Statlig förvaltning i statens budget

Statlig förvaltning är en del av utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och statförvaltning i statens budget samt anslagen 1:1 Kungliga hov- och slottsstaten samt 5:1 Länsstyrelserna mm i utgiftsområde 1 Rikets styrelse.

Området omfattar följande anslag i utgiftsområde 2:

1:1 Statskontoret
1:2 Kammarkollegiet
1:4 Arbetsgivarpolitiska frågor
1:5 Statliga tjänstepensioner mm
1:8 Ekonomistyrningsverket
1:9 Statistiska centralbyrån
1:15  Statens servicecenter

Mer om statens budget

Den 20 september lämnade regeringen budgetpropositionen för 2024 samt höständringsbudgeten för 2023 till riksdagen.