Regeringens arbete i ministerrådet

I ministerrådet (Europeiska unionens råd) samarbetar ministrar från EU-ländernas regeringar. Deras uppdrag är att ta beslut om EU-kommissionens förslag på nya EU-lagar. Samarbetet är uppdelat i tio olika politikområden. Sverige och övriga medlemsstater företräds på ministernivå inom vart och ett av dessa områden. För att en lag ska gälla måste ministerrådet vara överens med Europaparlamentet.

Ansvariga statsråd
Stefan Löfven
Hans Dahlgren

Aktuellt i ministerrådet

 • Jämställdhet, arbetsmiljö och tillgång till läkemedel på EU-möte

  Socialminister Lena Hallengren representerar Sverige på mötet.
  Socialminister Lena Hallengren representerar Sverige på mötet. Socialminister Lena Hallengren representerar Sverige på mötet.

  Samarbete för bättre tillgång till läkemedel, strategier för jämställdhet och arbetsmiljö är frågor som arbetsmarknadsminister Eva Nordmark, jämställdhetsminister Åsa Lindhagen samt socialminister Lena Hallengren ska diskutera med sina EU-kollegor när de möts i Bryssel den 9–10 december.

 • EU-Afrika och mänskliga rättigheter på utrikesministermöte

  Ann Linde
  Utrikesminister Ann Linde deltar på mötet i EU:s utrikesråd 9 december. Foto: EU-representationen

  EU:s relation med Afrika inför toppmötet mellan EU och Afrikanska unionen nästa år är en av frågorna som utrikesminister Ann Linde ska ta upp med sina EU-kollegor 9 december i Bryssel. Utrikesministrarna kommer också diskutera mänskliga rättigheter.

 • Regler för modern energibeskattning och kampen mot finansiering av terrorism på EU-möte

  När EU-ländernas ekonomi- och finansministrar träffades för årets sista möte i Ekofinrådet handlade det bland annat om regelverk för skatt på energi, utveckling av EU:s kapitalmarknadsunion och kampen mot finansiering av terrorism och penningtvätt

 • Migration och inre säkerhet på RIF-rådet

  Framtidsdiskussioner om migration och inre säkerhet var några av frågorna migrations- och justitieminister Morgan Johansson och inrikesminister Mikael Damberg diskuterade med EU-kollegorna på mötet i rådet för rättsliga och inrikes frågor 2–3 december.

Fakta: Ministerrådet

 • Stiftar EU:s lagar tillsammans med Europaparlamentet.
 • Består av ministrar från medlemsländernas regeringar.
 • Vilka ministrar som träffas beror på vilka frågor som ska förhandlas.
 • Håller oftast möten i Bryssel, ibland i Luxemburg.
 • Ministern stämmer inför mötena av frågorna med riksdagen.

Rådskonstellationer

Ministerrådet sammanträder i tio olika så kallade konstellationer beroende på vilket ämne som diskuteras. Här hittar du mer information.

Så fungerar EU

Läs mer om EU:s institutioner, lagstiftningskedjan och Sveriges roll. Nedan finns även en länk till riksdagens webbplats med EU-information.

Fler artiklar och filmer om ministerrådets möten

Tomas Eneroth och Tomas Cocek
Infrastrukturminister Tomas Eneroth samtalat med Tjeckiens transportminister Tomas Cocek på ett tidigare möte i EU:s transportråd. Foto: Europeiska unionen

Tågresenärers rättigheter, vägavgifter och det gemensamma luftrummet på EU:s transportministermöte

Ökade rättigheter för tågresenärer, vägavgifter för tunga fordon och det gemensamma europeiska luftrummet är några av frågorna som infrastrukturminister Tomas Eneroth ska diskutera med sina EU-kollegor på ministerrådsmötet i Bryssel 2 december.

Matilda Ernkrans
Matilda Ernkrans företrädde Sverige när EU-ländernas forsknings- och rymdministrar möttes i Bryssel 29 november. Utvecklingen av det europeiska rymdsamarbete och utformningen av forskningsprogrammet Horisont Europa stod bland annat på dagordningen. Foto: Sveriges EU-representation

Beslut om rymdsamarbete och Horisont Europa på EU-möte

Matilda Ernkrans, minister för högre utbildning och forskning, företrädde Sverige när rymd- och forskningsfrågor diskuterades i Bryssel 29 november. Europeiskt rymdsamarbete och forskningsprogrammet Horisont Europa stod bland annat på dagordningen.

Anna Hallberg
Utrikeshandelsminister Anna Hallberg företrädde Sverige i EU:s utrikesråd 21 november. EU:s handelsrelationer med USA och modernisering av WTO var ett par av frågorna på mötets dagordning. Foto: Sveriges EU-representation

Möte om WTO och handelsrelationen mellan EU och USA

Moderniseringen av WTO och handelsrelationerna med USA var några av frågorna som utrikeshandelsminister Anna Hallberg diskuterade med sina EU-kollegor när de möttes i Bryssel 21 november. Ministrarna hade också en informell diskussion om handelsrelationen med Kina.

Sök efter innehåll om ministerrådet.

Prenumerera

Totalt 1018 träffar.