Regeringens arbete i ministerrådet

I ministerrådet (Europeiska unionens råd) samarbetar ministrar från EU-ländernas regeringar. Deras uppdrag är att ta beslut om EU-kommissionens förslag på nya EU-lagar. Samarbetet är uppdelat i tio olika politikområden. Sverige och övriga medlemsstater företräds på ministernivå inom vart och ett av dessa områden. För att en lag ska gälla måste ministerrådet vara överens med Europaparlamentet.

Aktuellt i ministerrådet

 • Miljökrav och utbetalningar fokus i jordbruksförhandlingarnas slutfas

  När EU-ländernas jordbruksministrar möttes 21 september i Bryssel diskuterade de den gemensamma jordbrukspolitiken efter 2020. På dagordningen stod också handel med jordbruksprodukter.

 • Långtidsbudget, brexit och rättsstatens principer på EU-möte

  EU-minister Hans Dahlgren intervjuas framför ministerrådets byggnad Justus Lipsius i Bryssel
  EU-minister Hans Dahlgren företrädde Sverige på ministermöte i Bryssel 22 september. På mötet följdes pågående förhandlingar med Europaparlamentet om EU:s långtidsbudget upp. Förhandlingarna om EU:s framtida relationer med Storbritannien och utvecklingen av rättsstatens principer i Polen och Ungern togs också upp. Foto: Sveriges EU-representation

  EU:s långtidsbudget 2021–27, brexit och rättsstatens principer var några av de frågor som EU-minister Hans Dahlgren tog upp med sina kollegor i Bryssel tisdag 22 september. EU-ministrarna förberedde också det kommande mötet i Europeiska rådet.

 • Belarus på utrikesministermöte

  Utrikesminister Ann Linde intervjuas framför rådsbyggnaden Justus Lipsius i Bryssel
  Utrikesminister Ann Linde företrädde Sverige när EU-ländernas utrikesministrar möttes i Bryssel 21 september. Utvecklingen i Belarus och Libyen och EU:s relationer med Afrikanska unionen var mötets huvudfrågor. Foto: Sveriges EU-representation

  Situationen i Belarus, Libyen och det kommande toppmötet mellan EU och Afrikanska unionen var frågor som utrikesminister Ann Linde tog upp med sina kollegor när EU:s utrikesråd möttes i Bryssel.

Rådsmöten via video eller telefon

Rådsmöten via video och telefon fortsätter under hösten, men i vissa fall hålls fysiska möten. Mötena handlar både om coronaviruset och covid-19 och om pågående förhandlingar som inte bör stanna av på grund av de utmaningar som viruset medför.

Sedan den 23 mars 2020 är planerade rådsmöten i Bryssel inställda på grund av coronaviruset och covid-19. I vissa fall ersätts de av video- eller telefonmöten. Video- och telefonmötena är inte formella möten och ministrarna fattar därför inga beslut. När beslut fattas används en så kallad skriftlig procedur.

Fakta: Ministerrådet

 • Stiftar EU:s lagar tillsammans med Europaparlamentet.
 • Består av ministrar från medlemsländernas regeringar.
 • Vilka ministrar som träffas beror på vilka frågor som ska förhandlas.
 • Håller oftast möten i Bryssel, ibland i Luxemburg.
 • Ministern stämmer inför mötena av frågorna med riksdagen.

Rådskonstellationer

Ministerrådet sammanträder i tio olika så kallade konstellationer beroende på vilket ämne som diskuteras. Här hittar du mer information.

Så fungerar EU

Läs mer om EU:s institutioner, lagstiftningskedjan och Sveriges roll. Nedan finns även en länk till riksdagens webbplats med EU-information.

Fler artiklar och filmer om ministerrådets möten

Anna Hallberg,minister för utrikeshandel och nordiska frågor, vid svenska flaggan och EU-flaggan
Anna Hallberg, minister för utrikeshandel och nordiska frågor, deltog när EU-ländernas ministrar för industri och marknadsfrågor möttes via video 18 september. De diskuterade EU:s inre marknad och återhämtning. Sverige fick också gehör för ett initiativ om behovet av att utveckla tjänstesektorn i EU Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

Ministermöte om EU:s inre marknad och ekonomisk återhämtning

EU:s ministerråd för konkurrenskraftsfrågor möttes den 18 september via video. Diskussionen handlade om åtgärder för att stärka den inre marknadens förutsättningar att bättre bidra till återhämtning och ett konkurrenskraftigt och hållbart Europa.

Jennie NIlsson
Landsbygdsminister företräder Sverige när EU-ländernas ministrar för jordbruk och fiske möts i Bryssel 20 juli. Livsmedelsstrategin Från jord till bord och EU:s gemensamma jordbrukspolitik efter 2020 står på dagordningen. Foto: Sveriges EU-representation

Jordbrukspolitik och strategin Från jord till bord på EU-möte

EU-ländernas jordbruks- och fiskeriministrar möts i Bryssel den 20 juli för att diskutera EU-kommissionens livsmedelsstrategi Från jord till bord. De ska också fortsätta förhandlingarna om EU:s jordbrukspolitik efter 2020.

EU-minister Hans Dahlgren
Hans Dahlgren företräder Sverige i ett videomöte den 15 juli där EU-ländernas ministrar med ansvar för EU-frågor förbereder det toppmöte som hålls 17 juli. EU:s långtidsbudget dominerar dagordningen. Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

Nytt ordförandeskap och långtidsbudget på EU-möte

När EU-minister Hans Dahlgren deltar i en videokonferens med medlemsländernas EU-ministrar på onsdag ska de bland annat förbereda stats- och regeringschefernas möte i Europeiska rådet i slutat av veckan. EU-ministrarna kommer även att få en genomgång av det tyska ordförandeskapets prioriteringar för det kommande halvåret.

Sök efter innehåll om ministerrådet.

Prenumerera

Totalt 1103 träffar.