Statens offentliga utredningar

Innan regeringen lägger fram ett lagförslag tillsätts ofta en särskild utredare eller en kommitté, som får i uppdrag att utreda en viss fråga. Resultatet samlas i en rapport som kallas betänkande och som publiceras i serien Statens offentliga utredningar, SOU.

Statens offentliga utredningars webbplats

Beställ tryckta exemplar av SOU och Ds

SOU och Ds från 2020 och framåt kan beställas från Elanders.

Från 2021 finns en beställningslänk på respektive SOU- och Ds-sida på regeringen.se.

Statens offentliga utredningar

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 2858 träffar.