Sverige i EU

Här hittar du aktuell information om vad som diskuteras på möten i Europeiska rådet och i ministerrådet och vilken ståndpunkt Sverige har. Du kan också söka efter information i särskilda sakfrågor och ta fram olika dokument i filterfunktionen längst ner på sidan. Här intill hittar du länkar till andra sidor på den här webbplatsen om regeringens arbete i EU.

Aktuellt om EU

 • Statsministern redogjorde för regeringens EU-deklaration i riksdagen

  Stefan Löfven står i talarstolen inne i riksdagens kammare.
  Statsminister Stefan Löfven redogör för regeringens EU-deklaration i riksdagens kammare. Foto: Anders Löwdin/Riksdagen

  Onsdag den 13 november redogjorde statsminister Stefan Löfven för regeringens EU-deklaration i riksdagens kammare. Den 13 november var det också exakt 25 år sedan svenska folket röstade ja till EU-medlemskap i en rådgivande folkomröstning. Året därpå, 1995, blev Sverige medlem i EU.

 • WTO och handelsrelationen EU-USA på ministermöte

  Anna Hallberg
  Handelsminister Anna Hallberg företräder Sverige när EU-ländernas handelsministrar möts i EU:s utrikesråd 21 november. WTO och handelsrelationen mellan EU och USA är två av frågorna på dagordningen. Foto: Regeringskansliet/Kristian Pohl

  Moderniseringen av WTO och handelsrelationerna med USA är några av frågorna som utrikeshandelsminister Anna Hallberg ska ta upp med sina EU-kollegor när de möts i Bryssel 21 november. EU-ländernas handelsministrar kommer även att ha en informell diskussion om handelsrelationen med Kina.

 • EU:s långtidsbudget och rättsstatens principer på ministermöte

  Hans Dahlgren
  EU-minister Hans Dahlgren företräder Sverige när EU:s långtidsbudget och rättsstatens principer diskuteras på ministermöte i Bryssel 19 november. På dagordningen står också EU-toppmötet i december. Foto: Sveriges EU-representation

  EU:s långtidsbudget och rättsstatens principer är två av frågorna på dagordningen när EU-minister Hans Dahlgren träffar sina kollegor i Bryssel 19 november. Medlemsländernas EU-ministrarna ska också förbereda nästa möte i Europeiska rådet.

 • Miljö- och klimat på ministermöte om EU:s jordbruk

  EU-ländernas jordbruks- och fiskeriministrar möttes den 18 november för att diskutera EU:s gemensamma jordbrukspolitik efter 2020. Mötet handlade om miljö- och klimatfrågor och om regler för övergången mellan den gamla och den nya politiken.

Brexit

Här finns mer information om hur regeringen och Regeringskansliet arbetar med brexitprocessen inklusive förberedelserna för utträdet.

Sveriges EU-representation

Representationen är Regeringskansliets förlängda arm i Bryssel. Att få största möjliga genomslag för svenska intressen i EU är den viktigaste uppgiften. Representationen är Sveriges största utlandsmyndighet med cirka 120 medarbetare. Här arbetar tjänstemän från Regeringskansliets alla departement.

Mer om regeringens arbete i EU

Flera personer sitter samlade i en lokal för att ha ett ministerrådsmöte
I ministerrådet diskuteras allt från fiskepolitik till rymdsamarbeten Europeiska rådet

Möten i ministerrådet och Europeiska rådet

I ministerrådet samarbetar ministrar från EU-ländernas regeringar kring olika frågor. Europeiska rådet bestämmer den övergripande inriktningen för EU:s politik och består av ländernas stats- och regeringschefer. Läs mer om respektive råd och ta del av dess senaste möten nedan.

Tre personer diskuterar.
Sysselsättning, utbildning och forskning är tre av Europa 2020-strategins områden. Foto: Maskot/Folio

Gemensamma strategier

Det finns flera strategier inom EU för prioriterade områden. Två exempel på strategier som är viktiga för Sverige är Europa 2020-strategin och EU:s Östersjöstrategi. Europa 2020 är EU:s gemensamma strategi för tillväxt och sysselsättning och Östersjöstrategin är ett samarbete mellan EU:s länder runt Östersjön.

Paula Carvalho Olovsson, statssekreterare, pratar med deltagarna i ett så kallat EU-sakråd.
Paula Carvalho Olovsson, statssekreterare, under ett EU-sakråd om Europa 2020-strategin. Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

Arbete för ökad delaktighet i EU

Sverige både påverkar och påverkas av de beslut som fattas gemensamt i EU. För att kunna vara delaktig i dessa beslut behövs kunskap om hur EU fungerar, information om vilka politiska beslut som fattas på EU-nivå och insyn i olika beslutsprocesser. Här kan du läsa mer om hur regeringen arbetar för att öka delaktigheten, kunskapen och engagemanget kring EU-relaterade frågor i Sverige.

Sök efter innehåll om Sverige i EU

Prenumerera

Totalt 3982 träffar.