Näringspolitik

Näringspolitiken handlar om att skapa förutsättningar för jobb och växande företag. I området ingår bland annat villkor för företagande och entreprenörskap, innovationskraft och en väl fungerande konkurrens. Området omfattar även riktade insatser till olika sektorer inom näringslivet, samt statsstödsfrågor samt geologi- och mineralfrågor.

Ansvariga för näringspolitik

Ansvarigt statsråd

Ibrahim Baylan, Närings­minister
Ibrahim Baylan Närings­minister

Ansvarigt departement

Aktuellt om näringspolitik

  • Almi får 3 miljarder i kapitaltillskott för att öka utlåningen till små och medelstora företag

    Med anledning av det nya coronaviruset har regeringen idag tillsammans med Centerpartiet och Liberalerna presenterat ytterligare åtgärder som ska underlätta för svenska företag, särskilt små och medelstora, att finansiera sig i ett besvärligt läge. Genom att tillföra resurs- och kapitaltillskott för Almi Företagspartner är syftet att öka utlåningen till små och medelstora företag i hela landet och därmed underlätta finansieringen för företagen.

  • Regeringen tillsätter samordnare med anledning av coronavirusets effekter på näringslivet

    Anders Ferbe och Ibrahim Baylan
    Anders Ferbe och Ibrahim Baylan Foto: Elima Mwinyipembe/Regeringskansliet

    Det nya coronaviruset påverkar många svenska företag. Regeringen beslutar idag därför om ett uppdrag till en samordnare som ska samverka med arbetsmarknadens parter och näringslivet samt inhämta information om coronavirusets effekter på näringslivet. Till samordnare utses Anders Ferbe.

Innehåll om näringspolitik

Prenumerera

Totalt 1684 träffar.