Justitie­departementet

Justitiedepartementet ansvarar för rättsväsendets myndigheter, bland annat polisen, åklagarväsendet, domstolarna, kriminalvården samt för migrations- och asylfrågor och krisberedskap. Justitiedepartementet ansvarar för lagstiftningen inom områdena statsrätt och allmän förvaltningsrätt, civilrätt, processrätt, straffrätt samt migrations- och asylrätt.

Aktuellt från Justitiedepartementet

  • Regeringen föreslår ytterligare skärpta straff för vapenbrott

    I en lagrådsremiss föreslår regeringen straffskärpningar gällande innehav och smuggling av illegala vapen och explosiva varor. Förslagen, som inrikesminister Mikael Damberg presenterade vid en webbsänd pressträff på fredagsmorgonen, är en del i regeringens 34-punktsprogram med åtgärder mot kriminella nätverk.

  • Förlängning av tillfälligt inreseförbud till EU via Sverige med anledning av covid-19

    Regeringen har i dag beslutat att förlänga det tillfälliga inreseförbudet till EU via Sverige till och med den 15 juni 2020. Beslutet har fattats efter rekommendation av Europeiska kommissionen. Syftet med inreseförbudet är på samma sätt som tidigare att mildra effekterna av coronavirusets spridning och minska utbrottet av covid-19.

Innehåll från Justitiedepartementet

Prenumerera

Totalt 5574 träffar.