Regeringens arbete i ministerrådet

I ministerrådet (Europeiska unionens råd) samarbetar ministrar från EU-ländernas regeringar. Deras uppdrag är att ta beslut om EU-kommissionens förslag på nya EU-lagar. Samarbetet är uppdelat i tio olika politikområden. Sverige och övriga medlemsstater företräds på ministernivå inom vart och ett av dessa områden. För att en lag ska gälla måste ministerrådet vara överens med Europaparlamentet.

Aktuellt i ministerrådet

 • EU:s finansministrar diskuterar ekonomisk återhämtning

  Finansminister Magdalena Andersson på en pressträff framför en svensk flagga och en EU-flagga.
  Finansminister Magdalena Andersson representerar Sverige på videomötet med EU:s finansministrar 16 april. Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

  När finansminister Magdalena Andersson träffar sina EU-kollegor på ett videomöte den 16 april är den ekonomiska återhämtningen i EU återigen högst på agendan. Ministrarna ska även diskutera EU:s kapitalmarknadsunion och den europeiska arkitekturen för utvecklingsfinansiering.

 • Ukraina och Etiopien på utrikesministermöte

  Anna Linde utanför mötesbyggnaden i Bryssel
  När utrikesminister Ann Linde deltar i EU:s utrikesråd 19 april står bland annat situationen i Etiopien och utvecklingen i Ukraina och vid landets östra gräns på dagordningen. Foto: Sveriges EU-representation

  Situationen i Ukraina och i Etiopien är frågor som utrikesminister Ann Linde ska ta upp med sina ministerkollegor när de möts via video 19 april. EU-ländernas utrikesministrar kommer även ha ett videomöte med Ukrainas utrikesminister Dmytro Kuleba i samband med mötet.

 • Atlantfiske och EU:s gemensamma jordbrukspolitik på ministermöte

  Möte i Europabyggnaden i Bryssel
  Ett av mötesrummen i Europabyggnaden i Bryssel. Foto: Europeiska unionens råd

  När EU-ländernas jordbruks- och fiskeriministrar träffas 22-23 mars kommer de att ta upp fiske i Atlanten och Nordsjön. På dagordningen står också förhandlingarna om EU:s gemensamma jordbrukspolitik och de nationella planerna för hur EU-länderna ska genomföra den reformerade jordbrukspolitiken.

Rådsmöten under coronapandemin

Med anledning av coronapandemin hålls rådsmöten via video och telefon, men i vissa fall hålls fysiska möten. Mötena handlar både om coronaviruset och covid-19 och om pågående förhandlingar som inte bör stanna av på grund av de utmaningar som viruset medför. Video- och telefonmötena är inte formella möten och ministrarna fattar därför inga beslut. När beslut fattas används en så kallad skriftlig procedur.

Fakta: Ministerrådet

 • Stiftar EU:s lagar tillsammans med Europaparlamentet.
 • Består av ministrar från medlemsländernas regeringar.
 • Vilka ministrar som träffas beror på vilka frågor som ska förhandlas.
 • Håller oftast möten i Bryssel, ibland i Luxemburg.
 • Ministern stämmer inför mötena av frågorna med riksdagen.

Rådskonstellationer

Ministerrådet sammanträder i tio olika så kallade konstellationer beroende på vilket ämne som diskuteras. Här hittar du mer information.

Så fungerar EU

Läs mer om EU:s institutioner, lagstiftningskedjan och Sveriges roll. Nedan finns även en länk till riksdagens webbplats med EU-information.

Fler artiklar och filmer om ministerrådets möten

Miljöminister Per Bolund
Miljöminister Per Bolund företräder Sverige när EU-ländernas miljöministrar träffas via video 18 mars. På mötet kommer ministrarna bland annat att ta upp förslaget till en EU-förordning som ställer tydliga krav på batterier. Hur batterier produceras spelar en allt större roll då fossila bränslen ska fasas ut till förmån för eldrift. Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

EU:s nya batteriförordning är ett viktigt steg i klimatarbetet

När EU-ländernas miljöministrar möts via video 18 mars är fokus på klimat och på grön återhämtning. På ministrarnas bord ligger dessutom två förslag från EU-kommissionen, dels ett förslag till en batteriförordning, dels förslaget till strategi för klimatanpassning. Miljö- och klimatminister Per Bolund företräder Sverige.

Finansminister Magdalena Andersson i profil fram för en skärm på videomötet med EU:s finansministrar i februari.
Finansminister Magdalena Andersson representerar Sverige på videomötet med EU:s finansministrar. Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

Ekonomisk återhämtning i EU på finansministermöte

Den ekonomiska situationen i EU och återhämtningen efter coronapandemin står återigen i fokus när finansminister Magdalena Andersson träffar sina EU-kollegor på ett videomöte 16 mars. Ministrarna ska även diskutera det internationella arbetet med digital beskattning och EU-kommissionens förslag på strategi för massbetalningar.

Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark deltar på videomötet
Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark deltar på videomötet den 15 mars Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

Sociala rättigheter och diskriminering på EU-möte

På videomötet med EU:s sysselsättnings- och socialministrar den 15 mars är handlingsplanen för sociala rättigheter en av huvudpunkterna på dagordningen. Ministrarna ska även diskutera arbetet för jämlikhet, icke-diskriminering och mångfald i EU.

Sök efter innehåll om ministerrådet.

Prenumerera

Totalt 1213 träffar.