Generellt kontaktformulär

Det finns två alternativ för att kunna skicka e-post till en person eller mottagare på Regeringskansliet i det fall en besökare inte har Javascript aktiverat. E-post till statsråden eller till departementen skickas till respektive departements registrator.

1. Besökaren kan själv "bygga ihop" den tänkta e-postadressen.  E-postadresserna till departementens respektive registrator är till exempel uppbyggd enligt följande:

departementsnamnet.registrator@regeringskansliet.se.

Mer om hur e-postadresserna är uppbyggda finns på sidan E-post till regeringen och departementen.
E-post till regeringen och departementen

2. Besökaren kan använda formuläret på denna sida, som går till Regeringskansliets förvaltningsavdelnings registrator.

Detta formulär är till för dig som inte har Javascript aktiverat och/eller inte vill använda ditt eget e-postprogram.

Kontakt

Registrator, Regeringskansliets förvaltningsavdelning
Telefon (växel) 08-405 10 00
Fax 08-24 46 31
e-post till Registrator, Regeringskansliets förvaltningsavdelning