Sverige i EU

Här hittar du aktuell information om regeringens arbete och politik i EU. Exempelvis vad som diskuteras på möten i Europeiska rådet och ministerrådet samt vilken ståndpunkt Sverige har. Du kan också söka efter information i särskilda sakfrågor och ta fram olika dokument i filterfunktionen längst ner på sidan.

Aktuellt om EU

 • Statsministern besöker Bryssel

  Statsminister Ulf Kristersson
  Statsminister Ulf Kristersson Besöker Bryssel. Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

  Torsdagen den 22 februari reser statsminister Ulf Kristersson till Bryssel för möte med EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen och Europeiska rådets ordförande Charles Michel.

 • EU-minister Jessika Roswall till Bryssel

  EU-minister Jessika Roswall reser till Bryssel tisdagen den 20 februari för att delta i ministerrådsmöte i Allmänna rådet (GAC).

 • Nya EU-regler ger skarpare verktyg mot kriminella ekonomin

  EU:s medlemsstater har nu godkänt en överenskommelse om nya regelverk för att bekämpa penningtvätt efter nästan tre år av förhandlingar. Överenskommelsen innebär att EU går längre än den globala standarden i syfte att bekämpa penningtvätt, terrorismfinansiering och finansiering av massförstörelsevapen.

 • Regeringens utrikesdeklaration 2024

  Den 14 februari presenterade utrikesminister Tobias Billström utrikesdeklarationen för 2024. I deklarationen lyfts EU som en värdegemenskap och Sveriges viktigaste utrikespolitiska plattform.

Regeringens arbete i EU

Regeringen företräder Sverige i Europeiska rådet och i Europeiska unionens råd, ofta kallat ministerrådet. Statsministern har det övergripande ansvaret för utvecklingen och samordningen av Sveriges EU-politik.

Mer om regeringens arbete i EU

Foto: Johannes Frandsen/Regeringskansliet

Regeringens EU-prioriteringar

Medlemskapet i Europeiska unionen är avgörande för Sveriges ekonomi, säkerhet och vår röst i världen. Regeringen strävar därför efter att Sverige ska vara en aktiv, engagerad och pådrivande medlem som verkar för att göra EU säkrare, grönare och friare.

Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

EU-deklarationen

Varje år tar regeringen fram en EU-deklaration som tydliggör regeringens prioriteringar i EU-arbetet. Nuvarande deklaration presenterades av statsminister Ulf Kristersson under ett öppet sammanträde i riksdagens EU-nämnd den 15 november 2023.

Foto: Sveriges representation vid Europeiska unionen

Sveriges EU-representation

Sveriges ständiga representation vid EU är Regeringskansliets förlängda arm i Bryssel. Den viktigaste uppgiften är att få största möjliga genomslag för svenska intressen i EU. Representationen är Sveriges största utlandsmyndighet och här arbetar tjänstemän från alla departement.

Innehåll om Sverige i EU

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 3583 träffar.