Illustration: Linnea Blixt/Regeringskansliet

Sverige i EU

Här hittar du aktuell information om vad som diskuteras på möten i Europeiska rådet och i ministerrådet och vilken ståndpunkt Sverige har. Du kan också söka efter information i särskilda sakfrågor och ta fram olika dokument i filterfunktionen längst ner på sidan. Här intill hittar du länkar till andra sidor på den här webbplatsen om regeringens arbete i EU.

Ansvariga statsråd
Stefan Löfven
Ann Linde

Aktuellt om EU

 • Brexit, migration och inre säkerhet på informellt möte i Europeiska rådet

  Stefan Löfven, Donalt Tusk
  När EU-ländernas stats- och regeringschefer träffas i Salzburg 19-20 september kommer de att gå igenom läget i förhandlingarna om brexit. Hur EU ska arbeta vidare med frågor som handlar om migration och förstärkning av EU:s inre säkerhet tas också upp. Foto: Europeiska rådet

  När statsminister Stefan Löfven träffade sina stats- och regeringschefskollegor på ett informellt toppmöte i Europeiska rådet 19–20 september diskuterades migration och inre säkerhet. Storbritanniens utträde ur EU, brexit, var också på dagordningen.

 • EU:s långtidsbudget, brexit och rättsstatens ställning i Polen på Allmänna rådet

  Ann Linde
  EU- och handelsminister Ann Linde företrädde Sverige när brexit, EU:s långstidsbudget och rättstatens ställning i Polen behandlades. Foto: EU-representationen

  EU:s fleråriga budgetram, Storbritanniens utträde ur EU och rättsstatens ställning i Polen var några av de ämnen EU- och handelsminister Ann Linde behandlade tillsammans med sina EU-kollegor när de möttes i Allmänna rådet 18 september.

 • State of the European Union 2018

  En mobiltelefon visar ett foto på Jean-Claude Juncker bredvid en mugg, med en hashtag som handtag, som det står SOTEU (State of the European Union).
  State of the European Union-talet hålls av kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker. Källa: Europeiska unionen 2017 / EC Audiovisual Service / Foto: Mauro Bottaro

  Vikten av frihandel och rättsstatens principer. Det var två av ämnena som kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker lyfte när han höll sitt så kallade State of the Union-tal den 12 september. Talet är kommissionens ordförandes årliga anförande där det gångna året utvärderas och övergripande politiska riktlinjer presenteras. Här kan du läsa talet i sin helhet och även se det i efterhand.

 • Tullar, sanktioner och Brexit i fokus på möte med näringslivet och industrin

  Mikael Damberg sitter till vänster och Ann Linde står bredvid honom till höger.
  Statsråden Mikael Damberg och Ann Linde träffade svenska företag och näringslivs- och fackorganisationer. Foto: Regeringskansliet

  Närings- och innovationsminister Mikael Damberg samt EU- och handelsminister Ann Linde mötte svenska företag, näringslivs- och fackliga organisationer för att diskutera det handelspolitiska läget. Bland annat diskuterades hur Sverige arbetar för att försvara ett öppet och regelbaserat handelssystem samt förberedelser inför handelskonflikter och Brexit.

 • Webbsamråd: Gör din röst hörd om EU:s framtid

  Källa: Europeiska unionen 2017, EC Audiovisual Service Foto: Lukasz Kobus

  Vilka förhoppningar, förväntningar eller farhågor har du om EU:s framtid? Bli en del av diskussionen genom att delta i ett webbsamråd - en enkät med tolv frågor som har tagits fram av en slumpmässigt utvald panel av invånare i EU. Här kan du läsa mer om den pågående diskussionen om EU:s framtid och göra din röst hörd!

Tyck till om EU:s framtid

Vilka förhoppningar, förväntningar eller farhågor har du om EU:s framtid? Läs mer om den pågående framtidsdiskussionen och gör din röst hörd!

Brexit

Efter en folkomröstning 2016 ansökte Storbritannien 2017 om utträde ur EU och förhandlingar om villkoren för utträdet inleddes. Storbritannien förväntas lämna EU den 30 mars 2019. Här hittar du mer information om regeringens arbete med brexit.

EU-handslaget

EU- och handelsminister Ann Linde bedriver ett arbete för att stärka delaktigheten, kunskapen och engagemanget kring EU-relaterade frågor i Sverige. I samarbete med relevanta aktörer i samhället skapar regeringen bättre förutsättningar för medborgare att delta i EU-arbetet och påverka beslut som fattas på EU-nivå.

Så fungerar EU

Läs mer om EU:s institutioner, lagstiftningskedjan och Sveriges roll. Nedan finns även en länk till riksdagens webbplats med EU-information.

EU-representationen i Bryssel

EU-sakråd

Sakråd är en arbetsmetod i Regeringskansliet som syftar till att ta till vara på expertis i olika sakfrågor inom det civila samhället och hos andra samhällsaktörer. Då sakråd rör frågor som beslutas på EU-nivå kallas de EU-sakråd. Nedan hittar du de tre senaste EU-sakråden och en artikel med mer information. Längst ner i länklistan finns sidan Sakråd. Där listas samtliga sakråd.

Mer om regeringens arbete i EU

Flera personer sitter samlade i en lokal för att ha ett ministerrådsmöte
I ministerrådet diskuteras allt från fiskepolitik till rymdsamarbeten Europeiska rådet

Möten i ministerrådet och Europeiska rådet

I ministerrådet samarbetar ministrar från EU-ländernas regeringar kring olika frågor. Europeiska rådet bestämmer den övergripande inriktningen för EU:s politik och består av ländernas stats- och regeringschefer. Läs mer om respektive råd och ta del av dess senaste möten nedan.

Två personer står och tittar på en skärm.
Läs mer om regeringens prioriteringar för EU-arbetet. Foto: Folio/Florian Küttler

Prioriteringar för EU-arbetet

Under 2018 kommer regeringen särskilt att prioritera frågor som rör ett socialt Europa för jobb och inkluderande tillväxt, en ambitiös klimat-, energi- och miljöpolitik, ett gemensamt asylsystem och utökat migrationssamarbete samt ett säkert EU i en säker värld.

Tre personer diskuterar.
Sysselsättning, utbildning och forskning är tre av Europa 2020-strategins områden. Foto: Maskot/Folio

Gemensamma strategier

Det finns flera strategier inom EU för prioriterade områden. Två som är särskilt viktiga för Sverige är Europa 2020-strategin och EU:s Östersjöstrategi. Europa 2020 är EU:s gemensamma strategi för tillväxt och sysselsättning och Östersjöstrategin är ett samarbete mellan EU:s länder runt Östersjön.

För att navigera med tangentbord i sökfilter använder du en kombination av TAB, RETUR och PIL tangenterna. Initialt TABBAR du dig in i filtermodulen. Med fokus på flikarna använder du dig av piltangenterna för att gå mellan flikarna. För att kliva ned i en önskad flik använd TAB

Hjälp: få hjälp med filtret

Du kan filtrera innehållet

Innehållstyper
Innehållstyper
Innehållstyper
Områden
Områden
Områden
Statsråd
Statsråd
Statsråd
Departement/Övriga avsändare
Välj tidsperiod, skriv in datum i formatet ÅÅÅÅ-MM-DD eller välj från kalendern som visas när du markerar i inmatningsfältet

Ditt urval

Hittar du inte vad du söker? Sök i allt innehåll.

Sök

Totalt 3371 träffar.

Visa som
Antal träffar per sida