Sjukvård

Sjukvård handlar om de insatser som görs för att vårda dem som är sjuka och att utveckla vården. Vården ska vara jämlik, jämställd och tillgänglig och erbjudas utifrån behov på lika villkor.

Ansvariga för sjukvård

Ansvarigt statsråd

Acko Ankarberg Johansson Sjukvårds­minister

Ansvarigt departement

Aktuellt om sjukvård

 • Sällsynta sjukdomar och cancervård i fokus vid sjukvårdsministerns besök i New York

  • Porträtt på Acko Ankarberg Johansson. I bakgrund en staty av en pistol med knuten pipa.

   Under FN:s generalförsamlings session deltog sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson i flera högnivåmöten och bilaterala möten med bland annat Malta, Rwanda och Estland.

   Foto: Joel Apelthun/Regeringskansliet

  • Acko Ankarberg Johansson lyssnar på en kvinnlig läkare i vit rock. De befinner sig en laboratoriemiljö.

   Sjukvårdsministern besökte cancersjukhuset Memorial Sloan Kettering Cancer Center som bedriver både patientvård och forskning på cancerområdet

   Foto: Joel Apelthun/Regeringskansliet

  Sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson deltog vid FN:s generalförsamlings 78:e session i New York. Under mötet deltog ministern bland annat vid ett panelsamtal om sällsynta sjukdomar, som sponsrades av Sverige och Spanien tillsammans med organisationen Rare Diseases International.

 • Reformer inom Sjukvård – Budgetpropositionen för 2024

  Regeringen ger i budgetpropositionen för 2024 en rad förslag inom politikområdet Sjukvård. Förslagen bygger på en överenskommelse mellan regeringen och Sverigedemokraterna.

 • Ett nytt sektorsbidrag och ökade prestationsbundna bidrag ska stärka hälso- och sjukvården i hela landet

  Regeringen föreslår ett sektorsbidrag om 3 miljarder under 2024 med syfte att stärka möjligheterna för hälso- och sjukvården att bedriva en god och patientsäker hälso- och sjukvård. Utöver det avser regeringen att öka de tidigare aviserade prestationsbundna bidragen till regionerna om 2 miljarder per år 2023–2025 med 1,5 miljarder kronor under 2025. Utöver det föreslås 43 miljoner i ökat stöd till utvecklingen mot en nära och tillgänglig vård med fokus på primärvården samt en dubblering av satsningen mot cancer.

Foto: Maskot

Vården ska fungera även i kris och krig

Regeringen arbetar för en ökad vårdkapacitet med mer robust hälso- och sjukvård som ska kunna fortsätta att ta emot patienter även under fredstida kriser och ytterst krig. I regeringens åtgärder för att stärka det civila försvaret och vården ingår hela vårdkedjan, från vårdcentralerna till sjukhusen.

Bild på en pressträff med Lina Nordquist, Anna Tenje och Linda Lindberg.
Äldre- och socialförsäkringsminister Anna Tenje presenterar en utredning. På pressträffen deltog även Lina Nordquist från Liberalerna och Linda Lindberg från Sverigedemokraterna. Foto: Regeringskansliet

Regeringen tillsätter utredning om stärkt medicinsk kompetens i kommunal hälso- och sjukvård

Den kommunala hälso- och sjukvården möter många äldre patienter med sammansatta behov, personer med kroniska sjukdomar och multisjuka personer. För att möta dessa patienters behov och kunna erbjuda dem en god, säker och nära vård krävs medicinsk kompetens. Flera utredningar och uppföljningar har visat på brister i tillgången till och medverkan av läkare. Regeringen tillsätter därför en utredning som ska lämna förslag som stärker kommunernas möjlighet att säkra tillgången till läkare i den kommunala hälso- och sjukvården.

En gruppbild på tio personer som står i en trappa.
Sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson mötte experter inom barncancerområdet. Mötet var del i regeringens arbete med att uppdatera den nationella cancerstrategin från 2009. Foto: Boris Vasic/Regeringskansliet

Experter inom barncancerområdet mötte sjukvårds­ministern

Regeringen har tagit initiativ till att uppdatera den nationella cancerstrategin från 2009. En viktig del i det arbetet rör cancer som drabbar barn. Sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson bjöd därför in experter inom barncancerområdet till Socialdepartementet för samtal om vidare fördjupning av cancerstrategin.

Porträtt av sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson
– Väntetiderna och vårdköerna i Sverige måste kortas. De initiativ som vi nu tar mot en nationell vårdförmedling kommer att bidra till att stärka regionernas samarbete så att fler patienter kan få vård snabbare, säger sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson. Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

Nu tas flera steg mot en nationell vårdförmedling som ska korta vårdköerna

Regeringen och dess samarbetsparti har tidigare aviserat om inrättandet av en nationell vårdförmedling. Genom att synliggöra var kapacitet finns i landet ska väntande patienter snabbare erbjudas vård. Nu har regeringen beslutat om fyra uppdrag som utgör viktiga steg på vägen dit.

Innehåll om sjukvård

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 1771 träffar.