Hoppa till huvudinnehåll

Nya bestämmelser om beräkningen av ekonomiska säkerheter för gruvor och liknande verksamheter

Publicerad

Nu inför regeringen nya bestämmelser i förordningen om utvinningsavfall för att öka tydligheten i vilka krav som ställs på ekonomiska säkerheter och för att effektivisera tillståndsprocesserna.

Ändringarna handlar om hur storleken på ekonomiska säkerheter ska beräknas för gruvor och liknande verksamheter samt om det underlag som ska ligga till grund för beräkningen. Syftet är att bättre upprätthålla principen om att förorenaren betalar och se till att det är verksamhetsutövaren som bekostar de åtgärder som krävs för att återställa miljön.

Det nya bestämmelserna syftar också till att förtydliga förväntningarna på verksamhetsutövare, vilket bör bidra till att höja kvaliteten på underlaget till tillståndsmyndigheterna för att bedöma säkerhetens storlek. Det här förväntas göra tillståndsprocesserna mer effektiva.

Den 1 juli 2023 trädde nya bestämmelser i miljöbalken i kraft om säkerheter för utvinningsverksamheter, såsom gruvor och anrikningsanläggningar. Dessutom infördes bland annat bestämmelser om att mark- och miljödom­stolen i vissa mål ska inhämta ett yttrande från Riksgäldskontoret i fråga om säkerhetens storlek och säkerhetens godtagande.

De nya bestämmelserna i förordningen om utvinningsavfall är avsedda att komplettera ändringarna i miljöbalken och grundar sig i huvudsak på författningsförslag som tagits fram av Riksgäldskontoret.

Förordningsändringarna träder i kraft den 15 augusti 2024.

Presskontakt

Åsa Malmström
Politiskt sakkunnig hos klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-135 72 16
e-post till Åsa Malmström
Laddar...