Kultur­­departementet

Kulturdepartementet ansvarar för frågor som rör kultur, demokrati, medier, de nationella minoriteterna och det samiska folkets språk och kultur.

Aktuellt från Kulturdepartementet

  • Kulturen som sammanhållande kraft – regeringens satsningar på kulturen i 2024 års budgetproposition

    Onsdagen den 20 september presenterade kulturminister Parisa Liljestrand satsningar på kulturen i årets budgetproposition.

  • Regeringen möjliggör hyresanstånd för Naturhistoriska riksmuseet

    Naturhistoriska riksmuseet har drabbats av ett akut reparationsbehov i en del av fastigheten, vilket gör att det inte går att bedriva en del av den ordinarie verksamheten i byggnaden. För att underlätta för museet och värna dess övriga verksamhet, beslutar regeringen att museet kan få anstånd med betalning av hyran.

  • Pressbriefing med finansmarknadsministern och kulturministern om kulturfastigheter i Statens fastighetsverks bestånd

    Idag klockan 13.00 håller finansmarknadsminister Niklas Wykman och kulturminister Parisa Liljestrand en pressbriefing om kulturfastigheter i Statens fastighetsverks bestånd.

Statssekreterare Karin Svanborg-Sjövall och kulturminister Parisa Liljestrand
Statssekreterare Karin Svanborg-Sjövall och kulturminister Parisa Liljestrand. Foto: Maja Svae/Regeringskansliet

Dialog om kultursamverkan – för kultur i hela landet

Torsdag 8 juni möttes regionala kulturpolitiker från hela landet och kulturminister Parisa Liljestrand för dialog om kultursamverkansmodellen. Presentation av de kulturpolitiska prioriteringarna, den pågående översynen av modellen och kulturpolitiska utmaningar i regionerna var några av frågorna på agendan.

Kulturminister Parisa Liljestrand
Kulturminister Parisa LIljestrand Foto Ninni Andersson/Regeringskansliet

Regeringen vidtar åtgärder och initierar dialog för att stärka och säkra kulturverksamheter och det fria kulturlivet

Hotbilden mot kulturutövare och kulturverksamheter har ökat. För att hindra den utvecklingen vidtar nu regeringen en rad åtgärder för att stärka och säkra kulturverksamheter och det fria kulturlivet.

Kulturminister Parisa Liljestrand
Kulturminister Parisa Liljestrand Sara Persson/Regeringskansliet

Kultur­minister Parisa Liljestrand presenterar nytt mediestöd

Onsdagen den 14 juni presenterade kulturminister Parisa Liljestrand ett nytt mediestöd vid en pressträff.

Illustration: Regeringskansliet

Samling för judiskt liv

Regeringens satsning ”Samling för judiskt liv”, presenterades i januari 2023. Arbetsgruppen samverkar och för dialog om förebyggande åtgärder och insatser som stärker förutsättningarna för judiskt liv och som förebygger och motverkar antisemitism i Sverige. På den här sidan listar vi dokument och artiklar om gruppens arbete och om regeringens övriga åtgärder för att motverka antisemitism.

Innehåll från Kulturdepartementet

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 1615 träffar.