Migration och asyl

Svensk migrationspolitik omfattar flykting- och invandringspolitik, återvändande, stöd för återvandring och kopplingen mellan migration och utveckling. Den inbegriper även samarbetet på internationell nivå kring dessa frågor. Området omfattar också frågor om svenskt medborgarskap.

Ansvariga för migration och asyl

Ansvarigt statsråd

Morgan Johansson, Justitie- och migrations­minister
Morgan Johansson Justitie- och migrations­minister

Ansvarigt departement

Aktuellt om migration och asyl

  • Regeringen föreslår ändrade regler i utlänningslagen

    Regeringen har lämnat över en proposition till riksdagen med förslag på ändringar i utlänningslagen. Ändringarna föreslås för att den svenska migrationspolitiken ska vara långsiktigt hållbar, med ett humant, rättssäkert och effektivt regelverk som inte väsentligen avviker från de i andra EU-länder.

    – Nu tar vi nästa steg mot ett regelverk som syftar till en långsiktigt hållbar migrationspolitik och som samtidigt är utformat så att ordningen med tidsbegränsade uppehållstillstånd som huvudregel inte får orimliga effekter, säger justitie- och migrationsminister Morgan Johansson.

Innehåll om migration

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 1152 träffar.