Arbetsrätt och arbetsmiljö

Arbetsrätt och arbetsmiljö handlar om villkor och förhållanden i arbetslivet. I området ingår även frågor som rör lönebildning och medling vid arbetstvister. Goda arbetsvillkor och en bra arbetsmiljö bidrar till en hög produktivitet i svensk ekonomi som utmärks av högt arbetskraftsdeltagande och en hög sysselsättningsgrad. Ingen som arbetar i Sverige ska ha ett arbete där man blir utnyttjad eller utsliten. Ingen ska riskera att dö eller skadas allvarligt i sitt arbete.

Ansvariga för arbetsrätt och arbetsmiljö

Ansvarigt statsråd

Eva Nordmark, arbetsmarknadsminister
Eva Nordmark Arbetsmarknads­minister

Ansvarigt departement

Aktuellt om arbetsrätt och arbetsmiljö

  • Eva Nordmark höll pressträff om coronapandemins effekter på arbetsmiljön

    Fredag den 25 september klockan 09.00 höll arbetsmarknadsminister Eva Nordmark en pressträff om coronapandemins effekter på arbetsmiljön. Arbetsmarknadsministern berättade bland annat om nya regeringsuppdrag till Arbetsmiljöverket och gav en lägesbild.

    En teckenspråkstolkad version av pressträffen finns i pressmeddelandet.

  • 30 miljoner kronor satsas på att motverka arbetslivskriminalitet

    Regeringen föreslår i budgetpropositionen för 2021 att Arbetsmiljöverkets förvaltningsanslag ska ökas permanent med 30 miljoner kronor. Detta ska ge Arbetsmiljöverket tillsammans med andra myndigheter stärkta möjligheter att arbeta fokuserat och gemensamt för att fortsätta stävja fusk, regelöverträdelser och brottslighet på svensk arbetsmarknad. Regeringens förslag bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

Innehåll om arbetsrätt och arbetsmiljö

Prenumerera

Totalt 679 träffar.