Arbetsrätt och arbetsmiljö

Arbetsrätt och arbetsmiljö handlar om villkor och förhållanden i arbetslivet. I området ingår även frågor som rör lönebildning och medling vid arbetstvister. Goda arbetsvillkor och en bra arbetsmiljö bidrar till en hög produktivitet i svensk ekonomi som utmärks av högt arbetskraftsdeltagande och en hög sysselsättningsgrad. Ingen som arbetar i Sverige ska ha ett arbete där man blir utnyttjad eller utsliten. Ingen ska riskera att dö eller skadas allvarligt i sitt arbete.

Ansvariga för arbetsrätt och arbetsmiljö

Ansvarigt statsråd

Paulina Brandberg
Paulina Brandberg Jämställdhets- och biträdande arbetsmarknads­minister

Ansvarigt departement

Aktuellt om arbetsrätt och arbetsmiljö

  • Statsråden deltog i samtal om satsningar för ett hållbarare arbetsliv

    Porträtt på Anna Tenje och Paulina Brandberg
    Äldre- och socialförsäkringsminister Anna Tenje och jämställdhets- och biträdande arbetsmarknadsminister Paulina Brandberg deltog i ett rundabordssamtal om satsningar för ett hållbarare arbetsliv. Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

    Att fler blir äldre är positivt men det ställer också nya krav på välfärden. En prioriterad fråga för regeringen är att klara av att möta kompetensförsörjningsbehoven inom offentlig sektor och skapa fler förutsättningar för ett hållbart arbetsliv.

Innehåll om arbetsrätt och arbetsmiljö

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 432 träffar.