Arbetsmarknad

Arbetsmarknadspolitiken syftar till att alla människor som kan ska ha möjlighet att delta i arbetslivet. Den syftar även till att skapa trygghet och underlätta omställning på arbetsmarknaden. Politikområdet handlar bland annat om insatser för unga i jobb, matchning av arbetssökande och lediga jobb, arbetsmarknadspolitiska program, arbetslöshetsförsäkringen och Europeiska socialfonden.

Ansvariga för arbetsmarknad

Ansvarigt statsråd

Johan Pehrson
Johan Pehrson Arbetsmarknads- och integrations­minister

Ansvarigt departement

Aktuellt om arbetsmarknad

  • Arbetslinjen stärks genom en inkomstbaserad a-kassa

    Arbetslöshetsförsäkringen ska tydligare bidra till omställning mellan arbeten, förenkla administrationen för arbetslösa, arbetsgivare och a-kassorna samt på ett effektivt sätt motverka felaktiga utbetalningar. Regeringen har fattat beslut om en lagrådsremiss om En arbetslöshetsförsäkring baserad på inkomster. Det nya regelverket föreslås införas den 1 oktober 2025.

  • Arbetslösheten har ökat till 8,0 procent

    Under det fjärde kvartalet 2023 minskade sysselsättningen på den svenska arbetsmarknaden samtidigt som antalet arbetslösa personer ökade. Arbetslösheten steg till 8,0 procent, säsongsrensat, och väntas fortsätta öka i år.

Foto: Oscar Samuelsson/Regeringskansliet.

Maria Hemström Hemmingsson blir ny generaldirektör för Arbetsförmedlingen

Regeringen har beslutat att anställa Maria Hemström Hemmingsson som ny generaldirektör och chef för Arbetsförmedlingen. Maria Hemström Hemmingsson kommer att tillträda tjänsten den 1 mars 2024.

Arbetsmarknads- och integrationsminister Johan Pehrson och utredare Malin Danielsson.
Arbetsmarknads- och integrationsminister Johan Pehrson och utredare Malin Danielsson. Foto: Regeringskansliet.

Regeringen tillsätter en utredning av Samhall

Regeringen har beslutat att tillsätta en utredning för att göra en översyn av Samhall och vid behov föreslå förändringar. Syftet med översynen är att säkerställa att verksamheten når rätt individer och utformas på ett sätt som ger dessa individer bästa möjliga stöd. Särskild utredare är Malin Danielsson.

Johan Pehrson, arbetsmarknads- och integrationsminister
Johan Pehrson, arbetsmarknads- och integrationsminister. Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet.

Nu kan människor anställas med etableringsjobb

Regeringen har tidigare gjort ändringar i aktuella regelverk som gör att etableringsjobben nu kan komma på plats. Flera avtal mellan fackförbund och arbetsgivarorganisationer om etableringsjobb har slutits, och nu kan de första etableringsjobben bli verklighet, vilket kan bli en viktig väg till ett eget jobb för den som idag står långt ifrån arbetsmarknaden.

Foto: Oscar Samuelsson/Regeringskansliet.

Regeringen vill öka antalet inspektioner på svenska arbetsplatser

Denna vecka har sex personer omkommit i arbetsplatsolyckor i Sverige. Hittills i år har 60 personer omkommit i olyckor på jobbet. Det är det högsta antalet sedan 2011. Den negativa utvecklingen måste brytas. Därför vidtar regeringen nu åtgärder för att öka antalet inspektioner.

Innehåll om arbetsmarknad

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 992 träffar.