Illustration: Linnea Blixt/Regeringskansliet

Sverige i EU

Här hittar du aktuell information om vad som diskuteras på möten i Europeiska rådet och i ministerrådet och vilken ståndpunkt Sverige har. Du kan också söka efter information i särskilda sakfrågor och ta fram olika dokument i filterfunktionen längst ner på sidan. Här intill hittar du länkar till andra sidor på den här webbplatsen om regeringens arbete i EU.

Aktuellt om EU

 • Rättsstatens principer och EU:s långtidsbudget på EU-ministermöte

  Hans Dahlgren
  EU-minister Hans Dahlgren företräder Sverige på EU:s ministerråd för allmänna frågor 18 juli. EU:s långsiktiga budgetram och EU-kommissionens underkännande av Polens pensionering av domare genom att ändra pensionsåldern är två av frågorna på dagordningen. Foto: Sveriges EU-representation

  När EU-minister Hans Dahlgren träffar sina EU-ministerkollegor den 18 juli ska de diskutera EU:s långtidsbudget och rättsstatens principer. EU-ministrarna ska även ta upp EU:s strategiska agenda för de kommande fem åren.

 • Möte om miljö- och klimatambitioner för EU:s jordbrukspolitik

  EU-ländernas ministrar för jordbruk och fiske träffades i Bryssel 15 juli. Många stora frågor stod på dagordningen, bland annat miljö- och klimatambitionerna för den gemensamma jordbrukspolitiken efter 2020. Landsbygdsminister Jennie Nilsson företrädde Sverige på mötet.

 • Iran och migration på utrikesministermöte

  EU-ländernas utrikesministrar diskuterade situationen i Iran och de ökade spänningarna mellan Iran och USA på mötet i EU:S utrikesråd. Migration, Irak och Centralafrikanska republiken stod också på dagordningen när utrikesminister Margot Wallström träffade sina kollegor i Bryssel den 15 juli.

 • Finansieringen av EU:s budget på Ekofinrådets julimöte

  statssekreterare Max Elger
  Statssekreterare företrädde Sverige när EU-ländernas finans- och ekonomiministrar möttes i Bryssel 9 juli. På mötet diskuterades bland annat finansieringen av EU:s budgetram för 2021-2027. Foto: Sveriges EU-representation

  EU-ländernas finans- och ekonomiministrar debatterade finansieringen av EU:s budget för 2021-2027 när de träffades inom ramen för Ekofinrådet 9 juli. De fattade också beslut om de årliga så kallade landsspecifika rekommendationerna. Mötet var det första under finskt ordförandeskap.

 • En bredare roll för EU:s utbildningspolitik: rapport från Bryssel

  Åsa Petri och utbildningsminister Anna Ekström
  - Under mina fem år i Bryssel har tonläget i EU:s gemensamma utbildningspolitik förändrats. Det har varit oerhört lärorika och roliga år, säger Åsa Petri som har arbetat på uppdrag av regeringen i Bryssel med att förhandla om EU:s gemensamma utbildningspolitik. I jobbet ingår också att tillhandahålla expertis vid ministermöten. Bilden är från utbildningsministrarnas möte i maj 2019. Utbildningsminister Anna Ekström syns i bakgrunden. Foto: Sveriges EU-representation

  Terroristattentat, ett uppmärksammat president-tal och det sociala toppmötet i Göteborg har satt prägel på EU:s utbildningssamarbete. Här summerar Utbildningsdepartementets Åsa Petri utvecklingen som tagit en lite annan färdriktning än den såg ut att göra när hon började jobba som regeringens förhandlare i Bryssel för fem år sedan.

Finland ordförande i EU

Den 1 juli 2019 tog Finland över ordförandeskapet i EU. Prioriteringarna för det finska EU-ordförandeskapet är att stärka de gemensamma värdena och rättsstatsprincipen, att göra EU till en union med bättre konkurrenskraft och social inkludering, att stärka EU:s ställning som global klimatledare och att säkerställa medborgarnas övergripande säkerhet. Finlands EU-ordförandeskap slutar den 31 december 2019.

Kommenterade dagordningar

Inför ett möte i Europeiska unionens råd överlämnar regeringen en kommenterad dagordning till riksdagens EU-nämnd. Den kommenterade dagordningen innehåller kortfattade uppgifter för rådsmötets samtliga dagordningspunkter, vad rådet förväntas göra och förslag till svensk ståndpunkt.

Brexit

Efter en folkomröstning 2016 ansökte Storbritannien 2017 om utträde ur EU och förhandlingar om villkoren för utträdet inleddes. Storbritannien förväntas lämna EU den 31 oktober 2019. Här hittar du mer information om regeringens arbete med brexit.

Tyck till om EU:s framtid

Vilka förhoppningar, förväntningar eller farhågor har du om EU:s framtid? Läs mer om den pågående framtidsdiskussionen och gör din röst hörd!

Så fungerar EU

Läs mer om EU:s institutioner, lagstiftningskedjan och Sveriges roll. Nedan finns även en länk till riksdagens webbplats med EU-information.

EU-representationen i Bryssel

EU-sakråd

Sakråd är en arbetsmetod i Regeringskansliet som syftar till att ta till vara på expertis i olika sakfrågor inom det civila samhället och hos andra samhällsaktörer. Då sakråd rör frågor som beslutas på EU-nivå kallas de EU-sakråd.

Mer om regeringens arbete i EU

Flera personer sitter samlade i en lokal för att ha ett ministerrådsmöte
I ministerrådet diskuteras allt från fiskepolitik till rymdsamarbeten Europeiska rådet

Möten i ministerrådet och Europeiska rådet

I ministerrådet samarbetar ministrar från EU-ländernas regeringar kring olika frågor. Europeiska rådet bestämmer den övergripande inriktningen för EU:s politik och består av ländernas stats- och regeringschefer. Läs mer om respektive råd och ta del av dess senaste möten nedan.

Tre personer diskuterar.
Sysselsättning, utbildning och forskning är tre av Europa 2020-strategins områden. Foto: Maskot/Folio

Gemensamma strategier

Det finns flera strategier inom EU för prioriterade områden. Två som är särskilt viktiga för Sverige är Europa 2020-strategin och EU:s Östersjöstrategi. Europa 2020 är EU:s gemensamma strategi för tillväxt och sysselsättning och Östersjöstrategin är ett samarbete mellan EU:s länder runt Östersjön.

Innehållssidan
Sverige i EU:s twittersida. Foto: Regeringskansliet

Följ Sverige i EU på Twitter

På Twitterkontot Sverige i EU kommunicerar Regeringskansliet om regeringens arbete inom EU. Inläggen hjälper dig att hitta information om toppmöten, ministermöten och andra aktuella händelser och frågor inom EU-området.

Sök efter innehåll om Sverige i EU

Prenumerera

Totalt 3816 träffar.