Hoppa till huvudinnehåll

Romina Pourmokhtari

Romina Pourmokhtari, klimat- och miljöminister

Klimat- och miljöminister

Klimat- och näringslivsdepartementet

Romina Pourmokhtari ansvarar för frågor som rör klimat, miljö, kemikalier, avfalls- och kretsloppsfrågor, strålsäkerhet, miljöprövning, biologisk mångfald, havs- och vattenmiljö och dess förvaltning, artskydd, Agenda 2030, friluftsliv och cirkulär ekonomi.

Regeringen och statsråden i sociala medier

Länkar till konton i sociala medier som Regeringskansliet ansvarar för och andra konton som statsråden använder finns här:

Aktuellt från Romina Pourmokhtari

  • 11 nya steg för att effektivisera tillståndsprocesserna och skynda på klimatomställningen

    Regeringen har beslutat om en lagrådsremiss som föreslår ändringar i miljöbalkens bestämmelser om tillståndsprocesser. Förslaget är ett led i regeringens arbete för att uppnå tillståndsprocesser som är moderna, effektiva och förutsebara.

Foto: Elima Mwinyipembe/Regeringskansliet

Klimathandlingsplanen

Regeringens klimathandlingsplan är ett styrdokument för klimatpolitiken under resten av mandatperioden och visa hur Sverige ska nå hela vägen till målet nettonoll utsläpp år 2045, och minusutsläpp därefter.

Illustration: Regeringskansliet

Frågor och svar om kärnkraft

För att klara klimatomställningen, stärka Sveriges konkurrenskraft och nå hela vägen ner till nettonoll utsläpp år 2045 behöver Sverige elektrifieras med fossilfri och planerbar el.

Illustration: Regeringskansliet

FN:s klimatkonferens COP28

FN:s klimatkonferens COP28 hölls mellan 30 november till 12 december 2023 i Dubai.

Foto: Elima Mwinyipembe/Regeringskansliet

Regeringen genomför ett omtag kring frågorna om cirkulär ekonomi

Regeringen påbörjar nu ett omtag kring frågorna som rör omställningen från en linjär ekonomi till en cirkulär ekonomi. Som ett första steg i omläggningen utser regeringen Mattias Philipsson, VD på Svensk Plaståtervinning, till ny ordförande i Delegationen för cirkulär ekonomi och Caroline Andermatt, VD på Myrorna, utses till ny vice ordförande för att ge delegationen ett tydligare näringslivsfokus.

Innehåll från Romina Pourmokhtari

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 229 träffar.

Laddar...