Regeringens arbete i ministerrådet

I ministerrådet (Europeiska unionens råd) samarbetar ministrar från EU-ländernas regeringar. Deras uppdrag är att ta beslut om EU-kommissionens förslag på nya EU-lagar. Samarbetet är uppdelat i tio olika politikområden. Sverige och övriga medlemsstater företräds på ministernivå inom vart och ett av dessa områden. För att en lag ska gälla måste ministerrådet vara överens med Europaparlamentet.

Aktuellt i ministerrådet

Rådsmöten via video eller telefon

Under det pågående coronautbrottet är planerade rådsmöten i Bryssel inställda sedan den 23 mars. I vissa fall ersätts de av video- eller telefonmöten.

Video- och telefonmötena är inte formella möten och ministrarna fattar därför inga beslut. När beslut fattas används en så kallad skriftlig procedur.

Rådsmöten via video och telefon fortsätter i juni och juli. Mötena handlar både om coronaviruset och covid-19 och om pågående förhandlingar som inte bör stanna av på grund av de utmaningar som viruset medför.

Fakta: Ministerrådet

  • Stiftar EU:s lagar tillsammans med Europaparlamentet.
  • Består av ministrar från medlemsländernas regeringar.
  • Vilka ministrar som träffas beror på vilka frågor som ska förhandlas.
  • Håller oftast möten i Bryssel, ibland i Luxemburg.
  • Ministern stämmer inför mötena av frågorna med riksdagen.

Rådskonstellationer

Ministerrådet sammanträder i tio olika så kallade konstellationer beroende på vilket ämne som diskuteras. Här hittar du mer information.

Så fungerar EU

Läs mer om EU:s institutioner, lagstiftningskedjan och Sveriges roll. Nedan finns även en länk till riksdagens webbplats med EU-information.

Fler artiklar och filmer om ministerrådets möten

Porträttbild utomhus vid vatten på Isabella Lövin.
Miljö- och klimatminister samt vice statsminister Isabella Lövin. Foto: Jens Persson/Regeringskansliet

Grön återhämtning på miljöministermöte

När miljö- och klimatminister Isabella Lövin deltar i ett videomöte med EU-kollegorna 23 juni ska de diskutera hur miljöpolitiken kan bidra till återhämtningen efter coronakrisen.

Utbildningsminister Anna Ekström representerar Sverige i videomötet.
Utbildningsminister Anna Ekström representerar Sverige i videomötet. Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

Distansutbildning och nya arbetssätt på utbildningsministermöte

Utbildningsministrarna ska utbyta erfarenheter hur coronautbrottet har påverkat utbildningsområdet i medlemsländerna i videomötet den 23 juni.

Hans Dahlgren
EU-minister Hans Dahlgren deltar i rådsmötet 16 juli som handlar om EU:s budgetram för 2021-2027 och om Storbritanniens utträde ur EU. Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

Långtidsbudget och brexit på EU-möte

EU:s långtidsbudget och brexit är två av de frågor som EU-ministrarna ska diskutera när de möts på tisdag 16 juni, i ett videomöte.

Sök efter innehåll om ministerrådet.

Prenumerera

Totalt 1086 träffar.