Hoppa till huvudinnehåll

Uppdrag till Trafikverket att se över banavgifter i det statliga järnvägsnätet

Publicerad

Regeringen ger Trafikverket i uppdrag att se över dagens nivåer och beräkningsgrunder för banavgifter som tas ut i det statliga järnvägsnätet. Syftet med översynen är att använda järnvägen effektivare och att stärka järnvägens konkurrenskraft.

– Avgiftshöjningarna i Sverige har försämrat konkurrenssituationen för godstransporter på järnväg, vilket i förlängningen försämrar konkurrenssituationen för stora delar av det svenska näringslivet. Höjningarna av banavgifterna är en av orsakerna till att godstågsoperatörerna i Sverige uppvisar dålig ekonomisk lönsamhet, säger infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson.

EU-kommissionens senaste rapport om utvecklingen på järnvägsmarknaden visade att banavgifterna, särskilt för tyngre godståg, var högre i Sverige än i många andra länder redan 2020. Sedan dess har de svenska banavgifterna höjts och kommer att höjas ytterligare för godståg 2025.

Regeringen anser att både avgifter och kostnadsunderlag behöver ses över och eventuellt justeras. Det kan till exempel ske genom att avgifterna i större utsträckning tar hänsyn till olika fordons påverkan på slitaget och till hur tillgänglig kapacitet i det statliga järnvägsnätet kan utnyttjas på bästa sätt.

– Järnvägen har goda förutsättningar att bidra till ökad transporteffektivitet. För regeringen är det prioriterat att genomföra åtgärder på järnvägsområdet som i första hand underlättar för arbetspendling och godstrafik. Ett väl fungerande transportsystem är viktigt för att säkerställa en långsiktigt hållbar transportförsörjning för medborgare och näringsliv i hela landet, säger infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson.

Trafikverket ska redovisa uppdraget till Regeringskansliet senast den 30 juni 2025.

Presskontakt

Ebba Gustavsson
Pressekreterare hos infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-127 04 88
e-post till Ebba Gustavsson
Laddar...