Hoppa till huvudinnehåll

Ebba Busch

Energi- och näringsminister samt vice statsminister

Klimat- och näringslivsdepartementet

Vice och ställföreträdare för statsministern

Energi- och näringsminister Ebba Busch har av statsminister Ulf Kristersson utsetts till vice statsminister och ställföreträdare för statsministern.

Regeringen och statsråden i sociala medier

Länkar till konton i sociala medier som Regeringskansliet ansvarar för och andra konton som statsråden använder finns här:

Aktuellt från Ebba Busch

 • Regeringens nya implementeringsråd ska stärka svensk konkurrenskraft

  Regeringen fortsätter arbetet med sin offensiva förenklingsagenda och inrättar nu ett implementeringsråd. Implementeringsrådet ska lyfta ett företagsperspektiv tidigt i EU-processen och verka för att EU-lagstiftning inte ska genomföras över miniminivå i Sverige. Syftet är att minska företagens regelbörda, administrativa kostnader och andra fullgörandekostnader som uppstår till följd av kommande, nya och ändrade EU-rättsakter.

 • Dags att kraftsamla kring EU:s industripolitik för stärkt långsiktig konkurrenskraft

  • EU-sakråd den 15 april 2024, med Ebba Busch, energi- och näringsminister som inledningstalar.

   EU-sakråd den 15 april 2024, med Ebba Busch, energi- och näringsminister som inledningstalar.

   Foto: Elima Mwinyipembe/Regeringskansliet

  • Ebba Busch, energi- och näringsminister under EU-sakrådet.

   Ebba Busch, energi- och näringsminister under EU-sakrådet.

   Foto: Elima Mwinyipembe/Regeringskansliet

  • Sara Modig, statssekreterare hos energi- och näringsminister Ebba Busch, med ansvar för näringslivsfrågor.

   Sara Modig, statssekreterare hos energi- och näringsminister Ebba Busch, med ansvar för näringslivsfrågor. Här med Konkurrensverkets generaldirektör Rikard Jermsten.

   Foto: Elima Mwinyipembe/Regeringskansliet

  Fullsatt när energi- och näringsminister Busch bjöd in näringslivet, industrin, akademin och myndigheter till EU-sakråd för att samla in synpunkter till det pågående arbetet med EU:s industripolitik och långsiktiga konkurrenskraft.

Illustration: Regeringskansliet

Kärnkraft: frågor och svar

Kärnkraften som är en planerbar och fossilfri kraftproduktion är den viktigaste komponenten för att uppnå ett robust elsystem som kan leverera el till konkurrenskraftiga priser när det behövs och där det behövs.

Illustration: Regeringskansliet

Gruvor: frågor och svar

En säker och hållbar tillgång till mineral och metaller är nödvändig för att möjliggöra det gröna samhällsbygget, stärka konkurrenskraften, elektrifiera Sverige och stärka svensk försvarsförmåga. Fler gruvor behövs för att minska Sverige och EU:s beroende av råmaterial från tredje land.

Foto: Andia Gemsjö/Regeringskansliet

Nationell strategi för life science

I december 2019 lanserades Sveriges life science-strategi. Arbetet med att uppnå strategins målsättning – att vara en ledande life science-nation fortsätter med regeringen Kristersson.

Innehåll från Ebba Busch

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 322 träffar.

Laddar...