Sjukvård

Sjukvård handlar om de insatser som görs för att vårda dem som är sjuka och att utveckla vården. Vården ska vara jämlik, jämställd och tillgänglig och erbjudas utifrån behov på lika villkor.

Aktuellt om sjukvård

 • Regeringens tar nästa steg i arbetet med att uppdatera den nationella cancerstrategin

  Måndagen den 26 februari höll sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson en pressträff för att presentera regeringens nästa steg i revideringen av den nationella cancerstrategin. Under pressträffen presenterades utredningsdirektivet samt regeringens särskilde utredare Mef Nilbert. Under pressträffen deltog också Sverigedemokraternas gruppledare Linda Lindberg.

 • Besök i Nyköping med fokus på akut- och primärvård

  • Foto på Acko Ankarberg Johansson på besök på sjukhus. En man i kostym står i bakgrunden.

   I Nyköping besökte sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson Nyköpings lasarett och Vårdcentralen Åsidan. Regionstyrelsen ordförande Christoffer Öqvist deltog vid hela besöket.

   Foto: Joel Apelthun/Regeringskansliet

  • Kvinna blir fotograferad utomhus.

   Under besöket i Nyköping hann ministern också att träffa lokalmedia.

   Foto: Joel Apelthun/Regeringskansliet

  Sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson besökte Region Sörmland och residensstaden Nyköping som del av sin regionturné. Ministern besökte Vårdcentralen Åsidan och Nyköpings lasarett.

Foto: Maskot

Hälso- och sjukvården är en av regeringens prioriteringar

Patientens bästa står i centrum när hälso- och sjukvården reformeras. Regeringen och dess samarbetsparti har enats om reformer som bland annat ska kapa vårdköerna, öka tillgängligheten, förbättra effektiviteten och jämlikheten i hälso- och sjukvården samt förbättra arbetsmiljö och kompetensförsörjning för anställda inom vården.

Foto: Magnus Liljegren/Regeringskansliet

Cancervården en prioriterad fråga för regeringen

Cancer är en sjukdom som berör oss alla och majoriteten av alla svenskar har antingen drabbats av cancer, kommer att drabbas eller har någon närstående som drabbats. Därför är cancervården en prioriterad fråga för regeringen.

Regeringen fortsätter att prioritera förbättringar i äldreomsorgen - 14 miljoner kronor till utvecklingsprojekt inom demensområdet

Regeringen beviljar Svenskt Demenscentrum fem miljoner kronor, de två nationella kvalitetsregistren inom demensområdet totalt sex miljoner kronor samt Nationellt kompetenscentrum anhöriga tre miljoner kronor. Pengarna ska gå till att genomföra projekt som ska öka kvaliteten och ge en mer jämlik vård och omsorg för personer med kognitiv sjukdom, såsom demenssjukdom, samt att stötta anhöriga.

Acko Ankarberg Johansson håller i en mikrofon och talar.
Sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson stod värd för en hearing om en kommande nationell strategi för sällsynta hälsotillstånd. Foto: Magnus Liljegren/Regeringskansliet

Regeringen påbörjar arbetet med en nationell strategi för sällsynta hälsotillstånd

För att alla patienter ska kunna erbjudas god vård efter behov och på lika villkor behövs en nationell strategi för sällsynta hälsotillstånd. Den 29 november bjöd därför sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson in till en hearing för att diskutera vad en nationell strategi på området bör inkludera för att förbättra livet för patienter med sällsynta hälsotillstånd, med fokus på hälso- och sjukvården.

Innehåll om sjukvård

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 1900 träffar.