Andreas Carlson

Andreas Carlson

Infrastruktur- och bostadsminister

Landsbygds- och infrastrukturdepartementet

Regeringen och statsråden i sociala medier

Länkar till konton i sociala medier som Regeringskansliet ansvarar för och andra konton som statsråden använder finns här:

Aktuellt från Andreas Carlson

  • EU överens om att underlätta laddningen av eldrivna fordon

    Infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson.
    Infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson. Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet.

    Europaparlamentet och rådet har kommit överens om en lagstiftning som ska öka tillgången på laddningsstationer för elfordon och tankställen för vätgasdrivna fordon. Nyligen nåddes också en överenskommelse för att minska växthusgasutsläppen inom EU:s sjöfart. Bägge ingår i EU:s klimatpaket Fit for 55.

  • Andreas Carlson tar emot utredning om statens ansvar för flygplatserna i Sverige

    Onsdag den 15 februari höll infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson en pressträff tillsammans med utredaren Peter Norman som redovisade sitt uppdrag att utreda statens ansvar för flygplatserna i Sverige.

Innehåll från Andreas Carlson

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 55 träffar.