Kultur­departementet

Kulturdepartementet ansvarar för frågor som rör kultur, demokrati, medier, de nationella minoriteterna och det samiska folkets språk och kultur.

Ansvarigt statsråd

Parisa Liljestrand Kultur­minister

Aktuellt från Kulturdepartementet

 • Ett samlat grepp för ett friare och tryggare judiskt liv i Sverige

  Socialminister Jakob Forssmed, statsminister Ulf Kristersson, kulturminister Parisa Liljestrand och jämställdhets- och biträdande arbetsmarknadsminister Paulina Brandberg bakom varsin talarstol under en pressträff..
  F v: Socialminister Jakob Forssmed, statsminister Ulf Kristersson, kulturminister Parisa Liljestrand och jämställdhets- och biträdande arbetsmarknadsminister Paulina Brandberg. Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

  Regeringen presenterade under torsdagen en ny satsning och ett samlat grepp i arbetet mot antisemitism och för att stärka judiskt liv i Sverige. En arbetsgrupp med statssekreterare från flera olika departement kommer att samverka och föra dialog om förebyggande åtgärder och insatser mot antisemitism och som stärker förutsättningarna för judiskt liv i Sverige.

 • Kultur- och mediefrågor under det svenska ordförandeskapet i EU 2023

  Illustration: Regeringskansliet

  Våren 2023 är Sverige ordförande i Europeiska unionens råd, även kallat ministerrådet. Ordförandeskapet innebär att Sverige under sex månader planerar och leder arbetet i ministerrådet samt företräder rådet i förbindelserna med övriga EU-institutioner. Inom kultur- och medieområdet kommer fokus under det svenska ordförandeskapet i EU:s ministerråd att kretsa kring konstnärlig frihet och konstnärer på flykt, kulturella och kreativa branscher, medier, demokrati och EU:s reglering av plattformar samt förhandlandet av en europeisk mediefrihetslagstiftning.

 • Vinnare av Nordiskt samiskt språkpris - Gollegiella

  Kulturminister Parisa Liljestrand håller i diplom och blommor till pristagaren Ole Henrik Magga som håller tal
  Kulturminister Parisa Liljestrand delar ut Gollegiella - Nordiskt samiskt språkpris 2022 - till pristagaren Ole Henrik Magga. Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

  Nordiskt samiskt språkpris - Gollegiella 2022 tilldelas professor emeritus Ole Henrik Magga. Han har genom hela sitt liv gjort framstående insatser för att främja, utveckla och bevara de samiska språken. Genom sin livsgärning har han visat samerna och omvärlden att samiskan är ett betydelsefullt och levande språk.

Foto: Regeringskansliet

Regeringen presenterar satsning på kunskapsfrämjande åtgärder mot antisemitism och för levandegörande av minnet av Förintelsen

Arbetet mot antisemitism är högt prioriterat av regeringen. I dag presenterades en satsning på kunskapsfrämjande åtgärder mot antisemitism och för levandegörande av minnet av Förintelsen på en pressträff med kulturminister Parisa Liljestrand och jämställdhets- och biträdande arbetsmarknadsminister Paulina Brandberg.

Illustration: Regeringskansliet

Förstärkt bidrag för minoritetsspråken

Regeringen möjliggör nu ytterligare bidrag för att bevara och främja minoritetsspråken. Institutet för språk och folkminnen (Isof) får 3,2 miljoner kronor att fördela ut i bidrag till minoritetsorganisationer för att främja revitalisering av minoritetsspråken finska, jiddisch, meänkieli, romani chib och samiska.

– Regeringen kan skapa förutsättningar för främjande och bevarande av minoritetsspråken men vi vet att själva arbetet ofta sker med ideella krafter i de organisationer som på olika sätt företräder språken. Därför är det glädjande att vi har möjlighet att prioritera ytterligare förstärkning av det bidrag som finns för revitaliseringsinsatser, säger kulturminister Parisa Liljestrand.

Sr Parisa Liljestrand vid podiet på presskonferensen 221208
Foto: Regeringskansliet Foto: Regeringskansliet

Förbättrade villkor för konstnärer och kulturskapare

I dag presenterade kulturminister Parisa Liljestrand kulturdepartementets delar av budgetpropositionen för 2023 vid en pressträff. Bland annat presenterades att regeringen förstärker stöden till de enskilda konstnärerna och kulturskaparna inom samtliga konstarter i syfte att möjliggöra fler långa stipendier.

Illustration: Regeringskansliet

Nationella minoriteter

Nationella minoriteter är judar, romer, samer (som också är ett urfolk), sverigefinnar och tornedalingar i enlighet med Sveriges åtaganden enligt Europarådets ramkonvention om skydd för nationella minoriteter och den europeiska stadgan om landsdels- eller minoritetsspråk. Riksdagen har också erkänt finska, jiddisch, meänkieli, romani chib och samiska som nationella minoritetsspråk i Sverige. De nationella minoriteterna och minoritetsspråken har funnits i landet under lång tid och minoriteternas språk och kultur är en del av det gemensamma kulturarvet.

Innehåll från Kulturdepartementet

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 1509 träffar.