Romina Pourmokhtari

Romina Pourmokhtari, klimat- och miljöminister

Klimat- och miljöminister

Klimat- och näringslivsdepartementet

Romina Pourmokhtari ansvarar för frågor som rör klimat, miljö, kemikalier, avfalls- och kretsloppsfrågor, strålsäkerhet, miljöprövning, biologisk mångfald, havs- och vattenmiljö och dess förvaltning, artskydd, Agenda 2030, friluftsliv och cirkulär ekonomi.

Regeringen och statsråden i sociala medier

Länkar till konton i sociala medier som Regeringskansliet ansvarar för och andra konton som statsråden använder finns här:

Aktuellt från Romina Pourmokhtari

Foto: Elima Mwinyipembe/Regeringskansliet

Klimathandlingsplanen

Den 21 december presenterade regeringen klimathandlingsplanen. Det är ett styrdokument för klimatpolitiken under resten av mandatperioden och visa hur Sverige ska nå hela vägen till målet nettonoll utsläpp år 2045, och minusutsläpp därefter.

Illustration: Regeringskansliet

Frågor och svar om kärnkraft

För att klara klimatomställningen, stärka Sveriges konkurrenskraft och nå hela vägen ner till nettonoll utsläpp år 2045 behöver Sverige elektrifieras med fossilfri och planerbar el.

Illustration: Regeringskansliet

FN:s klimatkonferens COP28

FN:s klimatkonferens COP28 hölls mellan 30 november till 12 december 2023 i Dubai.

Foto: Elima Mwinyipembe/Regeringskansliet

Utredning om strandskyddet föreslår särskilda undantag för landsbygden

Idag har utredningen om ändamålsenliga undantag från strandskyddet för de areella näringarna lämnat över sitt betänkande till klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari. Det innehåller bland annat förslag om att utvidga undantaget från strandskyddet till att även omfatta vattenbruk och ett nytt dispensskäl som ska underlätta för småskaliga förvärvsverksamheter på landsbygden.

Innehåll från Romina Pourmokhtari

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 190 träffar.