Arbetsrätt och arbetsmiljö

Arbetsrätt och arbetsmiljö handlar om villkor och förhållanden i arbetslivet. I området ingår även frågor som rör lönebildning och medling vid arbetstvister. Goda arbetsvillkor och en bra arbetsmiljö bidrar till en hög produktivitet i svensk ekonomi som utmärks av högt arbetskraftsdeltagande och en hög sysselsättningsgrad. Ingen som arbetar i Sverige ska ha ett arbete där man blir utnyttjad eller utsliten. Ingen ska riskera att dö eller skadas allvarligt i sitt arbete.

Ansvariga för arbetsrätt och arbetsmiljö

Ansvariga statsråd

Eva Nordmark, arbetsmarknads- och jämställdhetsminister
Eva Nordmark Arbetsmarknads- och jämställdhets­minister
Johan Danielsson, bostadsminister och biträdande arbetsmarknadsminister
Johan Danielsson Bostads­minister och biträdande arbetsmarknads­minister

Ansvarigt departement

Aktuellt om arbetsrätt och arbetsmiljö

  • 45 åtgärder för att knäcka arbetslivskriminaliteten

    Den 1 juli höll biträdande arbetsmarknadsminister Johan Danielsson pressträff om regeringens arbete mot arbetslivskriminalitet. På pressträffen medverkade också LO:s ordförande Susanna Gideonsson.

Biträdande arbetsmarknadsminister Johan Danielsson och särskild utredare Magnus Sverke.
Biträdande arbetsmarknadsminister Johan Danielsson och särskild utredare Magnus Sverke. Foto: Viktor Pettersson/Regeringskansliet.se.

Utredning föreslår utökad tillgång för de regionala skyddsombuden

Biträdande arbetsmarknadsminister Johan Danielsson tog igår emot betänkandet från Utredningen om de regionala skyddsombudens roll i arbetsmiljöarbetet. Utredningen konstaterar att de regionala skyddsombuden har en central roll i arbetsmiljöarbetet vid små arbetsplatser och föreslår utökad tillgång till arbetsplatser för skyddsombuden.

Arbetsmarknadsprövning, avskaffat spårbyte och höjda straffavgifter ska utredas

Vid en pressträff onsdag den 29 juni presenterade integrations- och migrationsminister Anders Ygeman nyheter om bland annat en behovsprövad arbetskraftsinvandring och skärpta straffavgifter. En särskild utredare kommer att få i uppdrag att bland annat ta fram förslag på hur en arbetsmarknadsprövning för arbetskraftsinvandring ska utformas.

Eva Nordmark, arbetsmarknads- och jämställdhetsminister och Anna Ekström, Utbildningsminister.
Eva Nordmark, arbetsmarknads- och jämställdhetsminister och Anna Ekström, Utbildningsminister. Foto: Armin Dröge/Regeringskansliet.

Riksdagen har röstat ja till regeringens omställningspaket

Den 8 juni röstade Sveriges riksdag ja till regeringens proposition Flexibilitet, omställningsförmåga och trygghet på arbetsmarknaden. Det handlar om en reformerad arbetsrätt, ett nytt omställningsstudiestöd och ett nytt grundläggande omställnings- och kompetensstöd. Reformen bygger på en överenskommelse mellan regeringen och Centerpartiet.

Foto: Regeringskansliet

Pressträff med Eva Nordmark om minimilöner

Den 7 juni höll arbetsmarknads- och jämställdhetsminister Eva Nordmark en pressträff med anledning av överenskommelsen om minimilöner. På pressträffen deltog även LO:s ordförande Susanna Gideonsson.

Innehåll om arbetsrätt och arbetsmiljö

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 898 träffar.