Hoppa till huvudinnehåll
Pressmeddelande från Arbetsmarknadsdepartementet

Felaktiga utbetalningar från den statliga lönegarantin ska motverkas

Publicerad

Regeringen beslutade i torsdags om en lagrådsremiss där förslag ges till ändringar i lönegarantilagen och offentlighets- och sekretesslagen. Den utbetalande myndighetens kontroll i samband med utbetalningar från den statliga lönegarantin föreslås öka för att motverka felaktiga lönegarantiutbetalningar. Den statliga lönegarantin är ett skydd för arbetstagare som innebär att staten betalar arbetstagarens fordran mot arbetsgivaren, upp till ett visst belopp, om arbetsgivaren har försatts i konkurs eller genomgår företagsrekonstruktion.

– Den statliga lönegarantin är utsatt för bedrägerier med stora belopp varje år, bland annat av organiserad brottslighet. I avvaktan på den utredning som gör en större översyn av den statliga lönegarantin föreslår nu regeringen lagändringar för att motverka missbruk av lönegarantin. De felaktiga utbetalningarna ska minska, säger jämställdhets- och biträdande arbetsmarknadsminister Paulina Brandberg.

Regeringen föreslår att den utbetalande myndigheten skyndsamt ska kontrollera ett beslut eller en underrättelse om lönegaranti mot vissa uppgifter i Skatteverkets beskattningsdatabas och andra uppgifter som förekommer i den utbetalande myndighetens lönegarantiverksamhet innan garantibelopp betalas ut. Uppgifter som förekommer i lönegarantiverksamheten och som kan antas ha särskild betydelse för en ny underrättelse eller en omprövning av ett beslut om lönegaranti ska skyndsamt lämnas till beslutsfattaren, dvs. konkursförvaltaren, rekonstruktören eller Kronofogdemyndigheten.

Garantibelopp ska inte få betalas ut innan beslutsfattaren har omprövat sitt tidigare ställningstagande om lönegaranti eller underrättat den utbetalande myndigheten om att uppgifterna inte ger anledning till en ny bedömning. En ny underrättelse eller omprövning av ett beslut ska inte bara avse fordran på uppsägningslön utan arbetstagarens hela fordran som omfattas av garantin. 

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 februari 2025.

Fakta: Utredning om den statliga lönegarantin

I december 2023 gav regeringen en särskild utredare i uppdrag att föreslå ett nytt, ändamålsenligt och rättssäkert regelverk för den statliga lönegarantin. En myndighet ska ges huvudansvaret för systemet och utgångspunkten är att Skatteverket får det ansvaret. I huvudansvaret ska ingå uppgifter som kontroll, beslut och utbetalning av lönegarantiersättning, liksom en möjlighet att stoppa och att kräva tillbaka felaktiga utbetalningar. Det nya lönegarantisystemet ska förhindra missbruk av lönegarantin och se till att de som har rätt till ersättning snabbt kan få sin utbetalning. Uppdraget ska redovisas senast den 30 april 2025.

Presskontakt

Anton Johansson
Pressekreterare hos jämställdhets- och biträdande arbetsmarknadsminister Paulina Brandberg
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-135 53 41
e-post till Anton Johansson
Laddar...