Justitie­departementet

Justitiedepartementet ansvarar för rättsväsendets myndigheter, bland annat polisen, åklagarväsendet, domstolarna, kriminalvården samt för migrations- och asylfrågor och krisberedskap. Justitiedepartementet ansvarar för lagstiftningen inom områdena statsrätt och allmän förvaltningsrätt, civilrätt, processrätt, straffrätt samt migrations- och asylrätt.

Aktuellt från Justitiedepartementet

  • Förändringar i förordningen om förbud mot att hålla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar

    För att komma tillrätta med den trängsel som visat sig råda på nattklubbar har regeringen i dag beslutat att offentliga danstillställningar för fler än 50 personer åter ska förbjudas. Regeringen har också beslutat om ett nytt undantag från förbudsförordningen som möjliggör allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med högst 300 sittande deltagare, inte 500 som tidigare diskuterats. Ändringarna gäller från och med den 1 november.

    En teckenspråkstolkad version av pressträffen finns i pressmeddelandet.

  • Tillfälligt inreseförbud till Sverige förlängs till och med den 22 december

    Bild: Regeringskansliet

    För att mildra effekterna av coronavirusets spridning råder ett tillfälligt inreseförbud till EU via Sverige. Regeringen har beslutat att förlänga inreseförbudet till och med den 22 december 2020. Förbudet är försett med olika undantag, bland annat undantas personer som är bosatta i vissa angivna länder.

Regeringen föreslår undantag från inreseförbudet för elitidrottare

Regeringen skickar i dag ut ett förslag på remiss som innebär att elitidrottare kan undantas från det tillfälliga inreseförbudet till Sverige. Det berättade inrikesminister Mikael Damberg och idrottsminister Amanda Lind på en pressträff.

En teckenspråkstolkad version av pressträffen kan ses i pressmeddelandet.

Ett starkare civilt försvar – för ett säkrare och tryggare Sverige

I budgetpropositionen för 2021 föreslog regeringen att civilt försvar tillförs 1 miljard kronor redan 2021. Tillsammans med de medel som tillfördes 2018 innebär regeringens förslag att civilt försvar sammanlagt förstärks med 4,2 miljarder kronor 2025. I dag presenterade inrikesminister Mikael Damberg och finansmarknads- och bostadsminister Per Bolund den närmare inriktningen på hur Sveriges civila försvar ska återuppbyggas.

Utökade möjligheter att använda hemliga tvångsmedel

Regeringen har fattat beslut om att tillsätta en utredning för att se över delar av lagstiftningen om hemliga tvångsmedel, där syftet är att utöka möjligheterna att använda hemlig avlyssning och övervakning av elektronisk kommunikation, hemlig kameraövervakning och hemlig rumsavlyssning.

Ändring av förbudsförordningen

Förbudsförordningen har varit, och är, ett viktigt verktyg i kampen mot covid-19. Gränsen på 50 deltagare ligger fast som huvudregel. Regeringen har infört ett undantag för arrangemang på serveringsställen. Ändringen gäller från och med den 8 oktober. Regeringen planerar också för ett ytterligare undantag gällande vissa allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med sittande publik. För att regeringen ska kunna fatta aktuellt beslut krävs dock att smittläget tillåter ett sådant undantag.

Teckentolkad version av pressträffen med Mikael Damberg och Amanda Lind den 29 september finns i pressmeddelandet.

Innehåll från Justitiedepartementet

Prenumerera

Totalt 5797 träffar.