Arbetsmarknad

Arbetsmarknadspolitiken syftar till att alla människor som kan ska ha möjlighet att delta i arbetslivet. Den syftar även till att skapa trygghet och underlätta omställning på arbetsmarknaden. Politikområdet handlar bland annat om insatser för unga i jobb, matchning av arbetssökande och lediga jobb, arbetsmarknadspolitiska program, arbetslöshetsförsäkringen och Europeiska socialfonden.

Ansvariga för arbetsmarknad

Ansvarigt statsråd

Eva Nordmark, arbetsmarknadsminister
Eva Nordmark Arbetsmarknads­minister

Ansvarigt departement

Aktuellt om arbetsmarknad

  • Tillfälligt slopad karensdag för fler grupper

    Det tillfälligt slopade karensavdraget ska inte bara omfatta personer i anställning, företagare och personer med arbetslöshetsersättning utan även personer med aktivitetsstöd, etableringsersättning och utvecklingsersättning. Detta ska även gälla för förslaget om att temporärt upphäva kravet på läkarintyg från och med den åttonde kalenderdagen.

  • Arbetsförmedlingen säkrar närvaro på 99 orter

    Arbetsförmedlingens generaldirektör Maria Mindhammar och arbetsmarknadsminister Eva Nordmark står och pratar på en pressträff.
    Arkivbild. Arbetsförmedlingens generaldirektör Maria Mindhammar och arbetsmarknadsminister Eva Nordmark vid en pressträff. Foto: Evelina Larsson/Regeringskansliet

    I Arbetsförmedlingens regleringsbrev för 2020 gav regeringen myndigheten i uppdrag att redovisa hur myndigheten ska säkerställa en ändamålsenlig lokal närvaro och en väl fungerande samverkan i hela landet. Arbetsförmedlingen har nu lämnat en första lägesrapport.

Innehåll om arbetsmarknad

Prenumerera

Totalt 1554 träffar.