Faktapromemoria

I faktapromemorior beskrivs EU-förslag. Regeringen talar om vad man tycker om förslaget och föreslår hur Sverige ska arbeta med det. Regeringen överlämnar promemoriorna till riksdagen i syfte att informera riksdagen om EU-frågor.