Hoppa till huvudinnehåll
Regeringsuppdrag från Arbetsmarknadsdepartementet

Uppdrag att betala ut bidrag till Sveriges a-kassor Diarienummer: A2024/00891

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Arbetsförmedlingen att betala ut ett bidrag om 50 miljoner kronor till Sveriges a-kassor.

Ladda ner:

Utgifterna ska belasta det under utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv för budgetåret 2024 uppförda anslaget 1:2 Bidrag till arbetslöshetsersättning och aktivitetsstöd, anslagspost 2 Bidrag till arbetslöshetsersättning.

Den 1 oktober 2025 träder ett nytt regelverk för arbetslöshetsförsäkringen i kraft (prop. 2023/24:128, bet. 2023/24:AU9, rskr. 2023/24:267). För Sveriges a-kassor bedöms kostnaderna för utveckling av bl.a. ärendehanteringssystem uppgå till 50 miljoner kronor. I budgetpropositionen för 2024 har 50 miljoner kronor avsatts för dessa kostnader.

Laddar...