Arbetsrätt och arbetsmiljö

Arbetsrätt och arbetsmiljö handlar om villkor och förhållanden i arbetslivet. I området ingår även frågor som rör lönebildning och medling vid arbetstvister. Goda arbetsvillkor och en bra arbetsmiljö bidrar till en hög produktivitet i svensk ekonomi som utmärks av högt arbetskraftsdeltagande och en hög sysselsättningsgrad. Ingen som arbetar i Sverige ska ha ett arbete där man blir utnyttjad eller utsliten. Ingen ska riskera att dö eller skadas allvarligt i sitt arbete.

Ansvariga för arbetsrätt och arbetsmiljö

Ansvariga statsråd

Eva Nordmark, arbetsmarknads- och jämställdhetsminister
Eva Nordmark Arbetsmarknads- och jämställdhets­minister
Johan Danielsson, bostadsminister och biträdande arbetsmarknadsminister
Johan Danielsson Bostads­minister och biträdande arbetsmarknads­minister

Ansvarigt departement

Aktuellt om arbetsrätt och arbetsmiljö

  • 45 åtgärder för att knäcka arbetslivskriminaliteten

    Den 1 juli höll biträdande arbetsmarknadsminister Johan Danielsson pressträff om regeringens arbete mot arbetslivskriminalitet. På pressträffen medverkade också LO:s ordförande Susanna Gideonsson.

Arbetsmarknadsprövning, avskaffat spårbyte och höjda straffavgifter ska utredas

Vid en pressträff onsdag den 29 juni presenterade integrations- och migrationsminister Anders Ygeman nyheter om bland annat en behovsprövad arbetskraftsinvandring och skärpta straffavgifter. En särskild utredare kommer att få i uppdrag att bland annat ta fram förslag på hur en arbetsmarknadsprövning för arbetskraftsinvandring ska utformas.

Eva Nordmark, arbetsmarknads- och jämställdhetsminister och Anna Ekström, Utbildningsminister.
Eva Nordmark, arbetsmarknads- och jämställdhetsminister och Anna Ekström, Utbildningsminister. Foto: Armin Dröge/Regeringskansliet.

Riksdagen har röstat ja till regeringens omställningspaket

Den 8 juni röstade Sveriges riksdag ja till regeringens proposition Flexibilitet, omställningsförmåga och trygghet på arbetsmarknaden. Det handlar om en reformerad arbetsrätt, ett nytt omställningsstudiestöd och ett nytt grundläggande omställnings- och kompetensstöd. Reformen bygger på en överenskommelse mellan regeringen och Centerpartiet.

Foto: Regeringskansliet

Pressträff med Eva Nordmark om minimilöner

Den 7 juni höll arbetsmarknads- och jämställdhetsminister Eva Nordmark en pressträff med anledning av överenskommelsen om minimilöner. På pressträffen deltog även LO:s ordförande Susanna Gideonsson.

Foto: Magnus Liljegren/Regeringskansliet

Pressträff med bostadsminister och biträdande arbetsmarknadsminister Johan Danielsson

Den 1 april höll bostadsminister och biträdande arbetsmarknadsminister Johan Danielsson en pressträff tillsammans med Arbetsmiljöverkets generaldirektör Erna Zelmin om regeringens insatser mot arbetslivskriminalitet och risken att människor utnyttjas och far illa på svensk arbetsmarknad kopplat till den flyktingsituation som uppstått efter Rysslands invasion av Ukraina.

Innehåll om arbetsrätt och arbetsmiljö

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 887 träffar.