Jämställdhet i statens budget

Område Jämställdhet omfattas av anslag 3:1 Särskilda jämställdhetsåtgärder som är en del av utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering i statens budget.

Området omfattar följande anslag:

3:1 Särskilda jämställdhetsåtgärder
3:2 Jämställdhetsmyndigheten
3:3 Bidrag för kvinnors organisering

Mer om statens budget

Den 15 november 2018 lämnade övergångsregeringen budgetpropositionen för 2019 till riksdagen. Den 12 december beslutade riksdagen om ramarna för statens utgifter. Riksdagens rambeslut innebär förändringar i förhållande till övergångsregeringens budgetförslag.