Arbetsrätt och arbetsmiljö i statens budget

Uppdaterad

Området Arbetsrätt och arbetsmiljö är en del av utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv i statens budget.

Området omfattar följande anslag:
2:1 Arbetsmiljöverket
2:2 Arbetsdomstolen
2:3 Internationella arbetsorganisationen (ILO)
2:4 Medlingsinstitutet
2:5 Myndigheten för arbetsmiljökunskap
2:6 Regional skyddsombudsverksamhet

Mer om statens budget

Den 8 november lämnade regeringen budgetpropositionen för 2023 samt höständringsbudgeten för 2022 till riksdagen.