Sverige i EU

Här hittar du aktuell information om vad som diskuteras på möten i Europeiska rådet och i ministerrådet och vilken ståndpunkt Sverige har. Du kan också söka efter information i särskilda sakfrågor och ta fram olika dokument i filterfunktionen längst ner på sidan. Här intill hittar du länkar till andra sidor på den här webbplatsen om regeringens arbete i EU.

Aktuellt om EU

  • Jessika Roswall deltar vid allmänna rådets informella möte i Murcia

    Under onsdagen och torsdagen den 27 och 28 september deltar EU-minister Jessika Roswall vid ett informellt möte i allmänna rådet, General Affairs Council (GAC). På dagordningen för det informella mötet i Murcia som sker under det spanska ordförandeskapet står diskussioner kring EU:s utvidgning och framtid.

  • Regeringen rekommenderar elva projekt för EU-stöd

    Regeringen har beslutat att rekommendera elva svenska infrastrukturprojekt för medfinansiering från EU-fonden för ett sammanlänkat Europa. Dessa projekt har även betydelse för den militära rörligheten och Sveriges beredskap och kommer att bidra till viktiga insatser för att tillförsäkra ett robust transportsystem.

EU:s långtidsbudget 2021-2027

EU:s långtidsbudget fastställer tak för hur mycket finansiering som kan användas, inte bara totalt, utan även för särskilda politikområden, under en period på sju år.

Sveriges EU-representation

Representationen är Regeringskansliets förlängda arm i Bryssel. Att få största möjliga genomslag för svenska intressen i EU är den viktigaste uppgiften. Representationen är Sveriges största utlandsmyndighet med cirka 120 medarbetare. Här arbetar tjänstemän från Regeringskansliets alla departement.

Mer om regeringens arbete i EU

Flera personer sitter samlade i en lokal för att ha ett ministerrådsmöte
I ministerrådet diskuteras allt från fiskepolitik till rymdsamarbeten Europeiska rådet

Möten i ­ministerrådet och Europeiska rådet

I ministerrådet samarbetar ministrar från EU-ländernas regeringar kring olika frågor. Europeiska rådet bestämmer den övergripande inriktningen för EU:s politik och består av ländernas stats- och regeringschefer. Läs mer om respektive råd och ta del av dess senaste möten nedan.

Tre personer i ett arbetsmötet vid ett bord
Sysselsättning, utbildning och forskning är tre av Europa 2020-strategins områden. Foto: Maskot/Folio

Gemensamma strategier

Det finns flera strategier inom EU för prioriterade områden. Ett exempel på en strategi som är viktig för Sverige är EU:s Östersjöstrategi. Östersjöstrategin är ett samarbete mellan EU:s länder runt Östersjön.

Foto: Josefine Stenersen/Regeringskansliet

Sveriges EU-ordförandeskap 2023 avslutat

Ett grönare, säkrare och friare EU var målet när Sverige i januari i år tog över ordförandeskapet i Europeiska unionens råd. När det svenska ordförandeskapet nu avslutas summeras stora framgångar för Sverige och för EU.

Innehåll om Sverige i EU

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 3365 träffar.