Romina Pourmokhtari

Romina Pourmokhtari, klimat- och miljöminister

Klimat- och miljöminister

Klimat- och näringslivsdepartementet

Romina Pourmokhtari ansvarar för frågor som rör klimat, miljö, kemikalier, avfalls- och kretsloppsfrågor, strålsäkerhet, miljöprövning, biologisk mångfald, havs- och vattenmiljö och dess förvaltning, artskydd, Agenda 2030, friluftsliv och cirkulär ekonomi.

Regeringen och statsråden i sociala medier

Länkar till konton i sociala medier som Regeringskansliet ansvarar för och andra konton som statsråden använder finns här:

Aktuellt från Romina Pourmokhtari

  • De havsbaserade vindkraftsparkerna Galene och Kattegatt Syd beviljas tillstånd

    Regeringen har beslutat att ge tillstånd till Galene och Vattenfall Syd att bygga och driva två vindkraftsparker utanför Sveriges territorialvatten utanför Varberg respektive Falkenberg.

  • Regeringen bjuder in till nationellt klimatmöte

    Ett kollage med porträttbilder av Ulf Kristersson, Ebba Busch och Romina Pourmokhtari.
    Statsminister Ulf Kristersson, energi- och näringsminister Ebba Busch och klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari. Foto: Kristian Pohl och Ninni Andersson/Regeringskansliet

    För att nå hela vägen till nettonollutsläpp krävs en ny klimatpolitik som investerar i fossilfri energi och möjliggör fler gröna innovationer, samtidigt som konkurrenskraften stärks. Därför bjuder regeringen in näringsliv, civilsamhälle, intresseorganisationer och akademin till ett nationellt klimatmöte den 16 juni 2023.

Foto: Josefine Stenersen Nilsson/Regeringskansliet

Flera viktiga klimatsegrar under svenska EU-ordförandeskapet

Senaste veckorna har flera viktiga delar av EU:s klimatpaket Fit for 55 förhandlats fram – under ledning av Sverige. Fit for 55 är ett omfattande lagstiftningsprogram med regler om klimat, energi och transporter som ska göra det möjligt för EU-länderna att minska utsläppen med minst 55 procent till 2030 och nå klimatneutralitet senast 2050.

Foto: Johannes Frandsen/Regeringskansliet.

Grön omställning tema på informella miljöministermötet

Klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari var värd när EU:s miljöministrar möttes i Stockholm den 18–19 april. Det informella ministermötets tema var den gröna omställningen och vilken roll näringslivet kan spela i arbetet med biologisk mångfald, cirkularitet och konkurrenskraft bland annat. Företagsledare från hela EU deltog i diskussionerna.

Foto på Andreas Carlson, Infrastruktur- och bostadsminister, och Romina Pourmokhtari, klimat- och miljöminister.
Andreas Carlson, Infrastruktur- och bostadsminister, och Romina Pourmokhtari, klimat- och miljöminister träffar transportbranschen under ett rundabordssamtal om klimatomställningen. Foto: Elima Mwinyipembe/Regeringskansliet

Samtal om Sveriges väg till noll utsläpp 2045

Regeringens branschsamtal om klimatomställningen pågår och hittills har klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari tillsammans med ministerkollegor mött ledande branschföreträdare inom jord- och skogsbruket samt transportsektorn. Ett antal samtal kommer att hållas innan sommaren.

Klimat- och miljöministern och chefsförhandlaren till UNFCCC på ett podium
Klimat- och miljöministern och chefsförhandlaren till UNFCCC håller pressträff på COP27 november 2022. Foto: Ida Walderlo/Regeringskansliet.

Regeringens samlade medverkan under klimatmötet COP27

Här hittar du regeringens samlade medverkan inför, under och efter klimatmötet COP27 som pågick mellan den 6 och 18 november 2022 i Sharm el-Sheikh, Egypten.

Innehåll från Romina Pourmokhtari

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 85 träffar.