Statlig förvaltning

Statlig förvaltning handlar om att ge statliga myndigheter verktyg och förutsättningar för att kunna genomföra de beslut som regeringen och riksdagen har fattat. Området omfattar bland annat ledning, styrning och organisation i staten, utveckling av service och effektivitet, staten som arbetsgivare, regional samordning i länen, statens ansvar som arbetsgivare samt skötsel och förvaltning av statens fastigheter.

Ansvariga för statlig förvaltning

Ansvarigt statsråd

Erik Slottner Civil­minister

Ansvarigt departement

Aktuellt om statlig förvaltning

    Innehåll om statlig förvaltning

    RSS Mail
    Prenumerera

    Totalt 583 träffar.