Hoppa till huvudinnehåll
Regeringsuppdrag från Socialdepartementet

Uppdrag till Socialstyrelsen och Försvarsmakten att vidareutveckla samverkan mellan militär verksamhet och civil sjukvård Diarienummer: S2024/00865

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Socialstyrelsen och Försvarsmakten att vidareutveckla samverkan mellan militär verksamhet och civil sjukvård och tandvård.

Ladda ner:

Myndigheterna ska:

  • ta fram och etablera rutiner för samverkan och ledning mellan respektive myndighet, militärregioner och civila sjukvårdshuvudmän, både i den förberedande planeringen och planeringen vid inträffad händelse. 
  • föra dialog med civilområdesansvariga länsstyrelser, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, regionerna och med andra relevanta aktörer. 
  • senast den 2 december 2024 gemensamt delredovisa och senast den 10 april 2025 gemensamt slutredovisa uppdraget till Regeringskansliet. 
Laddar...