Justitie­departementet

Justitiedepartementet ansvarar för rättsväsendets myndigheter, bland annat polisen, åklagarväsendet, domstolarna, kriminalvården samt för migrations- och asylfrågor och krisberedskap. Justitiedepartementet ansvarar för lagstiftningen inom områdena statsrätt och allmän förvaltningsrätt, civilrätt, processrätt, straffrätt samt migrations- och asylrätt.

Aktuellt från Justitiedepartementet

  • Max åtta personer vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar

    Regeringen har fattat beslut om att det som huvudregel är förbjudet att anordna allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än åtta deltagare. Syftet är att motverka smittspridningen av covid-19. Regeringen har också beslutat om ett undantag för sammankomster för religionsutövning som hålls med anledning av dödsfall, om antalet deltagare inte är fler än 20. Det tidigare undantaget för sammankomster och tillställningar som hålls på serveringsställen tas bort.

    En teckenspråkstolkad version av sändningen finns i pressmeddelandet.

  • Förslag om förbud mot att hålla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än åtta deltagare

    En promemoria med förslag som innebär att det som huvudregel är förbjudet att anordna allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än åtta deltagare har i dag skickats ut på remiss. Förslaget presenterades vid en digital pressträff med statsminister Stefan Löfven tillsammans med inrikesminister Mikael Damberg, finansmarknads- och bostadsminister Per Bolund, socialminister Lena Hallengren samt Folkhälsomyndighetens generaldirektör Johan Carlson.

Tillfälligt inreseförbud till Sverige förlängs till och med den 22 december

För att mildra effekterna av coronavirusets spridning råder ett tillfälligt inreseförbud till EU via Sverige. Regeringen har beslutat att förlänga inreseförbudet till och med den 22 december 2020. Förbudet är försett med olika undantag, bland annat undantas personer som är bosatta i vissa angivna länder.

Bättre möjligheter för polisen att söka efter vapen och andra farliga föremål

Utredaren Gunnel Lindberg, ordförande i Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden, har överlämnat sin promemoria om bättre möjligheter till husrannsakan till inrikesminister Mikael Damberg. Utredningen är en del av regeringens 34-punktsprogram med ytterligare åtgärder mot gängkriminalitet. I samband med överlämnandet hölls en pressträff.

Förändringar i förordningen om förbud mot att hålla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar

För att komma tillrätta med den trängsel som visat sig råda på nattklubbar har regeringen i dag beslutat att offentliga danstillställningar för fler än 50 personer åter ska förbjudas. Regeringen har också beslutat om ett nytt undantag från förbudsförordningen som möjliggör allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med högst 300 sittande deltagare, inte 500 som tidigare diskuterats. Ändringarna gäller från och med den 1 november.

En teckenspråkstolkad version av pressträffen finns i pressmeddelandet.

Ett starkare civilt försvar – för ett säkrare och tryggare Sverige

I budgetpropositionen för 2021 föreslog regeringen att civilt försvar tillförs 1 miljard kronor redan 2021. Tillsammans med de medel som tillfördes 2018 innebär regeringens förslag att civilt försvar sammanlagt förstärks med 4,2 miljarder kronor 2025. I dag presenterade inrikesminister Mikael Damberg och finansmarknads- och bostadsminister Per Bolund den närmare inriktningen på hur Sveriges civila försvar ska återuppbyggas.

Innehåll från Justitiedepartementet

Prenumerera

Totalt 5835 träffar.