Hoppa till huvudinnehåll
Faktapromemoria från Justitiedepartementet

Avtal mellan EU och Storbritannien om ungas rörlighet 2023/24:FPM56

Publicerad

Faktapromemoria gällande avtal mellan EU och Storbritannien om ungas rörlighet.

Ladda ner:

Förslaget innebär att rådet bemyndigar kommissionen att förhandla ett avtal mellan EU och Storbritannien om ungas rörlighet. Personrörligheten mellan Storbritannien och EU begränsades kraftigt när Storbritannien lämnade unionen och rådet har efterfrågat åtgärder på EU-nivå för att underlätta rörligheten för unga vuxna. Det planerade avtalet riktar sig till EUmedborgare och brittiska medborgare i ålder 18–30 år som ska ha möjlighet att bland annat arbeta, studera, praktisera och resa runt under sin vistelse. Vanliga inresevillkor ska gälla och för brittiska medborgare ska rörlighet bara gälla i förhållande till den EU-medlemsstat som har beviljat ett tillstånd med stöd av avtalet.

Regeringen välkomnar förslaget, som kan underlätta rörlighet för unga svenskar som vill studera, forska och arbeta i Storbritannien. Förslaget kan också bidra till kompetensförsörjning i Sverige och ett fördjupat samarbete med Storbritannien. Regeringen ställer sig i stort bakom de föreslagna förhandlingsdirektiven och avser i förhandlingarna verka för tydliga krav och smidiga processer för att handlägga ansökningar om tillstånd med stöd av avtalet.

Beskrivning av stegen i lagstiftningskedjan

En stor del av svensk lagstiftning utgår från gemensam EU-lagstiftning. På regeringen.se kan du följa de olika stegen när förhandling om EU-lagstiftning startas, förankras, beslutas om och slutligen genomförs i Sverige.

Laddar...