Arbetsrätt och arbetsmiljö

Arbetsrätt och arbetsmiljö handlar om villkor och förhållanden i arbetslivet. I området ingår även frågor som rör lönebildning och medling vid arbetstvister. Goda och rättvisa villkor och en bra arbetsmiljö är en förutsättning för hög produktivitet i svensk ekonomi som utmärks av högt arbetskraftsdeltagande och en hög sysselsättningsgrad. Det ska vara ordning och reda på den svenska arbetsmarknaden.

Ansvariga för arbetsrätt och arbetsmiljö

Ansvarigt statsråd

Ylva Johansson, Arbetsmarknads- och etablerings­minister
Ylva Johansson Arbetsmarknads- och etablerings­minister

Ansvarigt departement

Aktuellt om arbetsrätt och arbetsmiljö

  • Ordning och reda på arbetsmarknaden

    Alla i Sverige ska ha ett tryggt jobb där man varken blir utnyttjad eller utsliten. Alla som jobbar ska kunna leva på sin lön. Regeringen har under mandatperioden prioriterat arbetsmiljöfrågorna högt.

Foto: Regeringskansliet

Ylva Johansson om strejkrätten

I början av juni mottog arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson ett förslag om lagändringar från arbetsmarknadens parter. Hör Ylva berätta om förslaget och om den utredning regeringen tillsatte 2017 som hade i uppdrag att göra en översyn av rätten att vidta stridsåtgärder på arbetsmarknaden.

Foto: Maskot/Folio.

Ordning och reda på arbetsmarknaden

Regeringen värnar den svenska modellen som bygger på att fack och arbetsgivare kommer överens om anställningsvillkoren på arbetsmarknaden. Sverige driver även frågor i EU om rättvis konkurrens för företag, och om rättigheter och villkor för EU-medborgare som utstationeras för att arbeta i Sverige.

Foto: Alexander Ruas/Folio

En arbetsmiljöstrategi för det moderna arbetslivet 2016-2020

Regeringens arbetsmiljöpolitik ska bidra till en arbetsmiljö som förebygger ohälsa, olycksfall och motverka att människor utestängs från arbetslivet. Arbetsmiljöstrategin utgår från det moderna arbetslivets utmaningar och möjligheter och pekar ut en riktning för arbetet under åren 2016-2020.

Ylva Johansson i varselväst och hjälm intervjuas på en byggarbetsplats.
Ylva Johansson intervjuas om förslaget om nya utstationeringsregler vid PEAB:s byggarbetsplats i Solna. Foto: Ninni Andersson, Regeringskansliet

Nya utstationeringsregler - lex Laval rivs upp

Propositionen Nya utstationeringsregler innehåller förslag om lagändringar som syftar till att stärka kollektivavtalens ställning för att den svenska arbetsmarknadsmodellen ska fungera bättre när det gäller skydd för utstationerade arbetstagare. Svenska fackförbund ska alltid kunna kräva ett svenskt kollektivavtal, ytterst med stöd av stridsåtgärder.

För att navigera med tangentbord i sökfilter använder du en kombination av TAB, RETUR och PIL tangenterna. Initialt TABBAR du dig in i filtermodulen. Med fokus på flikarna använder du dig av piltangenterna för att gå mellan flikarna. För att kliva ned i en önskad flik använd TAB

Hjälp: få hjälp med filtret

Du kan filtrera innehållet

Innehållstyper
Innehållstyper
Innehållstyper
Politiknivå
Områden
Områden
Områden
Statsråd
Statsråd
Statsråd
Departement/Övriga avsändare
Välj tidsperiod, skriv in datum i formatet ÅÅÅÅ-MM-DD eller välj från kalendern som visas när du markerar i inmatningsfältet

Ditt urval

Hittar du inte vad du söker? Sök i allt innehåll.

Sök

Totalt 568 träffar.

Visa som
Antal träffar per sida