Statens offentliga utredningar

Innan regeringen lägger fram ett lagförslag tillsätts ofta en särskild utredare eller en kommitté, som får i uppdrag att utreda en viss fråga. Resultatet samlas i en rapport som kallas betänkande och som publiceras i serien Statens offentliga utredningar, SOU.

Statens offentliga utredningars webbplats

Tryckta exemplar av SOU och Ds

Offentligt tryck SOU, DS som producerats inom Regeringskansliet fram t.o.m. årgång 2020 kan beställas från:
Norstedts Juridik
Tel: 08-598 191 90
E-post: kundservice@nj.se

Statens offentliga utredningar

Prenumerera

Totalt 2658 träffar.