Regeringens arbete i ministerrådet

I ministerrådet (Europeiska unionens råd) samarbetar ministrar från EU-ländernas regeringar. Deras uppdrag är att ta beslut om EU-kommissionens förslag på nya EU-lagar. Samarbetet är uppdelat i tio olika politikområden. Sverige och övriga medlemsstater företräds på ministernivå inom vart och ett av dessa områden. För att en lag ska gälla måste ministerrådet vara överens med Europaparlamentet.

Aktuellt i ministerrådet

 • Fiskerifrågor och jordbruket i Ukraina på EU-möte

  EU-ländernas ministrar med ansvar för jordbruks- och fiskeripolitik möts i Bryssel 26 september. De kommer bland annat att diskutera fiskemöjligheter inför samråd med Storbritannien och Norge. Läget för jordbruket i Ukraina kommer också att lyftas vid mötet.

 • Rättsstatens principer i fokus på EU-möte

  EU-minister Hans Dahlgren på möte
  Efterlevnad av rättsstatens principer och uppföljningen av EU:s framtidskonferens var några av frågorna på dagordningen när EU:s ministerråd för allmänna frågor möttes i Bryssel 20 september. EU-minister Hans Dahlgren företrädde Sverige. Foto: Regeringskansliet/Axel Öberg

  När EU:s ministerråd för allmänna frågor möttes i Bryssel den 20 september diskuterade de situationen för rättsstatens principer. De följde också upp EU:s framtidskonferens och det årliga linjetal som EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen höll den 14 september. Ministrarna fick även en genomgång av relationerna mellan EU och Storbritannien.

 • Höga energipriser och möjliga nödåtgärder diskuteras vid EU-möte

  Sveriges energi- och digitaliseringsminister Khashayar Farmanbar och Danmarks klimat- och energiminister Dan Jörgensen samtalar med varandra i ett stort mötesrum i Luxemburg.
  Energi- och digitaliseringsminister Khashayar Farmanbar företräder Sverige vid rådsmötet. European Union

  När EU:s energiministrar möts i Bryssel den 9 september ska de diskutera möjliga nödåtgärder för att mildra de höga energipriserna och försörjningsläget för den kommande vintern. Energi- och digitaliseringsminister Khashayar Farmanbar företräder Sverige vid mötet.

 • Historiskt klimatpaket antaget i EU:s ministerråd

  Klimat- och miljöminister Annika Strandhäll intervjuas av SVT. I bilden står ministern framför två svenska flaggor och en EU-flagga. En kamera och en mikrofon som riktas mot ministern syns även i bildens vänstra halva.
  Klimat- och miljöminister Annika Strandhäll företrädde Sverige på rådsmötet i Luxemburg 28 juni. Niklas Forsström/Regeringskansliet

  När EU-ländernas klimat- och miljöministrar möttes den 28 juni fattade de beslut om fem omfattande klimaträttsakter som utgör en stor del av EU:s skärpta gemensamma bidrag till genomförandet av Parisavtalet. Klimat- och miljöminister Annika Strandhäll företrädde Sverige vid mötet.

Rådsmöten under coronapandemin

Med anledning av coronapandemin hålls rådsmöten via video och telefon, men i vissa fall hålls fysiska möten. Mötena handlar både om coronaviruset och covid-19 och om pågående förhandlingar som inte bör stanna av på grund av de utmaningar som viruset medför. Video- och telefonmötena är inte formella möten och ministrarna fattar därför inga beslut. När beslut fattas används en så kallad skriftlig procedur.

Fakta: Ministerrådet

 • Stiftar EU:s lagar tillsammans med Europaparlamentet.
 • Består av ministrar från medlemsländernas regeringar.
 • Vilka ministrar som träffas beror på vilka frågor som ska förhandlas.
 • Håller oftast möten i Bryssel, ibland i Luxemburg.
 • Ministern stämmer inför mötena av frågorna med riksdagen.

Rådskonstellationer

Ministerrådet sammanträder i tio olika så kallade konstellationer beroende på vilket ämne som diskuteras. Här hittar du mer information.

Så fungerar EU

Läs mer om EU:s institutioner, lagstiftningskedjan och Sveriges roll. Nedan finns även en länk till riksdagens webbplats med EU-information.

Innehåll om regeringens arbete i ministerrådet

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 1438 träffar.