Sveriges regionalpolitiska prioriteringar som ordförande för Nordiska ministerrådet är attraktivitet, konkurrenskraft och robusthet

Publicerad

I dag den 13 februari informerar landsbygdsminister Peter Kullgren riksdagens näringsutskott om Sveriges program för regionalpolitik under sitt ordförandeskap för Nordiska ministerrådet. Sverige prioriterar tre områden: Nordens attraktivitet, konkurrenskraft och robusthet.

Den 1 januari inleddes det svenska ordförandeskapet i Nordiska ministerrådet 2024, det officiella samarbetsorganet för de nordiska regeringarna.

Under ordförandeskapet kommer rådet för regionalpolitik prioritera Nordens attraktionskraft, konkurrenskraft och robusthet. Särskild vikt läggs vid regionalpolitikens bidrag till hanteringen av olika störningar och kriser i samhället och hur den kan bidra till att säkra utveckling, närvaro och beredskap i Nordens regioner, gles- och landsbygder.

Sverige kommer arrangera ett nordiskt ministermöte för regionalpolitik i Karlstad den 17–18 juni.

– Möjligheten att skapa sig ett gott liv, kunna driva företag, studera och i trygghet bilda familj ska finnas oavsett var man bor i Norden. Vi behöver därför ha ett Norden som är fortsatt attraktivt, konkurrenskraftigt och robust, säger landsbygdsminister Peter Kullgren.

Presskontakt

Mattias Svensson
Pressekreterare hos landsbygdsminister Peter Kullgren
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-110 51 67
e-post till Mattias Svensson