Regeringens politik

Här hittar du regeringens politik och satsningar inom olika områden.

Projekt, satsningar och frågor inom olika områden

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 45 träffar.

 • Regeringens exportpris för de kulturella och kreativa näringarna

  Med exportpriset för de kulturella och kreativa näringarna vill regeringen uppmärksamma insatser inom svensk export och främjandet av Sverige som ett innovativt och kreativt land. Priset delas ut årligen till en aktör som utgör ett särskilt gott exempel inom sitt område och därmed bidrar till svensk export och till att synliggöra Sverige utomlands. Priset delas ut för föregående år.

 • Kreditgarantier till elproducenter

  Här samlas information om kreditgarantier till elproducenter.

 • Åtgärder mot höga elpriser

  Här samlas information om åtgärder mot höga elpriser.

 • Energieffektivisering

  Här samlas information om energieffektivisering.

 • Energiförsörjningen

  Det svenska energisystemet måste utvecklas, samtidigt som den akuta elkrisen mildras för svenska hushåll och företag. Här samlas information om energiförsörjningen.

 • Sverige och Nato

  Här samlas information om regeringens arbete med Sveriges ansökan om Natomedlemskap.

 • Stärka Sverige

  Sverige ska ha ett starkt totalförsvar och en upprustning av Sveriges försvarsförmåga pågår. Regeringen samverkar med alla berörda aktörer för att vidmakthålla och stärka vår förmåga att stå emot cyberattacker och cyberspionage. Regeringen för löpande dialog med myndigheter och näringsliv för att lyssna och planera för hur Sverige möter de utmaningar som kan följa med anledning av omvärldssituationen. Vid behov samlar regeringen krishanteringsrådet för att utbyta information om myndigheternas hantering och samverkan med anledning av den säkerhetspolitiska utvecklingen i omvärlden. EU:s energiministrar har ett löpande informations- och erfarenhetsutbyte om bland annat störningar och beredskap på energiområdet.

 • Stötta Ukraina

  Sverige bistår med ett direkt ekonomiskt stöd till Ukrainas väpnade styrkor och skänker även militär utrustning såsom pansarskott, skyddsvästar, hjälmar och fältransoner. Sveriges stöd till Ukrainas väpnade styrkor sker i nära samordning med andra länder. Sverige donerar även sjukvårdsmateriel. Sverige är ett av de länder som sedan många år ger störst bistånd till Ukraina, både när det gäller reforminriktat utvecklingssamarbete och humanitärt stöd. Med anledning av den ryska invasionen av Ukraina har regeringen fattat beslut om ytterligare medel som ska lindra nöden för landets befolkning. Regeringen har också beslutat om utbetalningar och stödåtgärder till FN:s flyktingorgan UNHCR, FN:s humanitära landfond och Internationella Rödakorskommittén.

 • Rysslands invasion av Ukraina

  Här samlas information om regeringens arbete kring den pågående säkerhetspolitiska utvecklingen i Ukraina.

 • Trygghet och omställning

  Omställningspaketet för långsiktigt förbättrad flexibilitet, omställningsförmåga och trygghet på arbetsmarknaden har sin grund i en överenskommelse mellan fack och arbetsgivare på den privata arbetsmarknaden. Alla arbetstagare får bättre förutsättningar till omställning och kompetensutveckling genom hela arbetslivet och Sveriges konkurrenskraft stärks.

 • Sveriges EU-ordförandeskap 2023

  Våren 2023 är Sverige ordförande i Europeiska unionens råd, även kallat ministerrådet. Ordförandeskapet innebär att Sverige under sex månader kommer att planera och leda arbetet i ministerrådet samt företräda rådet i förbindelserna med övriga EU-institutioner.

 • Mäns våld mot kvinnor ska upphöra

  I arbetet för att mäns våld mot kvinnor ska upphöra ingår insatser mot hedersrelaterat våld och förtryck, sexuellt våld samt prostitution och människohandel. Sedan 2017 finns en nationell strategi för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor som är styrande för regeringens arbete.

 • Agenda 2030 | Mål 14 | Hav och marina resurser

  Agenda 2030 är en handlingsplan med mål för omställning till ett hållbart samhälle för människorna, planeten och välståndet. Agenda 2030:s mål och delmål är integrerade och odelbara och omfattar samtliga tre dimensioner av hållbar utveckling: den ekonomiska, den sociala och den miljömässiga.

 • Agenda 2030 | Mål 13 | Bekämpa klimatförändringarna

  Agenda 2030 är en handlingsplan med mål för omställning till ett hållbart samhälle för människorna, planeten och välståndet. Agenda 2030:s mål och delmål är integrerade och odelbara och omfattar samtliga tre dimensioner av hållbar utveckling: den ekonomiska, den sociala och den miljömässiga.

 • Agenda 2030 | Mål 11 | Hållbara städer och samhällen

  Agenda 2030 är en handlingsplan med mål för omställning till ett hållbart samhälle för människorna, planeten och välståndet. Agenda 2030:s mål och delmål är integrerade och odelbara och omfattar samtliga tre dimensioner av hållbar utveckling: den ekonomiska, den sociala och den miljömässiga.

 • Agenda 2030 | Mål 10 | Minskad ojämlikhet

  Agenda 2030 är en handlingsplan med mål för omställning till ett hållbart samhälle för människorna, planeten och välståndet. Agenda 2030:s mål och delmål är integrerade och odelbara och omfattar samtliga tre dimensioner av hållbar utveckling: den ekonomiska, den sociala och den miljömässiga.

 • Agenda 2030 | Mål 9 | Hållbar industri, innovationer och infrastruktur

  Agenda 2030 är en handlingsplan med mål för omställning till ett hållbart samhälle för människorna, planeten och välståndet. Agenda 2030:s mål och delmål är integrerade och odelbara och omfattar samtliga tre dimensioner av hållbar utveckling: den ekonomiska, den sociala och den miljömässiga.

 • Agenda 2030 | Mål 8 | Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

  Agenda 2030 är en handlingsplan med mål för omställning till ett hållbart samhälle för människorna, planeten och välståndet. Agenda 2030:s mål och delmål är integrerade och odelbara och omfattar samtliga tre dimensioner av hållbar utveckling: den ekonomiska, den sociala och den miljömässiga.

 • Agenda 2030 | Mål 7 | Hållbar energi för alla

  Agenda 2030 är en handlingsplan med mål för omställning till ett hållbart samhälle för människorna, planeten och välståndet. Agenda 2030:s mål och delmål är integrerade och odelbara och omfattar samtliga tre dimensioner av hållbar utveckling: den ekonomiska, den sociala och den miljömässiga.

 • Agenda 2030 | Mål 6 | Rent vatten och sanitet för alla

  Agenda 2030 är en handlingsplan med mål för omställning till ett hållbart samhälle för människorna, planeten och välståndet. Agenda 2030:s mål och delmål är integrerade och odelbara och omfattar samtliga tre dimensioner av hållbar utveckling: den ekonomiska, den sociala och den miljömässiga.