Arbetsrätt och arbetsmiljö

Arbetsrätt och arbetsmiljö handlar om villkor och förhållanden i arbetslivet. I området ingår även frågor som rör lönebildning och medling vid arbetstvister. Goda arbetsvillkor och en bra arbetsmiljö bidrar till en hög produktivitet i svensk ekonomi som utmärks av högt arbetskraftsdeltagande och en hög sysselsättningsgrad. Ingen som arbetar i Sverige ska ha ett arbete där man blir utnyttjad eller utsliten. Ingen ska riskera att dö eller skadas allvarligt i sitt arbete.

Ansvariga för arbetsrätt och arbetsmiljö

Ansvarigt statsråd

Eva Nordmark, arbetsmarknadsminister
Eva Nordmark Arbetsmarknads­minister

Ansvarigt departement

Aktuellt om arbetsrätt och arbetsmiljö

  • Branschkunskap hos arbetsmiljöinspektörer

    I regleringsbrevet för 2020 har regeringen gett Arbetsmiljöverket i uppdrag att redovisa hur myndigheten säkerställer att myndighetens inspektörer har tillräcklig branschkunskap. Regeringen ger myndigheten uppdraget som ett led i arbetet för att förhindra dödsolyckor i arbetslivet.

  • Regeringens insatser inom arbetslivsområdet efter #metoo

    För två år sedan, under hösten 2017, började metoo-uppropen höras. Många berättelser från metoo handlade om diskriminering och sexuella trakasserier i arbetet.

Innehåll om arbetsrätt och arbetsmiljö

Prenumerera

Totalt 625 träffar.