Justitie­departementet

Justitiedepartementet ansvarar för rättsväsendets myndigheter, bland annat polisen, åklagarväsendet, domstolarna, kriminalvården samt för migrations- och asylfrågor och krisberedskap. Justitiedepartementet ansvarar för lagstiftningen inom områdena statsrätt och allmän förvaltningsrätt, civilrätt, processrätt, straffrätt samt migrations- och asylrätt.

Aktuellt från Justitiedepartementet

  • Ökade befogenheter för polisen att söka efter vapen och andra farliga föremål

    I dag har inrikesminister Mikael Damberg presenterat ett förslag för bättre verktyg i brottsbekämpningen. Regeringen avser i morgon att besluta en lagrådsremiss med förslag till nya regler om husrannsakan för att söka efter vapen och andra farliga föremål. Inrikesministern gav också en uppdaterad lägesbild om skjutningar och sprängningar.

  • Utredning föreslår en ny lag om fri hyressättning vid nyproduktion av bostäder

    I dag har justitie- och migrationsminister Morgan Johansson tagit emot betänkandet Fri hyressättning vid nyproduktion av bostäder.

    I utredningen föreslås det en modell för fri hyressättning vid nyproduktion som ska bidra till att skapa fler tillgängliga hyresbostäder. Utredningen omfattar endast de lägenheter som nyproduceras, vilket är drygt en procent av det totala antalet hyreslägenheter. Befintliga bostadslägenheter omfattas inte av förslagen.

Utredning föreslår flera straffskärpningar för sexualbrott

Justitie- och migrations­minister Morgan Johansson har tagit emot betänkandet Ett förstärkt skydd mot sexuella kränkningar. Utredningen föreslår bland annat att straff­skalorna för flertalet sexual­brott ska skärpas. Den särskilde utredaren, hovrättsrådet Göran Nilsson, har haft i uppdrag att överväga ytterligare åtgärder i skärpande och förtydligande riktning när det gäller sexuella kränkningar.

Förlängt inreseförbud för resande till Sverige men inreserestriktionerna från de nordiska länderna upphävs

Regeringen har beslutat om fortsatt inreseförbud till Sverige för resor från tredje land, det vill säga utanför EU/EES. Inreseförbudet för resor från länder inom EU/EES, som innebär förbud mot att resa in i Sverige om inte ett negativt covid-19 test kan visas upp, förlängs också. Däremot undantas de nordiska länderna från inreserestriktionerna från och med den 31 maj.

Regeringen har beslutat att förlänga inreseförbudet från EU/EES till och med den 30 juni 2021 och inreseförbudet från övriga länder till och med den 31 augusti 2021. En teckenspråkstolkad version av sändningen finns i pressmeddelandet.

Regeringen tog emot utredning med flera lagförslag mot tystnadskulturen

Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson har i dag tagit emot betänkandet En stärkt rättsprocess och en ökad lagföring. Bland annat lämnas lagförslag för ett förbättrat stöd och skydd för vittnen och att det införs en möjlighet till strafflindring för den som medverkar till utredning av någon annans brottslighet, så kallade kronvittnen.

Utredningen omfattar flera punkter i regeringens 34-punktsprogram med ytterligare åtgärder mot gängkriminaliteten.

Mäns våld mot kvinnor ska upphöra

Att stoppa mäns våld mot kvinnor är en prioriterad fråga för regeringen. Statsministern har gett jämställdhetsminister Märta Stenevi, justitieminister Morgan Johansson och inrikesminister Mikael Damberg i uppdrag att intensifiera arbetet med att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor. I arbetet ingår hedersrelaterat våld och förtryck samt prostitution och människohandel. Just nu pågår arbetet med ett nytt åtgärdsprogram som kommer presenteras inom kort.

Innehåll från Justitiedepartementet

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 6273 träffar.