Arbetsrätt och arbetsmiljö

Arbetsrätt och arbetsmiljö handlar om villkor och förhållanden i arbetslivet. I området ingår även frågor som rör lönebildning och medling vid arbetstvister. Goda arbetsvillkor och en bra arbetsmiljö bidrar till en hög produktivitet i svensk ekonomi som utmärks av högt arbetskraftsdeltagande och en hög sysselsättningsgrad. Ingen som arbetar i Sverige ska ha ett arbete där man blir utnyttjad eller utsliten. Ingen ska riskera att dö eller skadas allvarligt i sitt arbete.

Ansvariga för arbetsrätt och arbetsmiljö

Ansvariga statsråd

Eva Nordmark, arbetsmarknadsminister
Eva Nordmark Arbetsmarknads- och jämställdhets­minister
Johan Danielsson, bostadsminister och biträdande arbetsmarknadsminister
Johan Danielsson Bostads­minister och biträdande arbetsmarknads­minister

Ansvarigt departement

Aktuellt om arbetsrätt och arbetsmiljö

  • Det ska vara ordning och reda på arbetsmarknaden

    Arbetslivet ska erbjuda var och en som arbetar trygghet, utveckling och god hälsa. Som en del i regeringens arbete med arbetsmiljöstrategin för 2021–2025 deltog biträdande arbetsmarknadsminister Johan Danielsson i ett fördjupningsseminarium på temat ”ett arbetsliv utan brott och fusk” fredagen den 17 december.

  • Stärkt skydd för visselblåsare

    Foto: Maskot.

    Den 17 december började den nya visselblåsarlagen gälla i Sverige. Lagen har utgångpunkt i EU:s visselblåsardirektiv och innebär att skyddet för den som larmar om missförhållanden på sin arbetsplats förstärks ytterligare. Det har även beslutats om ett nytt statsbidrag för rådgivning till visselblåsare samt att vissa myndigheter är skyldiga att inrätta och hantera visselblåsarfunktioner.

Innehåll om arbetsrätt och arbetsmiljö

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 808 träffar.