Hoppa till huvudinnehåll

Tillgänglighetsredogörelse regeringen.se

Det här är regeringens och Regeringskansliets gemensamma webbplats. Denna sida beskriver hur regeringen.se uppfyller krav enligt lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Den ska kunna uppfattas, hanteras och förstås av så många användargrupper som möjligt, oavsett funktionsvariationer och oberoende av vilka hjälpmedel som används. 

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

E-post till Förvaltningsavdelningens registrator

Kontaktformulär 

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning (Digg) har ansvaret för tillsyn enligt lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Myndigheten för digital förvaltnings webbplats

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är inte i alla delar förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. De delar som inte är helt tillgängliga beskrivs nedan.

Innehåll som inte är tillgängligt

Det innehåll som beskrivs nedan är på ett eller annat sätt inte helt tillgängligt:

 • Om delar av innehållet på en webbsida är på ett annat språk än det som angetts för sidan kan inte en skärmläsare läsa upp detta innehåll med rätt uttal.
 • Det finns några brister i hur webbplatsen följer den kodstandard som den utvecklats mot. En webbplats bör följa vald kodstandard fullt ut för att fungera för så många som möjligt.
 • Alla pdf-dokument är inte helt tillgängliga. Bland annat publiceras många pdf-dokument på regeringen.se där grunddokumentet inte framställts i Regeringskansliet. Då kan det vara svårt att i efterhand skapa en fullt ut tillgänglig pdf. Kända brister:  
  • Vissa pdf-dokument är inte skapade på rätt sätt (taggade) så att de fungerar med skärmläsare.
  • Bilder och diagram saknar i vissa dokument alternativtexter.
  • Tabeller saknar i vissa dokument tabellrubriker.

Vår ambition är att ha åtgärdat alla kända tillgänglighetsproblem avseende webbplatsens funktionalitet senast den 30 april 2021. Vissa pdf-dokument kommer det dock vara svårt att kunna tillgänglighetsanpassa i efterhand. Regeringskansliet förbättrar löpande sina egna dokumentmallar avseende tillgänglighet och genomför utbildningar i hur man skapar tillgängliga pdf-dokument för att öka tillgängligheten.

Innehåll som inte omfattas av lagen

Viss typ av innehåll undantas från lagen, exempelvis:

 • direktsändningar av tidsberoende medier
 • förinspelade tidsberoende medier som offentliggjorts före den 23 september 2020
 • dokument som är publicerade före 23 september 2018 (förutsatt att det inte är det enda sättet för en användare av den digitala tjänsten att uträtta ett administrativt ärende, t.ex. att fylla i en blankett).

Mer om undantagen på Myndigheten för digital förvaltnings webbplats 

Om du behöver innehåll från regeringen.se som inte är tillgängligt för dig och som är undantaget från lagens tillämpningsområde, kan du kontakta oss.

Kontakta Regeringskansliet 

Hur vi testat webbplatsen

Vi har gjort en självskattning (intern testning) av regeringen.se.

Den senaste bedömningen gjordes den 3 september 2020.

Laddar...