Romina Pourmokhtari

Romina Pourmokhtari, klimat- och miljöminister

Klimat- och miljöminister

Klimat- och näringslivsdepartementet

Romina Pourmokhtari ansvarar för frågor som rör klimat, miljö, kemikalier, avfalls- och kretsloppsfrågor, strålsäkerhet, miljöprövning, biologisk mångfald, havs- och vattenmiljö och dess förvaltning, artskydd, Agenda 2030, friluftsliv och cirkulär ekonomi.

Regeringen och statsråden i sociala medier

Länkar till konton i sociala medier som Regeringskansliet ansvarar för och andra konton som statsråden använder finns här:

Aktuellt från Romina Pourmokhtari

  • Klimatklivet och andra klimatsatsningar stärks 2024 med 4 miljarder kronor

    Regeringen föreslår omfattande satsningar i budgetpropositionen för år 2024 för att minska utsläppen. Bland annat förstärks Klimatklivet för att kunna stödja företag och andra verksamheter i hela landet som vill ställa om och minska sina utsläpp, liksom stödet till utbyggnaden av laddinfrastruktur. De nya satsningarna ska också gå till bland annat klimatpremier för tunga och lätta elfordon, en ny skrotningspremie för äldre bilar och till återvätning av våtmarker.

Illustration: Regeringskansliet

Statens budget

Den 20 september överlämnades regeringens budgetproposition för 2024 till riksdagen. På sidan om statens budget samlar vi information om förslag som ingår i budgetpropositionen för 2024.

Foto: Josefine Stenersen Nilsson/Regeringskansliet

Flera viktiga klimatsegrar under svenska EU-ordförandeskapet

Senaste veckorna har flera viktiga delar av EU:s klimatpaket Fit for 55 förhandlats fram – under ledning av Sverige. Fit for 55 är ett omfattande lagstiftningsprogram med regler om klimat, energi och transporter som ska göra det möjligt för EU-länderna att minska utsläppen med minst 55 procent till 2030 och nå klimatneutralitet senast 2050.

Energi- och näringsminister Ebba Busch och klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari bredvid varandra i samtal
Energi- och näringsminister Ebba Busch och klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari i samtal om energin och klimatomställningen. Foto: Ida Walderlo/Regeringskansliet

Samtal om Sveriges väg till noll utsläpp 2045

Regeringens samtal med branscherna om klimatomställningen pågår och är förberedande inspel till regeringens nationella klimatmöte den 16 juni, samt till kommande klimatpolitiska handlingsplan.

Klimat- och miljöministern och chefsförhandlaren till UNFCCC på ett podium
Klimat- och miljöministern och chefsförhandlaren till UNFCCC håller pressträff på COP27 november 2022. Foto: Ida Walderlo/Regeringskansliet.

Regeringens samlade medverkan under klimatmötet COP27

Här hittar du regeringens samlade medverkan inför, under och efter klimatmötet COP27 som pågick mellan den 6 och 18 november 2022 i Sharm el-Sheikh, Egypten.

Innehåll från Romina Pourmokhtari

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 130 träffar.