Jämställdhet i statens budget

Uppdaterad

Området Jämställdhet är en del av utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet i statens budget.

Området omfattar följande anslag: 
3:1 Särskilda jämställdhetsåtgärder
3:2 Jämställdhetsmyndigheten
3:3 Bidrag för kvinnors organisering

Mer om statens budget

Den 20 september lämnade regeringen budgetpropositionen för 2024 samt höständringsbudgeten för 2023 till riksdagen.