Hoppa till huvudinnehåll

Sveriges viljeinriktning för det nordiska transportsamarbetet 2024

Publicerad

Under Sveriges ordförandeskap i Nordiska ministerrådet 2024 ankommer det på Sverige att också leda det informella nordiska transportsamarbetet. Inriktningen är att arbeta med prioriteringarna i Nordiska ministerrådets Vision 2030 och handlingsplanen för ett grönt, konkurrenskraftigt och socialt hållbart Norden.

Ladda ner:

Sverige avser fortsatt fokusera på de områden som lyftes inom ramen för det isländska ordförandeskapet, såsom elektrifiering, gröna sjöfartskorridorer och stärkt beredskap. Även arbetet med att undanröja gränshinder och stärka integrationen i Norden bör fortsätta.

Laddar...