Justitie­­departementet

Justitiedepartementet ansvarar för rättsväsendets myndigheter, bland andra polisen, åklagarna, domstolarna och kriminalvården. Departementet ansvarar också för migrationsfrågor. Lagstiftningen inom statsrätt och allmän förvaltningsrätt, civilrätt, processrätt, straffrätt, allmän ordning och säkerhet samt migrations- och asylrätt ligger inom departementets ansvarsområde.

Aktuellt från Justitiedepartementet

  • Vistelseförbud ska motverka brottslig verksamhet och skapa trygghet

    Regeringen har beslutat en lagrådsremiss med förslag som innebär att personer kan förbjudas att vistas inom ett avgränsat område, exempelvis ett torg, en skolgård eller en stadsdel. Syftet är att öka tryggheten på allmänna platser och förhindra brottslig verksamhet där.

  • Utredningen om utvärdering av hemlig dataavläsning har överlämnat sitt betänkande till regeringen

    Justitieminister Gunnar Strömmer tog emot Utredningen om utvärdering av hemlig dataavläsning.
    Justitieminister Gunnar Strömmer tog emot Utredningen om utvärdering av hemlig dataavläsning. Foto: Linnea Engberg/Regeringskansliet

    Justitieminister Gunnar Strömmer har tagit emot betänkandet Hemlig dataavläsning – utvärdering och permanent lagstiftning. I betänkandet föreslås bland annat att lagen om hemlig dataavläsning, som är tidsbegränsad till mars 2025, ska permanentas.

Innehåll från Justitiedepartementet

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 5344 träffar.