Arbetsrätt och arbetsmiljö

Arbetsrätt och arbetsmiljö handlar om villkor och förhållanden i arbetslivet. I området ingår även frågor som rör lönebildning och medling vid arbetstvister. Goda arbetsvillkor och en bra arbetsmiljö bidrar till en hög produktivitet i svensk ekonomi som utmärks av högt arbetskraftsdeltagande och en hög sysselsättningsgrad. Ingen som arbetar i Sverige ska ha ett arbete där man blir utnyttjad eller utsliten. Ingen ska riskera att dö eller skadas allvarligt i sitt arbete.

Ansvariga för arbetsrätt och arbetsmiljö

Ansvarigt statsråd

Paulina Brandberg
Paulina Brandberg Jämställdhets- och biträdande arbetsmarknads­minister

Ansvarigt departement

Aktuellt om arbetsrätt och arbetsmiljö

 • Arbetsmiljöläget i EU stäms av

  • Mattias Lafvas.

   Stefan Zrinzo Azzopardi, Minister of Public Works and Planning Malta, Kommissionär Nicolas Schmit, jämställdhets- och biträdande arbetsmarknadsminister Paulina Brandberg samt Mattias Lafvas, NCC.

   Foto: Viktor Pettersson/Regeringskansliet.

  • Maxime Cerutti BusinessEurope, Claes-Mikael Ståhl ETUC, Paulina Brandberg jämställdhets- och biträdande arbetsmarknadsminister och Nicolas Schmit Europeiska kommissionen.

   Maxime Cerutti BusinessEurope, Claes-Mikael Ståhl ETUC, Paulina Brandberg jämställdhets- och biträdande arbetsmarknadsminister och Nicolas Schmit Europeiska kommissionen.

   Foto: Viktor Pettersson/Regeringskansliet.

  • Moderator Olaf Bruns och Sophia Metelius statssekreterare till arbetsmarknads- och integrationsminister Johan Pehrson.

   Moderator Olaf Bruns och Sophia Metelius statssekreterare till arbetsmarknads- och integrationsminister Johan Pehrson.

   Foto: Viktor Pettersson/Regeringskansliet.

  • Nicolas Schmit Kommissionär med ansvar för sysselsättning och sociala rättigheter och Paulina Brandberg jämställdhets- och biträdande arbetsmarknadsminister.

   Nicolas Schmit Kommissionär med ansvar för sysselsättning och sociala rättigheter och Paulina Brandberg jämställdhets- och biträdande arbetsmarknadsminister.

   Foto: Viktor Pettersson/Regeringskansliet.

  Den 15-16 maj gjordes en bedömning av arbetsmiljöläget i EU, då det svenska ordförandeskapet i EU tillsammans med EU-kommissionen bjöd in till en konferens om EU:s strategiska ram för arbetsmiljö 2021–2027. Frågor om psykisk hälsa i arbetslivet, nollvision för dödsrelaterade olyckor och hur klimatförändringar påverkar arbetsmiljön diskuterades.

Innehåll om arbetsrätt och arbetsmiljö

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 418 träffar.