Regeringens politik

Här hittar du regeringens politik och satsningar inom olika områden.

Projekt, satsningar och frågor inom olika områden

Prenumerera

Totalt 74 träffar.

 • EU:s långtidsbudget (MFF)

  I slutet av maj 2020 la EU-kommissionen fram ett uppdaterat för slag till EU:s långtidsbudget för 2021–2027 och förslag på åtgärder för att hjälpa de länder som drabbats hårt av coronautbrottet, ett så kallat återhämtningsinstrument. Vid ett extra toppmöte i Bryssel den 21 juli 2020 enades EU:s stats- och regeringschefer om ett förslag på ny långtidsbudget för EU samt om ett återhämtningspaket. EU:s långtidsbudget för 2021–2027 består av 1074 miljarder euro i åtaganden. Återhämtningspaketet är fördelat på 390 miljarder euro i bidrag och 360 miljarder euro i lån.

 • Transportsektorn elektrifieras

  Transportsektorn står för nära en tredjedel av Sveriges utsläpp av växthusgaser i dag. Kraftfulla åtgärder behövs för att utsläppen från transporter ska minska i snabbare takt. Elektrifiering är en viktig del av lösningen. För att elektrifieringen ska lyckas krävs att såväl offentlig som privat sektor växlar upp samarbetet och gör sin del. Därför intensifierar regeringen arbetet med att elektrifiera transportsektorn.

 • Grön skatteväxling

  Gröna skatteväxlingen innebär att höjda miljöskatter växlas mot sänkt skatt på jobb och företagande. Enligt januariavtalet, den sakpolitiska överenskommelsen mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet, ska en kraftfull grön skatteväxling genomföras. Målet är att den ska omfatta minst 15 miljarder kronor.

 • Demokratin 100 år

  2021 är det 100 år sedan både kvinnor och män för första gången fick rösta i val till riksdagen. Under 2020 och 2021 genomför regeringen därför en nationell kraftsamling "Demokratin 100 år – samling för en stark demokrati" för att säkerställa en levande och uthållig demokrati för framtiden. Här kan du läsa mer om satsningen och aktuella nyheter.

 • Regeringens arbete med omställning till cirkulär ekonomi

  Omställningen till en cirkulär ekonomi har en stor potential att minska resursanvändningen och är ett verktyg för att nå dels miljö- och klimatmålen, dels de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030. Regeringen arbetar med att främja denna omställning på flera sätt, bland annat genom en övergripande strategi för cirkulär ekonomi, genom lagstiftning för avfallsområdet och genom nya etappmål.

 • Internationella försvarssamarbeten

  Sverige har ett omfattande försvarssamarbete med andra stater och organisationer. Dessa samarbeten är en integrerad del av den solidariska säkerhetspolitiken enligt vilken Sverige bygger säkerhet tillsammans med andra. Internationella försvarssamarbeten bidrar till att stärka Sveriges militära förmåga för att kunna möta ett väpnat angrepp. Sverige samarbetar också med andra länder och organisationer när det gäller försvarsmateriel. Samarbetena är viktiga för att säkerställa svensk teknologi- och materielförsörjning och sker både bilateralt och i multilateralt. Sverige har så kallade samförståndsavtal (Memorandum of Understanding, MoU) som reglerar bilateralt materielsamarbete med ett trettiotal länder.

 • Internationellt Forum för hågkomst av Förintelsen och mot antisemitism

  I januari 2020 bjöd Statsminister Stefan Löfven in till ett högnivåforum i Malmö om hågkomst av Förintelsen och bekämpande av antisemitism. Forumet planerades till oktober 2020, 20 år efter det första internationella forumet om Förintelsen i Stockholm. Forumet har senarelagts till den 13-14 oktober 2021 med anledning av det nya coronaviruset och covid-19.

 • Sveriges ordförandeskap i OSSE

  Den 1 januari 2021 tar Sverige över ordförandeklubban i OSSE. Uppdraget är ett uttryck för svenskt ansvarstagande för OSSE men också för multilateralism, fred och för upprätthållandet av den europeiska säkerhetsordningen.

 • Vård i rörelse

  Svensk sjukvård är i rörelse. Under 2020 håller socialminister Lena Hallengren dialog med samtliga sex sjukvårdsregioner för att diskutera hur regeringen, regionerna och kommunerna kan möta utmaningar tillsammans.

 • Regeringens arbete med anledning av nya coronaviruset

  Med anledning av spridningen av det nya coronaviruset och utbrottet av covid-19 följer regeringen och Regeringskansliet utvecklingen noga och har löpande kontakt med ansvariga myndigheter. Det övergripande målet för regeringens arbete och beslut är att begränsa smittspridningen för att skydda människors liv och hälsa och säkra sjukvårdens kapacitet.