Justitiedepartementets delar i statens budget

Uppdaterad

Justitiedepartementet ansvarar för beredning av de delar i budgeten som rör bland annat rättsväsendet, migration, krisberedskap samt grundlagar.

Justitiedepartementets utgiftsområden:

Utgiftsområde 4 Rättsväsendet
Utgiftsområde 8 Migration

 

Justitiedepartementets anslag inom utgiftsområde 1 Rikets styrelse:

6:2 Justitiekanslern
6:3 Datainspektionen

 

Justitiedepartementets anslag inom utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap:

2:1 Kustbevakningen
2:2 Förebyggande åtgärder mot jordskred och andra natur­olyckor
2:3 Ersättning för räddningstjänst m.m.
2:4 Krisberedskap
2:5 Ersättning till SOS Alarm Sverige AB för alarme­rings­tjänst enligt avtal
2:6 Myndigheten för samhälls­skydd och beredskap
2:7 Statens haverikommission
2:8 Myndigheten för psyko­logiskt försvar
2:9 Rakel Generation 2

Regleringsbrev för verksamhet inom Justitiedepartementets ansvarsområden

När riksdagen har beslutat om statens budget utfärdar regeringen regleringsbrev för samtliga anslag. Regleringsbreven innehåller bland annat myndigheternas finansiella förutsättningar och prioriteringar av verksamhetens inriktning för budgetåret. Regleringsbreven publiceras på på Ekonomistyrningsverkets webbplats.

2019 års regleringsbrev för de anslag som Justitiedepartementet ansvarar för

Mer om statens budget

Den 20 september lämnade regeringen budgetpropositionen för 2022 samt höständringsbudgeten för 2021 till riksdagen.