Statens offentliga utredningar

Innan regeringen lägger fram ett lagförslag tillsätts ofta en särskild utredare eller en kommitté, som får i uppdrag att utreda en viss fråga. Resultatet samlas i en rapport som kallas betänkande och som publiceras i serien Statens offentliga utredningar, SOU.

Statens offentliga utredningars webbplats

Tryckta exemplar av SOU och Ds

SOU och Ds från årgång 2021 kan beställas från Elanders. Beställningslänk finns på respektive SOU- och Ds-sida på regeringen.se.

SOU och DS t.o.m. årgång 2020 kan beställas från Norstedts Juridik.

Statens offentliga utredningar

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 2717 träffar.