Sverige i EU

Här hittar du aktuell information om vad som diskuteras på möten i Europeiska rådet och i ministerrådet och vilken ståndpunkt Sverige har. Du kan också söka efter information i särskilda sakfrågor och ta fram olika dokument i filterfunktionen längst ner på sidan. Här intill hittar du länkar till andra sidor på den här webbplatsen om regeringens arbete i EU.

Aktuellt om EU

 • EU:s inre marknad och ekonomisk återhämtning

  Anna Hallberg, minister för utrikeshandel och nordiska frågor, pressbild
  Anna Hallberg, minister för utrikeshandel och nordiska frågor, företräder Sverige när EU-ländernas ministrar för inre marknaden och industri möts via video 18 september. Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

  EU:s ministerråd för konkurrenskraftsfrågor möts den 18 september via video. På dagordningen står en fördjupad inre marknad för återhämtning och ett konkurrenskraftigt och hållbart Europa.

 • Ministermöte om jordbrukets miljökrav och utbetalningar

  Landsbygdsminister Jennie Nilsson intervjuas i entrén till Europabyggnaden i samband med ett tidigare rådsmöte i Bryssel
  Landsbygdsminister Jennie Nilsson företräder Sverige när EU:s jordbruks- och fiskeråd förhandlar om jordbruksstöd till miljö- och klimatåtgärder. På dagordningen står bland annat också handelsfrågor. Foto: Sveriges EU-representation

  När EU-ländernas jordbruksministrar möts 21 september i Bryssel ska de diskutera den gemensamma jordbrukspolitiken efter 2020. De ska också diskutera handel med jordbruksprodukter.

 • Belarus, Libyen och Afrikanska unionen på utrikesministermöte

  Utrikesminister Ann Linde intervjuas i entrén till Europabyggnaden i samband med möte i Bryssel
  Belarus, Libyen och relationernas mellan EU och Afrikanska unionen är fokus när EU-ländernas utrikesministrar möts i Bryssel 21 september inom ramen för EU:s utrikesråd. Utrikesminister Ann Linde företräder Sverige. Foto: Sveriges EU-representation

  Situationen i Belarus, Libyen och det kommande toppmötet mellan EU och Afrikanska unionen är frågor som utrikesminister Ann Linde ska ta upp med sina kollegor när de möts i Bryssel 21 september. Ministrarna ska också ha en informell diskussion om EU:s södra grannskap.

Rådsmöten via video eller telefon

Sedan den 23 mars är planerade rådsmöten i Bryssel inställda på grund av coronaviruset och covid-19. I vissa fall ersätts de av video- eller telefonmöten. Video- och telefonmötena är inte formella möten och ministrarna fattar därför inga beslut. När beslut fattas används en så kallad skriftlig procedur.

Rådsmöten via video och telefon fortsätter under hösten. Mötena handlar både om coronaviruset och covid-19 och om pågående förhandlingar som inte bör stanna av på grund av de utmaningar som viruset medför.

Brexit

Här beskrivs hur regeringen och Regeringskansliet arbetar med brexit och förhandlingen om en ny relation mellan EU och Storbritannien.

EU:s långtidsbudget

Här hittar du information om EU:s fleråriga budgetram (MFF) för åren 2021 till 2027.

Sveriges EU-representation

Representationen är Regeringskansliets förlängda arm i Bryssel. Att få största möjliga genomslag för svenska intressen i EU är den viktigaste uppgiften. Representationen är Sveriges största utlandsmyndighet med cirka 120 medarbetare. Här arbetar tjänstemän från Regeringskansliets alla departement.

Mer om regeringens arbete i EU

Flera personer sitter samlade i en lokal för att ha ett ministerrådsmöte
I ministerrådet diskuteras allt från fiskepolitik till rymdsamarbeten Europeiska rådet

Möten i ministerrådet och Europeiska rådet

I ministerrådet samarbetar ministrar från EU-ländernas regeringar kring olika frågor. Europeiska rådet bestämmer den övergripande inriktningen för EU:s politik och består av ländernas stats- och regeringschefer. Läs mer om respektive råd och ta del av dess senaste möten nedan.

Tre personer diskuterar.
Sysselsättning, utbildning och forskning är tre av Europa 2020-strategins områden. Foto: Maskot/Folio

Gemensamma strategier

Det finns flera strategier inom EU för prioriterade områden. Två exempel på strategier som är viktiga för Sverige är Europa 2020-strategin och EU:s Östersjöstrategi. Europa 2020 är EU:s gemensamma strategi för tillväxt och sysselsättning och Östersjöstrategin är ett samarbete mellan EU:s länder runt Östersjön.

Paula Carvalho Olovsson, statssekreterare, pratar med deltagarna i ett så kallat EU-sakråd.
Paula Carvalho Olovsson, statssekreterare, under ett EU-sakråd om Europa 2020-strategin. Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

Arbete för ökad delaktighet i EU

Sverige både påverkar och påverkas av de beslut som fattas gemensamt i EU. För att kunna vara delaktig i dessa beslut behövs kunskap om hur EU fungerar, information om vilka politiska beslut som fattas på EU-nivå och insyn i olika beslutsprocesser. Här kan du läsa mer om hur regeringen arbetar för att öka delaktigheten, kunskapen och engagemanget kring EU-relaterade frågor i Sverige.

Sök efter innehåll om Sverige i EU

Prenumerera

Totalt 4458 träffar.