Illustration: Linnea Blixt/Regeringskansliet

Regeringens arbete i ministerrådet

I ministerrådet (Europeiska unionens råd) samarbetar ministrar från EU-ländernas regeringar. Deras uppdrag är att ta beslut om EU-kommissionens förslag på nya EU-lagar. Samarbetet är uppdelat i tio olika politikområden. Sverige och övriga medlemsstater företräds på ministernivå inom vart och ett av dessa områden. För att en lag ska gälla måste ministerrådet vara överens med Europaparlamentet.

Ansvariga statsråd
Stefan Löfven
Hans Dahlgren

Aktuellt i ministerrådet

 • EU:s långtidsbudget och rättsstatens principer på EU-ministermöte

  Rättsstatens principer och EU:s långtidsbudget var på dagordningen när EU-minister Hans Dahlgren träffade sina EU-ministerkollegor den 18 juli. EU-ministrarna tog även upp EU:s strategiska agenda för de kommande fem åren.

 • Möte om miljö- och klimatambitioner för EU:s jordbrukspolitik

  EU-ländernas ministrar för jordbruk och fiske träffades i Bryssel 15 juli. Många stora frågor stod på dagordningen, bland annat miljö- och klimatambitionerna för den gemensamma jordbrukspolitiken efter 2020. Landsbygdsminister Jennie Nilsson företrädde Sverige på mötet.

 • Iran och migration på utrikesministermöte

  EU-ländernas utrikesministrar diskuterade situationen i Iran och de ökade spänningarna mellan Iran och USA på mötet i EU:S utrikesråd. Migration, Irak och Centralafrikanska republiken stod också på dagordningen när utrikesminister Margot Wallström träffade sina kollegor i Bryssel den 15 juli.

 • Finansieringen av EU:s budget på Ekofinrådets julimöte

  statssekreterare Max Elger
  Statssekreterare företrädde Sverige när EU-ländernas finans- och ekonomiministrar möttes i Bryssel 9 juli. På mötet diskuterades bland annat finansieringen av EU:s budgetram för 2021-2027. Foto: Sveriges EU-representation

  EU-ländernas finans- och ekonomiministrar debatterade finansieringen av EU:s budget för 2021-2027 när de träffades inom ramen för Ekofinrådet 9 juli. De fattade också beslut om de årliga så kallade landsspecifika rekommendationerna. Mötet var det första under finskt ordförandeskap.

Fakta: Ministerrådet

 • Stiftar EU:s lagar tillsammans med Europaparlamentet.
 • Består av ministrar från medlemsländernas regeringar.
 • Vilka ministrar som träffas beror på vilka frågor som ska förhandlas.
 • Håller oftast möten i Bryssel, ibland i Luxemburg.
 • Ministern stämmer inför mötena av frågorna med riksdagen.

Så fungerar EU

Läs mer om EU:s institutioner, lagstiftningskedjan och Sveriges roll. Nedan finns även en länk till riksdagens webbplats med EU-information.

Fler artiklar och filmer om ministerrådets möten

Möteslokal i rådsbyggnaden i Luxemburg.
Ministrarna i allmänna rådet möts den 25 juni i Luxemburg. Foto: Europeiska unionen

Sammanhållningspolitik i fokus på allmänna rådet

På allmänna rådets möte den 25 juni handlade det om EU:s sammanhållningspolitik efter 2020. Ministrarna diskuterade bland annat kommande utmaningar i de olika program som ingår i sammanhållningspolitiken.

Hand Dahlgren
EU-minister Hans Dahlgren företrädde Sverige på EU:s ministerråd för allmänna frågor 18 juni. Mötet handlade bland annat om EU:s budgetram för 2021-2027 och huruvida EU ska inleda anslutningsförhandlingar med Nordmakedonien och Albanien. Foto: Sveriges EU-representation

Utvidgningen och EU:s långtidsbudget på EU-ministermöte

EU:s långtidsbudget och utvidgningen av EU var på dagordningen när EU-minister Hans Dahlgren träffade sina ministerkollegor från andra EU-länder 18 juni. EU-ministrarna förberedde även nästa möte i Europeiska rådet.

Sverige röstade nej till en kompromiss om den Europeiska havs- och fiskerifonden

När EU-ländernas ministrar för jordbruk och fiske möttes 18 juni röstade Sverige nej till ett kompromissförslag om den Europeiska havs- och fiskerifonden. Ministrarna hade en förberedande diskussion inför höstens förhandlingar om fisket 2020. Ministrarna gick också igenom läget i förhandlingarna om EU:s gemensamma jordbrukspolitik efter 2020.

Margot Wallström
EU:s utrikesråd 18 juni handlade bland annat om utformningen av EU:s gemensamma utrikespolitik och om situationen i Sudan och Jordanien. Utrikesminister Margot Wallström deltog tillsammans med försvarsminister Peter Hultqvist på mötet. Foto: Sveriges EU-representation

EU:s globala strategi och arbetsmetoder på EU:s utrikesråd

Effektivare utrikes- och säkerhetspolitik och fredsprocessen i Mellanöstern var två av frågorna på dagordningen när utrikesminister Margot Wallström träffade sina utrikesministerkollegor 17 juni. Tillsammans med försvarsministrarna gjorde utrikesministrarna också en genomlysning av EU:s globala strategi.

Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson
Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson företrädde Sverige på rådsmötet den 13 juni. Foto: EU-representationen

Diskriminering och säte för den europeiska arbetsmyndigheten på EU-möte

Förbud mot diskriminering och beslut om var den europeiska arbetsmyndigheten ska ha sitt säte var några av de frågor som EU-ländernas ministrar för sysselsättning, socialpolitik, hälso- och sjukvård diskuterade i Luxemburg den 13–14 juni.

Magdalena Andersson
Finansminister Magdalena Andersson företräder Sverige i EU:s ministerråd för ekonomiska och finansiella frågor och i Eurogruppen 13-14 juni. Foto: Sveriges EU-representation

Ekonomiska styrmedel för klimatneutral ekonomi i EU

EU:s långsiktiga vision för klimatneutral ekonomi, den europeiska planeringsterminen, bankunionen och flera andra frågor stod på dagordningen när EU-ländernas finans- och ekonomiministrar träffades 14 juni inom ramen för Ekofinrådet. De fattade också beslut inom ramen för stabilitets- och tillväxtpakten.

Sök efter innehåll om ministerrådet.

Prenumerera

Totalt 954 träffar.