Migration och asyl

Svensk migrationspolitik omfattar flykting- och invandringspolitik, återvändande, stöd för återvandring och kopplingen mellan migration och utveckling. Den inbegriper även samarbetet på internationell nivå kring dessa frågor. Området omfattar också frågor om svenskt medborgarskap.

Ansvariga för migration och asyl

Ansvarigt statsråd

Maria Malmer Stenergard Migrations­minister

Ansvarigt departement

Aktuellt om migration och asyl

  • Överlämning av betänkandet Kunskapskrav för permanent uppehållstillstånd

    Den 29 maj har den särskilda utredaren, kammar­rättsrådet Fredrik Fries, över­lämnat sitt betänkande till migrations­minister Maria Malmer Stenergard. Utred­ningen föreslår att det ska införas krav på kunskaper i det svenska språket och om det svenska sam­hället för att perma­nent uppe­hålls­tillstånd ska beviljas.

  • Redovisning av uppdrag om högkvalificerad arbetskraftsinvandring

    I Migrations­verkets reglerings­­brev för 2023 gav regeringen myndig­­heten i uppdrag att främja hög­­kvalifi­­cerad arbets­kraft till Sverige. Vid en pressträff med migrations­­minister Maria Malmer Stenergard i dag presen­­terade myndig­heten resultatet – en ny modell för hur hög­kvalifi­cerad arbets­kraft snabbare ska komma till Sverige.

  • Situationen i Ukraina

    Migrationsverket har på sin webbplats samlad information och frågor och svar med anled­ning av situ­a­tionen i Ukraina. Här finns infor­ma­tion för dig som kommer till Sverige från Ukraina, på olika språk.

Innehåll om migration

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 626 träffar.