Jämställdhet

Jämställdhet handlar om jämlikhet mellan kvinnor och män som ska ha samma möjlighet att forma samhället och sina egna liv. Området omfattar bland annat frågor som makt, inflytande, ekonomi, hälsa, utbildning, arbete och fysisk integritet. I samband med det nordiska ministerrådsmötet hölls även ett nordiskt-baltiskt möte med samma tema.

Aktuellt om jämställdhet

 • Sverige arrangerade internationell konferens om män och jämställdhet

  Den 15–16 maj var Sverige och jämställdhetsminister Lena Hallengren värd för den fjärde International Conference on Men and Equal Opportunities (ICMEO) i Stockholm. Bland de cirka 300 deltagarna fanns flera europeiska jämställdhetsministrar, forskare och representanter för myndigheter och civilsamhället. I fokus var pojkars och mäns roll och ansvar i jämställdhetsarbetet samt hur vi förändrar sociala normer.

 • Nordiska ministrar möttes om mäns roll i jämställdhetsarbetet

  • Nordiska jämställdhetsministrar i Stockholm.

   Övre raden från vänster: Kira Appel, souschef (Danmark), Jari Partanen, statssekreterare (Finland), Statssekretare Tom Erlend Skaug (Norge) och Lantrådet Katrin Sjögren (Åland). Nedre raden från vänster: Socialminister Eyðgunn Samuelsen (Färöarna), Generalsekreterare Dagfinn Høybråte (Nordiska ministerrådet), Statsråd Lena Hallengren (Sverige) och Social- och jämställdhetsminister Ásmundur Einar Daðason (Island).

   Foto: Jessica Gow/Regeringskansliet

  • Nordiska och baltiska ministrar i Stockholm.

   Kira Appel, souschef (Danmark), Jari Partanen, statssekreterare (Finland), Statssekretare Tom Erlend Skaug (Norge) och Lantrådet Katrin Sjögren (Åland), Socialminister Eyðgunn Samuelsen (Färöarna), Generalsekreterare Dagfinn Høybråte (Nordiska ministerrådet), Statsråd Lena Hallengren (Sverige), Social- och jämställdhetsminister Ásmundur Einar Daðason (Island), Hälso- och arbetsminister Riina Sikkut (Estland), Kārlis Eņģelis, Advisor to the Minister (Lettland) och Vice minster Eitvydas Bingelis (Litauen).

   Foto: Jessica Gow/Regeringskansliet

  • Sveriges jämställdhetsminister Lena Hallengren.

   Sveriges jämställdhetsminister Lena Hallengren.

   Foto: Jessica Gow/Regeringskansliet

  Arbetet med jämställdhet måste involvera pojkar och män, och utmana föreställningar om manlighet. Det tjänar samhället som helhet på. Det var essensen i diskussionen när jämställdhetsminister Lena Hallengren bjöd in sina nordiska ministerkollegor till Stockholm den 16 maj. I samband med mötet hölls också ett nordiskt-baltiskt möte om aktuella jämställdhetsfrågor i länderna.

Illustration: Annika Carlsson

En jämn fördelning av makt och inflytande

Det första jämställdhetspolitiska delmålet är En jämn fördelning av makt och inflytande. Ta del av regeringens hittills genomförda insatser.

Illustration: Annika Carlsson

Ekonomisk jämställdhet

Det andra jämställdhetspolitiska delmålet är Ekonomisk jämställdhet. Ta del av regeringens hittills genomförda insatser.

Illustration: Annica Carlsson

Jämställd utbildning

Det tredje jämställdhetspolitiska delmålet är Jämställd utbildning. Ta del av regeringens hittills genomförda insatser.

Illustration: Annika Carlsson

Jämn fördelning av det obetalda hem- och omsorgsarbetet

Det fjärde jämställdhetspolitiska delmålet är Jämn fördelning av det obetalda hem- och omsorgsarbetet. Ta del av regeringens hittills genomförda insatser.

Illustration: Annika Carlsson

Jämställd hälsa

Det femte jämställdhetspolitiska delmålet är Jämställd hälsa. Ta del av regeringens hittills genomförda insatser.

Illustration: Annika Carlsson

Mäns våld mot kvinnor ska upphöra

Det sjätte jämställdhetspolitiska delmålet är Mäns våld mot kvinnor ska upphöra. Ta del av regeringens hittills genomförda insatser.

Gruppbild regeringen
Sveriges regering. Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

Feministisk regering

Sverige har världens första feministiska regering. Det innebär att jämställdhet är avgörande för regeringens prioriteringar – i beslut och tilldelning av resurser. Kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. Jämställdhet står i centrum, både i det nationella och internationella arbetet. Ta del av vad regeringen gör för att främja jämställdhet mellan kvinnor och män.

Margot Wallström
Utrikesminister Margot Wallström. Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

Feministisk utrikespolitik

Jämställdhet mellan kvinnor och män utgör en grundläggande målsättning för svensk utrikespolitik. Uppfyllandet av kvinnors och flickors grundläggande mänskliga rättigheter utgör såväl en skyldighet inom ramen för internationella åtaganden som en förutsättning för att nå Sveriges bredare utrikespolitiska mål om fred, säkerhet och hållbar utveckling.

För att navigera med tangentbord i sökfilter använder du en kombination av TAB, RETUR och PIL tangenterna. Initialt TABBAR du dig in i filtermodulen. Med fokus på flikarna använder du dig av piltangenterna för att gå mellan flikarna. För att kliva ned i en önskad flik använd TAB

Hjälp: få hjälp med filtret

Du kan filtrera innehållet

Innehållstyper
Innehållstyper
Innehållstyper
Politiknivå
Områden
Områden
Områden
Statsråd
Statsråd
Statsråd
Departement/Övriga avsändare
Välj tidsperiod, skriv in datum i formatet ÅÅÅÅ-MM-DD eller välj från kalendern som visas när du markerar i inmatningsfältet

Ditt urval

Hittar du inte vad du söker? Sök i allt innehåll.

Sök

Totalt 1094 träffar.

Visa som
Antal träffar per sida