Sjukvård

Sjukvård handlar om de insatser som görs för att vårda dem som är sjuka och att utveckla vården. Vården ska vara jämlik, jämställd och tillgänglig och erbjudas utifrån behov på lika villkor.

Ansvariga för sjukvård

Ansvarigt statsråd

Acko Ankarberg Johansson Sjukvårds­minister

Ansvarigt departement

Aktuellt om sjukvård

 • Tillgång till läkemedel i fokus på informellt hälsoministermöte

  Sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson skakar hand med Stella Kyriakides, europeisk kommissionär för hälsa och livsmedelssäkerhet.
  Sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson hälsar på Stella Kyriakides, europeisk kommissionär för hälsa och livsmedelssäkerhet, vid det informella mötet för EU:s hälsoministrar. Foto: Josefine Stenersen/Regeringskansliet

  Sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson stod den 4-5 maj värd för ett informellt EU-möte, som främst riktar sig till ministrarna ansvariga för hälso- och sjukvårdsfrågor i EU:s medlemsstater. Det informella mötet hade tillgång till läkemedel som övergripande tema. Programmet fokuserade på läkemedelsbrist och krisberedskap, och mer allmänt på hur EU och medlemsstaterna kan säkerställa tillgång till läkemedel – både nya och äldre – i det dagliga arbetet i icke kristid. Mötet fokuserade även på vikten av att återställa balansen mellan tillgång till läkemedel och överkomlig prissättning för dessa i EU.

 • Startskottet för framtidens cancerpolitik

  • Statsminister Ulf Kristersson står bakom ett vitt talarpodium och håller tal.

   Statsminister Ulf Kristersson invigningstalade på regeringens cancerhearing den 29 mars 2023.

   Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

  • Porträtt av sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson

   Sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson har ansvaret för cancerfrågan i regeringen.

   Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

  • Porträtt av Tarek Arnaout.

   Under mötet talade även Tarek Arnaout från organisationen Ung Cancer och som själv haft cancer som ung.

   Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

  • Gruppbild på statsminister Ulf Kristersson, sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson och Tarek Arnaout från organisationen Ung Cancer.

   Statsminister Ulf Kristersson, sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson och Tarek Arnaout från organisationen Ung Cancer.

   Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

  På onsdagen den 29 mars bjöd regeringen in representanter från olika delar av vårdprofessionen, civilsamhället, myndigheter och patientrepresentanter till en hearing om nästa steg inom cancervården, inklusive barncancervården. Bland inledningstalarna fanns bland andra statsminister Ulf Kristersson och sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson.

Spaniens hälsominister Carolina Darias San Sebastián, Stella Kyriakides, kommissionsledamot med ansvar för hälsa och livsmedelssäkerhet och Sveriges sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson.
Spaniens hälsominister Carolina Darias San Sebastián, Stella Kyriakides, kommissionsledamot med ansvar för hälsa och livsmedelssäkerhet och Sveriges sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson. Foto: Boris Vasic/Regeringskansliet

Högnivåkonferens om målet att utrota ojämlikhet inom cancervården i EU

Högnivåkonferensen om cancer ”Equity, Excellence and Innovation: Modern Cancer Care for All” ägde rum i Stockholm den 1 februari. Sveriges ordförandeskap i Europeiska unionens råd och Europeiska kommissionen stod tillsammans värd för konferensen som samlade cancerexperter från hela EU, högnivådelegater och företrädare för europeiska cancerorganisationer.

Bild på sjukvårdsministern
Sjukvårdsminister Acko Anckarberg Johansson på en pressträff. Bild: Regeringskansliet

Regeringen föreslår åtgärder för att förbättra tillgången på läkemedel

Regeringen föreslår i en proposition flera åtgärder för att förbättra tillgången på läkemedel och underlätta hanteringen av bristsituationer. Bland annat föreslås att sanktionsavgifter ska kunna tas ut av företag som inte informerar om kommande brist på läkemedel och stärkt lagerhållning. Lagändringarna ska bidra till att öka beredskapen i en eventuell kris och förebygga bristsituationer i vardagen.

Illustration: Regeringskansliet

Regeringens arbete med stärkt kompetensförsörjning inom hälso- och sjukvården

Personalen är hälso- och sjukvårdens viktigaste resurs, och en av regeringens prioriterade frågor är att lösa de bemanningsproblem som hälso- och sjukvården har. Arbetet med att säkra kompetensförsörjningen är långsiktigt, och för att klara vårdens behov i hela landet anser regeringen att det nationella åtagandet för kompetensförsörjningen behöver stärkas.

Porträtt av Acko Ankarberg Johansson
Sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

Nationell statlig vårdförmedling för att öka tillgängligheten till vård och korta vårdköerna

Regeringen avsätter 100 miljoner kronor 2023 för att inrätta en nationell statlig vårdförmedling. Genom att bland annat synliggöra var ledig och tillgänglig kapacitet finns i landet ska väntande patienter snabbare kunna erbjudas vård på annan plats där kapacitet finns. Hör sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson berätta mer om satsningen.

Innehåll om sjukvård

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 1654 träffar.