Artikel från Utrikesdepartementet

Fortfarande med drömmen om att förändra världen

Publicerad

Med ett gediget CV innehållande erfarenheter från Kiev, Oslo, Zambia, Malawi och Bryssel är det lätt att fastslå att Linn Härfast inte hamnade på diplomatprogrammet av en slump. Redan när hon var 14 år visse Linn att hon ville jobba på UD.

Foto: Regeringskansliet/Ninni Andersson

- Det är mycket som har förändrats sedan jag var 14 år, men just den strävan har alltid funnits kvar. Inför studie- och yrkesval har UD funnits med som ett mål på lite längre sikt. Anledningen till varför jag alltid haft siktet inställt på UD var först att jag tänkte att jag skulle förändra världen, eller i alla fall göra den lite bättre. Den förhoppningen har jag fortfarande kvar, även om jag nu har ett mer realistiskt förhållningsätt till vad vi faktiskt kan åstadkomma.

Hur upplevde du antagningsprocessen?

- Antagningsprocessen är rätt tuff. Jag sökte flera gånger innan jag kom in, de förstå två åren blev jag inte ens kallad till skrivningen. Det sista året var jag mycket mer avslappnad och kom dit med inställningen att ”går det så går det” - och då kom jag in!


- Man behöver nog egentligen inte plugga till skrivningen men jag kunde inte låta bli att ändå gå igenom Hallands floder och baltiska försvarsministrar, bara för att känna att jag förberedde mig på något sätt. Man pluggar lite i blindo på sätt och vis. Ett konkret tips är att inte fokusera så mycket på kunskapsfrågorna, utan snarare essädelarna som rör aktuella händelser och större omvärldsförändringar. Att ha koll på vad som skett de senaste åren internationellt och i Sverige, och framförallt kunna resonera kring olika perspektiv kopplat till utvecklingen upplevde jag som viktigast vid skrivningstillfället.

Vilken av dina tidigare erfarenheter har varit mest värdefull för dig inför din nuvarande anställning?

- Jag har jobbat i restaurangbranschen och på äldreboenden i flera år och det var mycket värdefullt för att på ett djupare plan lära sig att förstå människor och olika typer av behov. Som servitris har man en sorts medlingsroll mellan gästerna och köket, och man får ibland agera stötdämpare och krockkudde. På liknande vis har diplomaten en lösningsorienterad roll. I det dagliga arbetet ingår det att hitta lösningar rörande sakfrågor, att försöka omvandla negativa signaler till positiva, och att få med sig andra berörda parter i processen. Jag tror att många av ens tidigare erfarenheter stärker en som diplomat, det finns ofta någon aspekt av tidigare upplevelser som kommer till nytta i en ny roll.

- Utöver det har jag haft mycket nytta utav min utlandserfarenhet. Det tror jag är jätteviktigt. Innan programmet hade jag bland annat studerat i Spanien och jobbat i Bryssel, Malawi och Norge –tvära kast som jag upplever att jag har haft stor nytta av. Det ger trygghet både för en själv och för arbetsgivaren att tidigare ha klarat av att verka i nya miljöer.

Linn menar att hon dessutom har haft stor nytta av sina tidigare praktikplatser.

- Jag gjorde min sista praktik på UD när jag var 27 år och minns att jag funderade på om jag var för gammal för praktik, men jag ångrar mig absolut inte idag. Praktik på en enhet vid UD i Stockholm eller på en ambassad ger en bra inblick i arbetet inom utrikesförvaltningen och kan vara en ingång för fortsatt anställning.

Vad har varit mest givande hittills med diplomatprogrammet?

- Att få vara en del av gemenskapen. Årets dip-klass är ett så otroligt härligt gäng! Man skulle kanske tro att det råder konkurrensstämning och vassa armbågar, men det är istället prestigelöst, trevligt och massor av intressanta diskussioner. Man får en speciell relation till de man har gått programmet med och det tror jag vi kommer att ha stor behållning av under den fortsatta karriären.

Vem rekommenderar du att söka diplomatprogrammet?

- Alla som är intresserade av samhällsfrågor! Det är dock viktigt att inte enbart vara intresserad av globala frågor eller stormaktspolitik. När man tjänstgör på ambassad måste man sätta sig in i inhemska politiken i detalj, för att sen kunna sätta det i en större kontext. På ambassad handlar det även ofta om att främja svensk kultur och svenskt näringsliv. Därför är det bra att ha ett brett samhällsengagemang och att vara nyfiken på olika synsätt och kulturer. Jag skulle rekommendera alla som har det att söka diplomatprogrammet. Det är otroligt givande och roligt att arbeta som diplomat!