Sjukvård

Sjukvård handlar om de insatser som görs för att vårda dem som är sjuka och att utveckla vården. Vården ska vara jämlik, jämställd och tillgänglig och erbjudas utifrån behov på lika villkor.

Ansvariga för sjukvård

Ansvarigt statsråd

Acko Ankarberg Johansson Sjukvårds­minister

Ansvarigt departement

Aktuellt om sjukvård

  • Tre uppdrag ska bidra till en mer tillgänglig, jämlik och kunskapsbaserad vård för flickor och kvinnor

    Regeringen avser att besluta om tre uppdrag till olika myndigheter som ska bidra till utvecklingen av en god hälso- och sjukvård för flickor och kvinnor. De rör bland annat en stärkt tillsyn av mödrahälsovård och förlossningsvård, insatser för en jämlik hälso- och sjukvård med fokus på sjukdomar som främst drabbar kvinnor och flickor samt insatser för att stödja en jämlik och kunskapsbaserad hälso- och sjukvård för personer som har utsatts för sexuellt våld.

  • Ministrarna presenterade aktuella frågor i möte med Patientrådet

    Socialminister Jakob Forssmed och sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson.
    Socialminister Jakob Forssmed och sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson. Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

    Den 22 februari mötte socialminister Jakob Forssmed och sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson medlemmarna i Patientrådet. Patientrådet är ett viktigt forum för dialog mellan regeringen och de organisationer som företräder patienters och deras närståendes intressen. På mötet presenterade ministrarna aktuella frågor på regeringens bord i frågor som rör folkhälsa och sjukvård.

Spaniens hälsominister Carolina Darias San Sebastián, Stella Kyriakides, kommissionsledamot med ansvar för hälsa och livsmedelssäkerhet och Sveriges sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson.
Spaniens hälsominister Carolina Darias San Sebastián, Stella Kyriakides, kommissionsledamot med ansvar för hälsa och livsmedelssäkerhet och Sveriges sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson. Foto: Boris Vasic/Regeringskansliet

Högnivåkonferens om målet att utrota ojämlikhet inom cancervården i EU

Högnivåkonferensen om cancer ”Equity, Excellence and Innovation: Modern Cancer Care for All” ägde rum i Stockholm den 1 februari. Sveriges ordförandeskap i Europeiska unionens råd och Europeiska kommissionen stod tillsammans värd för konferensen som samlade cancerexperter från hela EU, högnivådelegater och företrädare för europeiska cancerorganisationer.

Bild på sjukvårdsministern
Sjukvårdsminister Acko Anckarberg Johansson på en pressträff. Bild: Regeringskansliet

Regeringen föreslår åtgärder för att förbättra tillgången på läkemedel

Regeringen föreslår i en proposition flera åtgärder för att förbättra tillgången på läkemedel och underlätta hanteringen av bristsituationer. Bland annat föreslås att sanktionsavgifter ska kunna tas ut av företag som inte informerar om kommande brist på läkemedel och stärkt lagerhållning. Lagändringarna ska bidra till att öka beredskapen i en eventuell kris och förebygga bristsituationer i vardagen.

Illustration: Regeringskansliet

Regeringens arbete med stärkt kompetensförsörjning inom hälso- och sjukvården

Personalen är hälso- och sjukvårdens viktigaste resurs, och en av regeringens prioriterade frågor är att lösa de bemanningsproblem som hälso- och sjukvården har. Arbetet med att säkra kompetensförsörjningen är långsiktigt, och för att klara vårdens behov i hela landet anser regeringen att det nationella åtagandet för kompetensförsörjningen behöver stärkas.

Porträtt av Acko Ankarberg Johansson
Sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

Nationell statlig vårdförmedling för att öka tillgängligheten till vård och korta vårdköerna

Regeringen avsätter 100 miljoner kronor 2023 för att inrätta en nationell statlig vårdförmedling. Genom att bland annat synliggöra var ledig och tillgänglig kapacitet finns i landet ska väntande patienter snabbare kunna erbjudas vård på annan plats där kapacitet finns. Hör sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson berätta mer om satsningen.

Innehåll om sjukvård

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 1605 träffar.