Migration och asyl

Svensk migrationspolitik omfattar flykting- och invandringspolitik, återvändande, stöd för återvandring och kopplingen mellan migration och utveckling. Den inbegriper även samarbetet på internationell nivå kring dessa frågor. Området omfattar också frågor om svenskt medborgarskap.

Ansvariga för migration och asyl

Ansvarigt statsråd

Morgan Johansson, Justitie- och migrations­minister
Morgan Johansson Justitie- och migrations­minister

Ansvarigt departement

Aktuellt om migration och asyl

  • Krav på kunskaper i svenska och samhällskunskap för svenskt medborgarskap

    I dag tog justitie- och migrationsminister Morgan Johansson emot ett delbetänkande om språk- och samhällskunskapskrav för svenskt medborgarskap. Utredare Mari Andersson, t.f. kammarrättspresident vid Kammarrätten i Stockholm, presenterade utredningens förslag.

  • Brexit – brittiska medborgares rättigheter i Sverige efter övergångsperioden

    Den 1 december trädde bestämmelser i kraft som innebär att britter som bor i Sverige vid årsskiftet kommer att behöva ansöka om uppehållsstatus hos Migrationsverket. Storbritannien lämnade EU den 1 februari 2020, men hela 2020 är en övergångsperiod då EU-rätten fortfarande gäller för Storbritannien. Efter årsskiftet träder särskilda bestämmelser i utträdesavtalet in.

Innehåll om migration

Prenumerera

Totalt 1098 träffar.