Nordiska frågor

Norden ska bli världens mest hållbara och integrerade region. Det är visionen för år 2030 som antogs av de nordiska statsministrarna den 20 augusti 2019. Sverige fortsätter att arbeta aktivt inom det nordiska samarbetet för ett mer hållbart, gränslöst och integrerat Norden. De nordiska länderna prioriterar nu gemensamt klimatfrågan högt. Vi står kollektivt bakom 1,5-gradersmålet och har enats om att de nordiska länderna ska bli koldioxidneutrala.

Ansvariga för nordiska frågor

Ansvarigt statsråd

Anna Hallberg, utrikeshandels­minister och ­minister med ansvar för nordiska frågor
Anna Hallberg Utrikeshandels­minister och ­minister med ansvar för nordiska frågor

Ansvarigt departement

Aktuellt om nordiska frågor

  • Nordiskt samarbete

    De nordiska flaggorna
    Foto: Johannes Jansson/norden.org Foto: Johannes Jansson/norden.org

    Samarbetet mellan de nordiska länderna är bland de äldsta och mest omfattande regionala samarbetena i världen. Det politiska samarbetet bygger på gemensamma värderingar och en vilja att bidra till en dynamisk utveckling och öka Nordens kompetens och konkurrenskraft.

Innehåll om Nordiska frågor

Prenumerera

Totalt 24 träffar.