Arbetsrätt och arbetsmiljö

Arbetsrätt och arbetsmiljö handlar om villkor och förhållanden i arbetslivet. I området ingår även frågor som rör lönebildning och medling vid arbetstvister. Goda arbetsvillkor och en bra arbetsmiljö bidrar till en hög produktivitet i svensk ekonomi som utmärks av högt arbetskraftsdeltagande och en hög sysselsättningsgrad. Ingen som arbetar i Sverige ska ha ett arbete där man blir utnyttjad eller utsliten. Ingen ska riskera att dö eller skadas allvarligt i sitt arbete.

Ansvariga för arbetsrätt och arbetsmiljö

Ansvariga statsråd

Eva Nordmark, arbetsmarknads- och jämställdhetsminister
Eva Nordmark Arbetsmarknads- och jämställdhets­minister
Johan Danielsson, bostadsminister och biträdande arbetsmarknadsminister
Johan Danielsson Bostads­minister och biträdande arbetsmarknads­minister

Ansvarigt departement

Aktuellt om arbetsrätt och arbetsmiljö

  • Pressträff med bostadsminister och biträdande arbetsmarknadsminister Johan Danielsson

    Den 1 april höll bostadsminister och biträdande arbetsmarknadsminister Johan Danielsson en pressträff tillsammans med Arbetsmiljöverkets generaldirektör Erna Zelmin om regeringens insatser mot arbetslivskriminalitet och risken att människor utnyttjas och far illa på svensk arbetsmarknad kopplat till den flyktingsituation som uppstått efter Rysslands invasion av Ukraina.

  • Regeringen har beslutat om ett historiskt omställningspaket

    Foto: Regeringskansliet/Magnus Liljegren.

    Regeringen har beslutat om propositionen Flexibilitet, omställningsförmåga och trygghet på arbetsmarknaden. Propositionen ska nu lämnas till riksdagen för behandling. När reformerna är fullt utbyggda beräknas den totala kostnaden för staten motsvara cirka 11 miljarder kronor per år. Förslagen bygger på en överenskommelse mellan regeringen och Centerpartiet.

Innehåll om arbetsrätt och arbetsmiljö

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 852 träffar.