Generellt kontaktformulär

Det finns två alternativ för att kunna skicka e-post till en person eller mottagare på Regeringskansliet i det fall en besökare inte har Javascript aktiverat. E-post till statsråden eller till departementen skickas till respektive departements registrator.

Besökare kan använda formuläret på denna sida, som går till Regeringskansliets förvaltningsavdelnings registrator.

Besökare kan också själv "bygga ihop" den tänkta e-postadressen.  E-postadresserna till departementens respektive registrator är till exempel uppbyggd enligt följande:

departementsnamnet.registrator@regeringskansliet.se.

Mer om hur e-postadresserna är uppbyggda finns på sidan E-post till regeringen och departementen.
E-post till regeringen och departementen

Formulär för dig som inte har Javascript aktiverat och/eller inte vill använda ditt eget e-postprogram.

Kontakt

Registrator, Regeringskansliets förvaltningsavdelning
Telefon (växel) 08-405 10 00
Fax 08-24 46 31
e-post till Registrator, Regeringskansliets förvaltningsavdelning

Allmän handling

I princip all post till regeringen och Regeringskansliet blir allmän handling. Det innebär bland annat att allmänheten och massmedia har rätt att begära att få ta del av innehållet.