Hoppa till huvudinnehåll

Sjukvård

Sjukvård handlar om de insatser som görs för att vårda dem som är sjuka och att utveckla vården. Vården ska vara jämlik, jämställd och tillgänglig och erbjudas utifrån behov på lika villkor.

Aktuellt om sjukvård

 • Mot en högre vårdkapacitet i hela landet

  Foto på Olivia Wigzell och Acko Ankarberg Johansson sitter vid ett konferensbord.
  Sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson bjöd i slutet av maj in till ett pressmöte tillsammans med Socialstyrelsens generaldirektör Olivia Wigzell med anledning av att arbetet för en högre vårdkapacitet nu intensifieras. Foto: Regeringskansliet

  Att säkra att fler i Sverige får den vård de behöver i tid är en av regeringens viktigaste uppgifter på hälso- och sjukvårdspolitikens område. Regeringen har genomgående arbetat med satsningar som ska öka vårdkapaciteten och i det arbetet spelar Socialstyrelsen en viktig roll.

 • Gruppdiskussioner om patientlagen på Patientrådets möte

  Foto på Acko Ankarberg Johansson som talar till en publik.
  Patientrådet inom Regeringskansliet inrättades 2018 och är ett forum för dialog mellan regeringen och civilsamhällesorganisationer i Sverige som företräder patienters och deras närståendes intressen. Foto: Boris Vasic/Regeringskansliet

  Ett fyrtiotal patientorganisationer möttes på Regeringskansliet den 13 juni när Patientrådet hade sitt utvidgade möte. På agendan stod ämnen som nationella kvalitetsregister, samverkan mellan primärvården och den specialiserade vården och en gruppdiskussion om patientlagen.

Foto: Maskot

Hälso- och sjukvården är en av regeringens prioriteringar

Patientens bästa står i centrum när hälso- och sjukvården reformeras. Regeringen och dess samarbetsparti har enats om reformer som bland annat ska kapa vårdköerna, öka tillgängligheten, förbättra effektiviteten och jämlikheten i hälso- och sjukvården samt förbättra arbetsmiljö och kompetensförsörjning för anställda inom vården.

En grupp personer sitter runt ett konferensbord och lyssnar uppmärksamt på en som talar. Datorer och kaffemuggar framför står framför dem.
Den 8 april möttes det nya rådet för frågor om den digitala infrastrukturen i hälso- och sjukvården för första gången. Socialminister Jakob Forssmed ledde mötet. Foto: Tina Sahlen/Regeringskansliet

Nytt råd ska underlätta införandet av en nationell digital infrastruktur i hälso- och sjukvården

Socialminister Jakob Forssmed har skapat ett råd med representanter från regioner, SKR, myndigheter och organisationer som ska underlätta för samarbete och införande av en kommande nationell digital infrastruktur i hälso- och sjukvården. Rådet möttes för första gången den 8 april på Socialdepartementet.

Foto: Magnus Liljegren/Regeringskansliet

Cancervården en prioriterad fråga för regeringen

Cancer är en sjukdom som berör oss alla och majoriteten av alla svenskar har antingen drabbats av cancer, kommer att drabbas eller har någon närstående som drabbats. Därför är cancervården en prioriterad fråga för regeringen.

Foto: Jens Lindström/Scandinav/TT

Rest- och bristsituationer av läkemedel ska förebyggas

Rest- och bristsituationer av läkemedel uppstår allt oftare, både i Sverige och globalt sett. Regeringen följer frågan noga och arbetar för att stärka beredskapen kring läkemedelsförsörjning, att mildra effekterna vid restnoteringar och för att bristsituationer inte ska uppstå.

Innehåll om sjukvård

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 2047 träffar.

Laddar...