Kultur­departementet

Kulturdepartementet ansvarar för frågor som rör kultur, demokrati, medier, de nationella minoriteterna och det samiska folkets språk och kultur. Departementet ansvarar också för idrott och ungdomspolitik samt för frågor som rör det civila samhället, trossamfund och begravningsverksamhet.

Ansvarigt statsråd

Amanda Lind, kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna
Amanda Lind Kultur- och demokrati­minister samt ­minister med ansvar för idrottsfrågorna

Aktuellt från Kulturdepartementet

Foto: Magnus Liljegren/Regeringskansliet

Pressträff med Amanda Lind om nationell KKN-utredning och remittering av återstartsutredningens betänkande

Regeringen vill se en nationell strategi för utvecklingen av de kulturella och kreativa näringarna (KKN) och tillsätter därför en utredning. Ekonomen och förläggaren Tobias Nielsén utses till särskild utredare, med uppdrag att föreslå hur en samlad nationell strategi kan se ut.

Covid-19-pandemin har drabbat Sveriges kulturliv hårt. Regeringen avser att skicka betänkandet ”Från kris till kraft – återstart för kulturen” på remiss.

Pressmeddelande
Pressmeddelande Illustration: Regeringskansliet

Sanningskommission för det samiska folket

Regeringen har beslutat att inrätta en sanningskommission som ska kartlägga och granska den politik som förts gentemot samerna i ett historiskt perspektiv och dess konsekvenser för det samiska folket.

– Det känns mycket bra att vi äntligen kan tillsätta en sanningskommission. Regeringen har ett ansvar att öka kunskapen om de övergrepp, kränkningar och rasism som samer har blivit och blir utsatta för. För att bidra till att ge urfolket samerna upprättelse och främja försoning är det nödvändigt att öka medvetenheten i hela Sverige om de historiska oförrätter som begåtts och de trauman som lever vidare än i dag. Detta kan också bidra till att något liknande inte händer i framtiden, säger kultur- och demokratiminister Amanda Lind.

Foto: Armin Dröge/Regeringskansliet

Kulturdepartementets samlade budgetsatsningar 2022

Här finns samlad information om regeringens förslag till satsningar inom Kulturdepartementets områden. Förslagen lämnas i budgetpropositionen för 2022.

Bild: Regeringskansliet

För kulturaktörer, civila samhället och idrott med anledning av covid-19

Många hör av sig till Regeringskansliet med frågor om de åtgärder som regeringen har vidtagit för kulturaktörer, civila samhället och idrott med anledning av covid-19. Här finns samlad information om dessa åtgärder.

Innehåll från Kulturdepartementet

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 2627 träffar.