Hoppa till huvudinnehåll

Näringspolitik

Näringspolitiken handlar om att skapa förutsättningar för jobb och växande företag. I området ingår bland annat villkor för företagande och entreprenörskap, innovationskraft och en väl fungerande konkurrens. Området omfattar även riktade insatser till olika sektorer inom näringslivet, samt statsstödsfrågor samt geologi- och mineralfrågor.

Ansvariga för näringspolitik

Ansvarigt statsråd

Ebba Busch Energi- och närings­minister samt vice stats­minister

Ansvarigt departement

Regeringens klimathandlingsplan

Industrin spelar en central roll i den svenska ekonomin och för Sveriges konkurrenskraft. Det svenska näringslivet är motorn i klimatomställningen och ska ges förutsättningar för att vara ledande i den gröna omställningen. (Klimathandlingsplanen s.128)
Kompetensförsörjningen måste säkras (Klimathandlingsplanen s.110ff)
Säkrad försörjning av kritiska råmaterial (Klimathandlingsplanen s.99ff)

Aktuellt om näringspolitik

  • Regeringen storsatsar på förenkling för företag

    Som en del av regeringens offensiva förenklingsagenda ges uppdrag eller återrapporteringskrav om förenkling för företag till ett 30-tal myndigheter i deras regleringsbrev för 2024. Regeringen vill på så sätt minska regelbördan och de administrativa kostnaderna för företag.

Foto: Image Bank Sweden

Acceleration för industrins gröna omställning och konkurrenskraft

Sverige ska bli grönare och rikare. Framtidens välstånd skapas när vi ställer om till ett fossilfritt samhälle. Regeringen har påbörjat en rad insatser för att accelerera den gröna industriella omställningen och stärka Sveriges konkurrenskraft.

Foto: Pexels

Förenkling för företag

En förenklingspolitik för stärkt konkurrenskraft, tillväxt och innovationsförmåga. Regelbördan och de administrativa kostnaderna behöver minska för att företag och entreprenörer ska kunna fokusera på sina kärnverksamheter.

.
Ebba Busch, energi- och näringsminister, bjöd in till ett rundabordssamtal som syftar till att förbättra förutsättningarna för kvinnor att äga och driva företag. Foto: Elima Mwinyipembe/Regeringskansliet

Kvinnors företagande

För att stärka Sveriges ekonomi och konkurrenskraft har regeringen som uttalat mål att förbättra förutsättningarna för kvinnor att driva och utveckla företag.

Foto: AstraZeneca

Life science

I december 2019 lanserades Sveriges life science-strategi. Arbetet med att uppnå strategins målsättning – att vara en ledande life science-nation fortsätter med regeringen Kristersson.

Innehåll om näringspolitik

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 1121 träffar.

Laddar...