Ebba Busch

Energi- och näringsminister samt vice statsminister

Klimat- och näringslivsdepartementet

Vice och ställföreträdare för statsministern

Energi- och näringsminister Ebba Busch har av statsminister Ulf Kristersson utsetts till vice statsminister och ställföreträdare för statsministern.

Regeringen och statsråden i sociala medier

Länkar till konton i sociala medier som Regeringskansliet ansvarar för och andra konton som statsråden använder finns här:

Aktuellt från Ebba Busch

 • De havsbaserade vindkraftsparkerna Galene och Kattegatt Syd beviljas tillstånd

  Regeringen har beslutat att ge tillstånd till Galene och Vattenfall Syd att bygga och driva två vindkraftsparker utanför Sveriges territorialvatten utanför Varberg respektive Falkenberg.

 • Regeringen har beslutat om reglerna för elstöd till företag

  Illustration | Regeringskansliet

  Den 5 maj godkände Europeiska kommissionen regeringens statsstödsanmälan för elstödet till företag och vid ett extra regeringssammanträde den 8 maj fattade regeringen beslut om förordningen som reglerar ansökan om och utbetalning av stödet. Företag och organisationer kommer, som tidigare aviserats, kunna ansöka om stöd hos Skatteverket från och med den 30 maj.

 • Regeringen bjuder in till nationellt klimatmöte

  Ett kollage med porträttbilder av Ulf Kristersson, Ebba Busch och Romina Pourmokhtari.
  Statsminister Ulf Kristersson, energi- och näringsminister Ebba Busch och klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari. Foto: Kristian Pohl och Ninni Andersson/Regeringskansliet

  För att nå hela vägen till nettonollutsläpp krävs en ny klimatpolitik som investerar i fossilfri energi och möjliggör fler gröna innovationer, samtidigt som konkurrenskraften stärks. Därför bjuder regeringen in näringsliv, civilsamhälle, intresseorganisationer och akademin till ett nationellt klimatmöte den 16 juni 2023.

Illustration: Regeringskansliet

Energikrisen

Samlad information om regeringens åtgärder för att att hantera energikrisen på kort och lång sikt genom att kraftsamla, spara energi och stötta hushåll och företag.

.
Informellt möte med konkurrenskrafts­ministrarna 6-7 februari 2023. Foto | Regeringskansliet

Sveriges EU-ordförandeskap 2023

Det första halvåret 2023 är Sverige ordförande i EU:s ministerråd. Det innebär att Sverige kommer leda arbetet i rådet.

Foto | Regeringskansliet

Nationell strategi för life science

I december 2019 lanserades Sveriges life science-strategi. Arbetet med att uppnå strategins målsättning – att vara en ledande life science-nation fortsätter med regeringen Kristersson.

.
Ebba Busch, energi- och näringsminister, bjöd in till ett rundabordssamtal som syftar till att förbättra förutsättningarna för kvinnor att äga och driva företag. Foto | Regeringskansliet

Kvinnors företagande i fokus

För att stärka Sveriges ekonomi och konkurrenskraft har regeringen som uttalat mål att förbättra förutsättningarna för kvinnor att driva och utveckla företag.

Innehåll från Ebba Busch

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 125 träffar.