Sverige i EU

Här hittar du aktuell information om vad som diskuteras på möten i Europeiska rådet och i ministerrådet och vilken ståndpunkt Sverige har. Du kan också söka efter information i särskilda sakfrågor och ta fram olika dokument i filterfunktionen längst ner på sidan. Här intill hittar du länkar till andra sidor på den här webbplatsen om regeringens arbete i EU.

Aktuellt om EU

 • Sverige ordförande för EU:s strategi för Östersjöregionen

  Foto: Johnér Bildbyrå

  Från den 1 juli tar Sverige över ordförandeskapet i EU:s Östersjöstrategi som sträcker sig till den 30 juni 2023. Ett viktigt fokus för Sveriges ordförandeskap blir att väcka liv i det arbete som delvis varit vilande under pandemin och verka för att strategins nya handlingsplan genomförs.

 • Historiskt klimatpaket antaget i EU:s ministerråd

  Klimat- och miljöminister Annika Strandhäll intervjuas av SVT. I bilden står ministern framför två svenska flaggor och en EU-flagga. En kamera och en mikrofon som riktas mot ministern syns även i bildens vänstra halva.
  Klimat- och miljöminister Annika Strandhäll företrädde Sverige på rådsmötet i Luxemburg 28 juni. Niklas Forsström/Regeringskansliet

  När EU-ländernas klimat- och miljöministrar möttes den 28 juni fattade de beslut om fem omfattande klimaträttsakter som utgör en stor del av EU:s skärpta gemensamma bidrag till genomförandet av Parisavtalet. Klimat- och miljöminister Annika Strandhäll företrädde Sverige vid mötet.

 • Viktiga beslut i EU:s klimatarbete när energiministrarna möttes

  Sveriges energi- och digitaliseringsminister Khashayar Farmanbar och Danmarks klimat- och energiminister Dan Jörgensen samtalar med varandra i ett stort mötesrum i Luxemburg..
  Energi- och digitaliseringsminister Khashayar Farmanbar företrädde Sverige vid rådsmötet. European Union

  När EU-ländernas energiministrar möttes 27 juni i Luxemburg fattade de beslut om höjda krav på energieffektivisering och på förnybar energi. Besluten är centrala delar i EU:s lagstiftningspaket Fit for 55. Energi- och digitaliseringsminister Khashayar Farmanbar företrädde Sverige vid rådsmötet.

Regeringens EU-prioriteringar

I EU-samarbetet prioriterar regeringen särskilt frågor som rör fem områden – demokratin och rättsstaten, klimatet, jobb, migration och säkerhet.

EU:s långtidsbudget 2021-2027

Under Europeiska rådets möte den 10-11 december 2020 enades EU:s stats- och regeringschefer om den sista delen i långtidsbudgeten.

Sveriges EU-representation

Representationen är Regeringskansliets förlängda arm i Bryssel. Att få största möjliga genomslag för svenska intressen i EU är den viktigaste uppgiften. Representationen är Sveriges största utlandsmyndighet med cirka 120 medarbetare. Här arbetar tjänstemän från Regeringskansliets alla departement.

Mer om regeringens arbete i EU

Flera personer sitter samlade i en lokal för att ha ett ministerrådsmöte
I ministerrådet diskuteras allt från fiskepolitik till rymdsamarbeten Europeiska rådet

Möten i ministerrådet och Europeiska rådet

I ministerrådet samarbetar ministrar från EU-ländernas regeringar kring olika frågor. Europeiska rådet bestämmer den övergripande inriktningen för EU:s politik och består av ländernas stats- och regeringschefer. Läs mer om respektive råd och ta del av dess senaste möten nedan.

Tre personer diskuterar.
Sysselsättning, utbildning och forskning är tre av Europa 2020-strategins områden. Foto: Maskot/Folio

Gemensamma strategier

Det finns flera strategier inom EU för prioriterade områden. Två exempel på strategier som är viktiga för Sverige är Europa 2020-strategin och EU:s Östersjöstrategi. Europa 2020 är EU:s gemensamma strategi för tillväxt och sysselsättning och Östersjöstrategin är ett samarbete mellan EU:s länder runt Östersjön.

Regeringskansliet

Arbete för ökad delaktighet i EU

Sverige både påverkar och påverkas av de beslut som fattas gemensamt i EU. För att kunna vara delaktig i dessa beslut behövs kunskap om hur EU fungerar, information om vilka politiska beslut som fattas på EU-nivå och insyn i olika beslutsprocesser. Regeringen arbetar för att öka delaktigheten, kunskapen och engagemanget kring EU-relaterade frågor i Sverige. Arbetet kan delas in i tre områden: satsningar för ökad kunskap och information om EU, stärkta former för samråd och ökat engagemang.

Innehåll om Sverige i EU

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 5933 träffar.