. Under det år man deltar i diplomatprogrammet varvas tjänstgöring på en enhet med utbildningspass om totalt cirka tolv veckor.

Arbetsuppgifterna innebär bland annat att:
• bistå svenska medborgare utomlands,
• främja Sveriges utrikes- och säkerhetspolitiska intressen,
• analysera globala skeenden och utvecklingen i olika länder och regioner,
• bidra till styrningen av det svenska multilaterala och bilaterala biståndet,
• stödja andra svenska myndigheter och intressenter i utlandet,
• främja Sveriges handel och näringsliv internationellt liksom utländska investeringar i Sverige,
• främja kunskap om Sverige och verka för en positiv och heltäckande Sverigebild i utlandet.

Ansökningskrav

För att söka till diplomatprogrammet krävs att du har en avslutad akademisk examen samt B-körkort (som inte är begränsat). Du har mycket goda kunskaper i svenska och engelska och goda kunskaper i minst ytterligare ett språk - arabiska, franska, mandarin, ryska, spanska eller tyska. Du har mycket goda allmänna kunskaper om det svenska samhället samt ett levande intresse för svensk inrikes- och utrikespolitik. Du har erfarenhet av att ha bott, studerat, praktiserat eller arbetat utomlands och ett stort intresse för omvärlden och olika kulturer. 

Därutöver förutsätts du vara ansvarstagande, ha hög integritet och gott omdöme. Du stimuleras av att verka i många olika roller och trivs med snabba förändringar. Du har god analytisk förmåga och kan formulera dig väl i tal och skrift, på svenska och engelska. Du har lätt att skapa kontakter och att samarbeta med andra. Du måste vara svensk medborgare men får gärna ha utländsk bakgrund.

Rekryteringsprocessen

Rekrytering till diplomatprogrammet sker en gång per år. Utlysningen publiceras på hösten under lediga jobb.

Lediga jobb

 

Kontakt

Harriet Pedersen
Departementsråd
Telefon (växel) 08-405 10 00
e-post till Harriet Pedersen
Margareta Brisman
Kansliråd
e-post till Margareta Brisman