Justitie­departementet

Justitiedepartementet ansvarar för rättsväsendets myndigheter, bland annat polisen, åklagarväsendet, domstolarna, kriminalvården samt för migrations- och asylfrågor och krisberedskap. Justitiedepartementet ansvarar för lagstiftningen inom områdena statsrätt och allmän förvaltningsrätt, civilrätt, processrätt, straffrätt samt migrations- och asylrätt.

Ansvariga statsråd

Morgan Johansson, Justitie- och migrations­minister
Morgan Johansson Justitie- och inrikes­minister
Anders Ygeman, energi- och digitaliseringsminister
Anders Ygeman Integrations- och migrations­minister

Aktuellt från Justitiedepartementet

 • Förslag att preskriptionstiden för allvarliga brott förlängs

  I dag har justitie- och inrikes­minister Morgan Johansson tagit emot ett betänkande med förslag på längre preskrip­tions­tider för allvarliga brott, såsom våldtäkt, rån och grov misshandel. I betänkandet föreslås även att fängelse­straff som inte avtjänats aldrig ska preskriberas.

 • Modernare regler för användning av tvångsmedel

  Tillgång till elektro­nisk bevisning blir allt viktigare i brotts­utred­ningar men lag­stiftningen har släpat efter. Regeringen går därför fram med förslag på flera moderni­seringar för att polis och åklagare ska kunna säkra elektro­niska bevis i större utsträckning än tidigare. Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson presenterade förslagen vid en webbsänd pressträff.

 • Ändringar i inreseförbud för resande till Sverige

  Grafik: Regeringskansliet

  Regeringen har beslutat om ändringar i det tillfälliga inreseförbudet till Sverige. Ändringarna innebär att ett generellt inreseförbud återinförs för personer bosatta i Namibia samt att personer som kan visa upp vaccinationsintyg utfärdade i Togo undantas från inreseförbudet och testkravet.

  Inreseförbuden vid resor från EU/EES och från övriga länder (tredjeland) gäller till och med den 31 januari 2022. Läs mer om inreseförbudet, vilka undantag som finns och vad som gäller för inresa från olika länder på sidan "Frågor och svar om inreseförbud till Sverige".

Innehåll från Justitiedepartementet

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 6619 träffar.