Kultur­departementet

Kulturdepartementet ansvarar för frågor som rör kultur, demokrati, medier, de nationella minoriteterna och det samiska folkets språk och kultur. Departementet ansvarar också för idrott och ungdomspolitik samt för frågor som rör det civila samhället, trossamfund och begravningsverksamhet.

Ansvarigt statsråd

Amanda Lind, kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna
Amanda Lind Kultur- och demokrati­minister samt ­minister med ansvar för idrottsfrågorna

Aktuellt från Kulturdepartementet

  • NOD ska arbeta med samordning av civilsamhället med anledning av det nya coronaviruset

    Bild: Regeringskansliet

    Nationellt organ för dialog och samråd mellan regeringen och det civila samhället (NOD) får i uppgift att bistå i samordning av civilsamhällets insatser med anledning av det nya coronaviruset.

    - Det finns ett enormt engagemang runt om i vårt land, och en vana att i svåra tider ställa upp för människor som behöver det. Jag har den senaste tiden träffat många föreningar och andra delar av det civila samhället och det är tydligt att det finns en stark vilja att bidra i den här situationen. Därför är det viktigt att vi underlättar för civilsamhället i deras arbete och engagemang. NOD är en gemensam resurs för civilsamhället och regeringen och de får nu i uppgift att stödja civilsamhället där det behövs som mest, säger Amanda Lind, kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna.

Bild: Regeringskansliet

Flera museer och scener får pengar i förtid för att hantera coronavirusets effekter

Utbetalningen av statliga bidrag till vissa institutioner tidigareläggs i syfte att snabbt stärka deras likviditet i situationen som uppkommit till följd av det nya coronavirusets spridning.

– På bara några veckor har många museer, scener och institutioner fått uppleva enorma publiktapp som ingen var bredd på. Det har inneburit drastiskt minskade intäkter och en oro för framtiden. Att tidigarelägga utbetalningen av bidragen till flera kulturinstitutioner med statligt stöd är ett viktigt besked och ska ses som en del av en helhet av de åtgärder som regeringen beslutat om i den rådande situationen. Att inte behöva vänta på det statliga bidraget kommer vara en viss lättnad i krisen, säger kulturminister Amanda Lind.

Bild: Regeringskansliet

En miljard kronor till kultur och idrott till följd av coronavirusets effekter

Kultursektorn och idrottsrörelsen får en miljard kronor i extra stöd på grund av de ekonomiska konsekvenser som drabbat sektorerna till följd av det nya coronavirusets spridning.

Amanda Lind, kultur- och demokrati­minister samt ­minister med ansvar för idrottsfrågorna.
Amanda Lind, kultur- och demokrati­minister samt ­minister med ansvar för idrottsfrågorna. Foto: Regeringskansliet

Amanda Lind i möten med organisationer med anledning av nya coronaviruset

Kultur- och demokrati­minister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna Amanda Lind har haft samtal med flera organisationer angående effekter av det nya coronaviruset.

Bild: Regeringskansliet

Möte med religiösa samfund med anledning av det nya coronavirusets spridning

Med anledning av det nya coronaviruset träffade statsminister Stefan Löfven och kultur- och demokratiminister Amanda Lind idag den 27 mars ledare för religiösa samfund.

Innehåll från Kulturdepartementet

Prenumerera

Totalt 2176 träffar.