Justitie­departementet

Justitiedepartementet ansvarar för rättsväsendets myndigheter, bland annat polisen, åklagarväsendet, domstolarna, kriminalvården samt för migrations- och asylfrågor och krisberedskap. Justitiedepartementet ansvarar för lagstiftningen inom områdena statsrätt och allmän förvaltningsrätt, civilrätt, processrätt, straffrätt samt migrations- och asylrätt.

Aktuellt från Justitiedepartementet

  • En omfattande förstärkning av hela rättsväsendet

    Offensiven för att bekämpa kriminaliteten och öka tryggheten i Sverige fortsätter. I budgetpropositionen för 2022 föreslår regeringen kraftfulla satsningar på de brottsbekämpande myndigheterna, omfattande straffskärpningar och investeringar i det brottsförebyggande arbetet för att barn och unga inte ska dras in i kriminella miljöer. Totalt handlar det om tillskott på över 2,5 miljarder kronor för 2022. Det presenterade Morgan Johansson och Mikael Damberg vid en pressträff.

  • Regeringen återinför inreseförbud till Sverige för resenärer från flera länder

    Foto: Folio

    Regeringen har beslutat att återinföra inreseförbud till Sverige för resenärer från USA, Israel, Kosovo, Libanon, Montenegro och Nordmakedonien. Ändringen sker med anledning av en uppdatering av EU:s rekommendationer avseende inresor från tredjeland och träder i kraft den 6 september 2021.

    Läs om vilka undantag som finns och vad som gäller för inresa från olika länder på sidan "Frågor och svar om inreseförbud".

Innehåll från Justitiedepartementet

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 6423 träffar.