Regional utveckling

Den regionala utvecklingspolitiken handlar om åtgärder för att ta tillvara hela landets utvecklingskraft och sysselsättningsmöjligheter. Området omfattar frågor som regionala utvecklingsstrategier, regionala företagsstöd, stöd till kommersiell service och EU:s regionalfondsprogram.

Ansvariga för regional utveckling

Ansvarigt statsråd

Peter Kullgren
Peter Kullgren Landsbygds­minister

Ansvarigt departement

Aktuellt om regional utveckling

  • Regeringskansliets nya organisation

    Vid årsskiftet genomförs den departementsombildning som regeringen tidigare aviserat. Det är två nya departement som tillkommer och tre som upphör.

  • Nyhetsflöde och publiceringar

    Nyheter och publicerade dokument som pressmeddelanden, propositioner eller lagrådsremisser finns i listan nedan. Listan är förfiltrerad att visa ut innehåll som är uppmärkt med det aktuella området. Du kan göra ytterligare urval i listan för att sortera ut det du är intresserad av.

Innehåll om regional utveckling

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 105 träffar.